Issue 22


Issue 22
October 22

Editorial
Dr Anwen Jones

Papurau bro cynnar gogledd Cymru a cherddoriaeth roc Gymraeg
('Early community newspapers in north Wales and Welsh-language rock music')
Dr Craig Owen Jones

Effaith amlder iaith yn y cartref ar wybodaeth oedolion o’r system o greu enwau lluosog yn y Gymraeg
(‘The effects of language frequency on adults knowledge of the Welsh plural system’)
Hanna Binks a’r Athro Enlli Thomas

“Dim Sôn am Dduw na Dyn”: Ar drywydd yr “U Ogleddol” yng nghanolbarth Cymru
(‘“No Mention of a Duw or a Dyn”: Investigating the “Northern U” vowel in mid-Wales’)
Dr Iwan Wyn Rees

Cynllunio “Laser Tonfedd Ddeuol”
(‘Design of a “Dual Wavelength Laser”’)
Daniel Roberts a Dr Iestyn Pierce