Issue 26 (The Early Years)


Issue 26 (The Early Years)
March 2018

Editorial
Dr Anwen Jones

Guest Editor's Foreword
Gwenllian Lansdown Davies

Darpariaeth Gymraeg i blant ifanc: hanes a heriau datblygiad addysg feithrin yng Nghymru
('Welsh language provision for young children: landmarks and challenges in the development of nursery education in Wales')
Siân Wyn Siencyn

Y Gymraeg yn y Cyfnod Sylfaen
('Welsh in the Foundation Phase')
Mirain Rhys

Pan fo addysgwyr yn ddysgwyr – safbwyntiau ar hyder ymarferwyr ail iaith i gefnogi ‘Datblygu’r Gymraeg’ fel ail iaith yn y Cyfnod Sylfaen
('Teachers as learners – perspectives on second language practitioners’ confidence in supporting Welsh Language Development as a second language in the Foundation Phase')
Prysor Davies ac Emily Parry