Issue 29


Issue 29
October 2019

Editorial
Dr Hywel Griffiths

Astudiaeth achos: effaith y cyfryngau digidol ar gynnwys a swyddogaeth O’r Pedwar Gwynt ac Y Stamp
(‘Case study: the impact of digital media on the content and the function of O’r Pedwar Gwynt and Y Stamp’)
Sara Borda Green

O’r ddrama gymdeithasol i’r pasiant: theatr yn y gyfnewidfa ddiwylliannol rhwng Cymru a gogledd-ddwyrain India
(‘From social drama to the pageant: theatre in the cultural exchange between Wales and north-east India’)
Lisa Lewis

‘Mae hergwd cyn bwysiced â hawl’: newid ymddygiad a pholisi’r iaith Gymraeg
(‘“Nudging is as important as the right to use the language”: behaviour change and Welsh language policy’)
Osian Elias a Gwenno Griffith

Theori Cynrychioliad a Hynodion Cyniferydd Symplegol
(‘Representation Theory and Symplectic Quotient Singularities’)
Gwyn Bellamy