Issue 24


Issue 24
August 2017

Editorial
Dr Anwen Jones

Syr Siôn Prys: Canoloeswr ynteu Dyneiddiwr?
('Sir John Prise: Mediaevalist or Humanist?')
Ceri Davies

Dadymdroelliad y modwlws cymhlyg mewn glud-elastigedd llinol
('Deconvolution of the complex modulus in linear viscoelasticity')
A. Russell Davies

Y ddeilen hon: natur, tarddiadau a phwrpas lliwiau dail
('This leaf: the nature, origins and purposes of leaf colours')
Helen Ougham a Howard Thomas

Yr Ymateb Cynnar i Astudiaeth Saunders Lewis, Williams Pantycelyn
('The early response to Williams Pantycelyn by Saunders Lewis')
D. Densil Morgan

Y werin a’r byddigions: Gwaed yr Uchelwyr a diwylliant llên troad y ganrif
('Ancient gentry and the modern nation: Gwaed yr Uchelwyr read in the light of anglophone Welsh fiction of the Cymru Fydd period')
M. Wynn Thomas

Lewis Edwards a Brad y Dysgedigion
('Lewis Edwards and the "trahison des clercs"')
Ioan Williams