Issue 27


Issue 27
October 2018

Editorial
Dr Anwen Jones

Y Gors: archwilio’r ffin rhwng awduraeth a chyfranogiad yn y ffilm ddogfen
(‘Y Gors [The Bog]: examining the boundary between authorship and contribution in documentary film’)
Dafydd Sills-Jones ac Anne Marie Carty

Rhododendron ponticum: Hanes ei gyflwyno a’i ymlediad yng Nghymru, y bygythiad i fioamrywiaeth a’r dyfodol
(‘The invasive plant Rhododendron ponticum L.: Its introduction and establishment in Wales, the threat to biodiversity and the future’)
Gruffydd Jones, John Scullion, Ana Winters, Rhys Owen, John Ratcliffe, Doug Oliver, a Dylan Gwynn-Jones

Astudiaeth o ganfyddiadau tiwtoriaid Cymraeg i Oedolion o anawsterau ynganu ymhlith dysgwyr yr iaith
(‘A study of tutors’ perspectives on learners’ pronunciation difficulties in the Welsh for Adults sector’)
Iwan Wyn Rees a Jonathan Morris

‘Beth os mai hon yw Armagedon?’: Crefydd a’r Wasg Gymreig yn y Rhyfel Byd Cyntaf
(‘"What if this is Armageddon?": Religion and the Welsh Press in the First World War’)
Meilyr Powel