Issue 31


Issue 31
October 2020

Editorial

Dr Anwen Jones

 

Y Llwybr tuag at Heddwch Parhaol: John Rawls a’r Athrawiaeth Rhyfel Cyfiawn
(‘The Path to Universal Peace: John Rawls and the Just War Doctrine’)
Huw L. Williams

Gwlad yr Asyn a’r golwg deublyg: diffinio’r ddrama ôl-drefedigaethol Gymreig
(‘Gwlad yr Asyn and double vision: defining the postcolonial Welsh play’)
Wyn Mason

Cyflogadwyedd, cyfrifoldeb,cael digon o’r Gymraeg? Dewisiadau ieithyddol dysgwyr Addysg Bellach
(‘Employability, responsibility, had enough of Welsh? Further Education learners’ linguistic choices’)
Laura Beth Davies

Seduir, seduce, més que dir que han de fer català: Astudiaeth o bolisïau iaith mewn addysg, integreiddio a mewnfudo rhyngwladol yng Nghatalwnia
(‘Seduir, seduce, més que dir que han de fer català: A study of language-in-education policies, integration and international immigration in Catalonia’)
Catrin Wyn Edwards

Egni adnewyddadwy: cyfle i ffermwyr arallgyfeirio mewn amgylchedd busnes heriol?
(‘Renewable energy: an opportunity for farmers to diversify in a challenging business environment?’)
Robert Bowen and Wyn Morris