Rhagair y golygydd gwâdd


Rhagair y golygydd gwâdd
(Guest editor's foreword)

Huw L. Williams

Foreword to the Special Edition on Philosophy by guest editor Huw L. Williams.


Reference:

 
  	Huw L. Williams, 'Rhagair y golygydd gwâdd', Gwerddon, 21, April 2016, 5–8.
   

Bibliography:

 
  	
  1. ‘About this Journal’ (dim dyddiad), Comparative Philosophy http://scholarworks.sjsu.edu/comparativephilosophy/about.html [Cyrchwyd: 3 Chwefror 2016].
  2. Dotson, K., ‘How is this Paper Philosophy?’, Comparative Philosophy, 3 (1), 3–29.
  3. Williams, H. L. (2015), ‘Law yn Llaw: Athroniaeth a’r Iaith Gymraeg’, yn Matthews, E. G. (gol.), Hawliau Iaith – Astudiaethau Athronyddol #4 (Tal-y-bont: Y Lolfa), tt. 120–136.