Issue 20


Issue 20
October 2015

Golygyddol
(Editorial)

Ynni adnewyddadwy cymunedol: adolygiad o’r sefyllfa bresennol a phosibiliadau’r sector unigryw hwn
Renewable community energy: A review of the current situation and future possibilities of this unique sector)
Sioned Haf

Rhaniad arwynebedd lleiaf silindr yn dair rhan
(Least area partition of a cylinder into three parts)
Dr Tudur Davies, Lee Garratt & Prof Simon Cox

Canfyddiadau athrawon Addysg Gorfforol ynghylch Addysg Gorfforol o ansawdd uchel o fewn ysgolion cyfrwng Cymraeg yn ne Cymru
(Physical Education teachers’ perceptions of high-quality Physical Education in Welsh-medium schools across south Wales)
Lowri Edwards, Dr Anna Bryant & Dr Anwen Mair Jones

Rôl bôn-gelloedd yn adfer meinwe cardiaidd: gwerthuso triniaethau ac adnabod risg
(The role of stem cells in cardiac tissue regeneration: evaluating treatments and identifying risk)
Revd Dr Noel Davies