Issue 25


Issue 25
October 2017

Editorial
Dr Anwen Jones

Anifeiliaid ymledol a’u heffeithiau ar ecosystemau dŵr croyw Prydain
(Invasive animals and their effects on British freshwater ecosystems)
John Rhidian Thomas & Siân W. Griffiths

Dadansoddiad o berfformiad lampau electroymoleuol printiedig ar is-haen ddi-draidd
(’Understanding performance deficiencies in printed thick film EL lamps on paper’)
Eifion Jewell, Tim Claypole & David Gethin

‘Cystadlaethau cof’, naratif a hanes yn Amgueddfa Heimat Wehlau: Negodi hanes a chof cymhleth yr Almaen yn yr ugeinfed ganrif
(‘“Memory Contests”, narrative and history in Wehlau’s Heimatmuseum: Negotiating the complicated history and memory of Germany’s twentieth century)
Arddun Hedydd Arwyn

Y Sgrym: Cyfiawnder a Chyfrifoldeb
(’The Scrum: Justice and Responsibility’)
Carwyn Jones & Neil Hennessy