Issue 2, October 2007


Issue 2, October 2007

Golygyddol
(Editorial) 

Cân o Gyfarch i Gwerddon ganElin ap Hywel
(A Song of Greeting for Gwerddon by Elin ap Hywel)

Goblygiadau newid ym mhroffeil oedran siaradwyr Cymraeg
(Implications of changes in the age profiles of Welsh speakers)
Dr Hywel Jones

Llif yr atmosffer drydanol dros begwn y gogledd
(The flow of ionised atmosphere over the north pole)
Dr Eleri Pryse

Annie Ellis ‘Cwrt Mawr’, Canorion Aberystwyth a chanu traddodiadol Cymru
(Annie Ellis ‘Cwrt Mawr’, the Aberystwyth Canorion Society and traditional folksong in Wales)
Wyn Thomas

Ideoleg ac estheteg yn y mudiad drama
(Ideology and aesthetics in the drama movement)
Professor Ioan Williams