Issue 25


Issue 25
October 2017

Editorial
Dr Anwen Jones

Anifeiliaid ymledol a’u heffeithiau ar ecosystemau d┼Ár croyw Prydain
(Invasive animals and their effects on British freshwater ecosystems)
John Rhidian Thomas & Siân W. Griffiths

Dadansoddiad o berfformiad lampau electroymoleuol printiedig ar is-haen ddi-draidd
(’Understanding performance deficiencies in printed thick film EL lamps on paper’)
Eifion Jewell, Tim Claypole & David Gethin

‘Cystadlaethau cof’, naratif a hanes yn Amgueddfa Heimat Wehlau: Negodi hanes a chof cymhleth yr Almaen yn yr ugeinfed ganrif
(‘“Memory Contests”, narrative and history in Wehlau’s Heimatmuseum: Negotiating the complicated history and memory of Germany’s twentieth century)
Arddun Hedydd Arwyn

Y Sgrym: Cyfiawnder a Chyfrifoldeb
(’The Scrum: Justice and Responsibility’)
Carwyn Jones & Neil Hennessy