Issue 23


Issue 23
March 2017

Editorial
Dr Anwen Jones

Effaith defnyddio Cofion Cyfieithu ar y broses gyfieithu: Ymdrech a chynhyrchiant wrth gyfieithu i’r Gymraeg
(‘The effect of Translation Memories on the translation process: Effort and productivity in Welsh translation’)
Ben Screen

Canu i’r Cof: Effeithiau prosiect Singing for the Brain ar gof ac ansawdd bywyd pobl sydd â dementia yng ngogledd Cymru
(‘Music for the Memory: The effects of the Singing for the Brain project on memory and the quality of life of people with dementia in north Wales’)
Nia Davies-Williams

Y Seren yn y Groes: effaith deddfau imperialaidd cynnar Rhufain ar y berthynas rhwng yr Eglwys a’r Iddewon
(‘The Star in the Cross: the effect of the early imperial laws of Rome on the relationship between the Church and the Jews’)
Gareth Evans-Jones

‘Byd newydd ymha un y preswylia cyfiawnder': Gweledigaeth Morgan John Rhys (1760–1804)
(‘“A new world where justice dwells”: Morgan John Rhys’ (1760–1804) vision’)
Cynan Llwyd