Issue 21 (Philosophy)


Issue 21 (Philosophy)
April 2016

Rhagair y golygydd gwâdd
(Guest editor's foreword)
Huw L. Williams

Efrydiau Athronyddol: etifeddiaeth y dylid ei thrysori
(‘Efrydiau Athronyddol (Philosophical Studies): a heritage that should be treasured’)
Yr Athro Steven Edwards

Troi Dalen “Arall”: Ail-ddehongli’r berthynas rhwng cymunedau Cymraeg a Saesneg de Cymru mewn dwy nofel ddiweddar yng ngoleuni ffigwr yr “arall”
(‘Turning an-“Other” Page: Re-interpreting the relationship between south Wales’s Welsh- and English-speaking communities in two recent novels in light of the figure of the “other”’)
Dr Lisa Sheppard

Moeseg Cyfraith Naturiol Johannes Duns Scotus: a oes ganddi gysylltiadau “Cymreig”?
(‘The Natural Law Ethics of John Duns Scotus: does it have ‘Welsh’ connections?’)
Dr Carys Moseley

Ystyriaeth feirniadol o arwyddocâd moesegol chwaraeon rhyngwladol
(‘A critical evaluation of the morality of international sport’)
Dr Hywel Iorwerth a’r Athro Carwyn Jones