Issue 19


Issue 19
April 2015

Golygyddol
(Editorial)

Mwslemiaid yn y Gymru wledig: datgysylltiad, ffydd a pherthyn
(Muslims in Rural Wales: disconnection, faith and belonging)
Dr Rhys Dafydd Jones

Ffenomenoleg Dibyniaeth: profiad cyn-chwaraewr pêl-droed’
(The Phenomenology of Addiction: a former professional footballer’s experience)
Professor Carwyn Jones

Tyrfedd yng ngwynt yr Haul
(Turbulence in the solar wind)
Dr Owen Wyn Roberts, Dr Xing Li and Professor Bo Li