Issue 28 - 100th article special issue


Issue 28 - 100th article special issue
March 2019

Editorial
Dr Anwen Jones

Gwerddon: gwyrddlasu anialdir? Rhai sylwadau ar hanes e-gyfnodolyn academaidd Cymraeg
(‘Gwerddon: Greening a desert? Some comments on the history of a Welsh-language e-periodical’)
Aled Gruffydd Jones

‘'Does dim gwadu ar Etifeddiaeth’: Astudiaeth o’r modd yr ymdrinnir ag etifeddiaeth yn Ac Eto Nid Myfi a detholiad o straeon byrion John Gwilym Jones
(‘"’Does dim gwadu ar Etifeddiaeth": A study of how John Gwilym Jones discusses legacy in Ac Eto Nid Myfi and a selection of short stories’)
Gareth Evans-Jones

‘Beth yw’r ots gennyf i am Gymru?’: Astudiaeth o allfudo a dyheadau pobl ifanc o’r bröydd Cymraeg
(‘"Beth yw’r ots gennyf i am Gymru?": The out-migration and aspirations of young people from the Welsh heartlands’)
Lowri Cunnington Wynn

Datblygiad cystrawen y rhifolion yn y Gymraeg
(‘The development of the syntax of numerals in Welsh’)
David Willis