Cloriannu Cymdeithasiaeth: Syniadaeth wleidyddol Cymdeithas yr Iaith Gymraeg


Cloriannu Cymdeithasiaeth: Syniadaeth wleidyddol Cymdeithas yr Iaith Gymraeg
(Evaluating 'Cymdeithasiaeth': the political ideas of Cymdeithas yr Iaith Gymraeg)

Sel Williams

This article examines cymdeithasiaeth, a set of political ideas developed by Cymdeithas yr Iaith Gymraeg (the Welsh Language Society) arising from the Society’s campaigning experience. The article’s main aim is to evaluate ‘cymdeithasiaeth’, and to consider the ideation and the relationship between the theory and political practice. Community is an integral part of the philosophy of ‘cymdeithasiaeth’, and the article attempts to answer the question; ‘what is the role of community and the political relevance of ‘cymdeithasiaeth’ today?’ The discussion begins by examining the ideation of ‘cymdeithasiaeth’ as it developed alongside Cymdeithas yr Iaith Gymraeg’s experience of direct action. The role of community in the political tradition of Wales in the modern period is discussed, and a critical look is taken at the role of community and community development in today’s politics. Finally, a discussion on the evaluation of ‘cymdeithasiaeth’ takes place.


Reference:

 
 	Sel Williams, Cloriannu Cymdeithasiaeth: Syniadaeth wleidyddol Cymdeithas yr Iaith Gymraeg, Gwerddon, 17, March 2014, 41-57.
  

Keywords

 
  Wales, socialism, communitarianism, revolution, community.
  

Bibliography:

 
 	
 1. Adamson, D. (2010), ‘Why Communities First is a vital lifeline for Wales’, Western Mail, 12 Mawrth (Cardiff: Western Mail).
 2. Bwrdd Cymunedau yn Gyntaf Bowydd a Rhiw (2011), ‘Sylwadau gan staff ac aelodau Bwrdd Cymunedau yn Gyntaf Bowydd a Rhiw ar Ddyfodol Cymunedau yn Gyntaf yng Ngwynedd’, Papur Trafod Bwrdd Cymunedau yn Gyntaf Bowydd a Rhiw (Blaenau Ffestiniog: Bwrdd Cymunedau yn Gyntaf Bowydd a Rhiw).
 3. Craig, G. (1989), ‘Community work and the state’, Community Development Journal, 24 (1), 1-19.
 4. Cymdeithas yr Iaith Gymraeg (1972), Maniffesto (Aberystwyth: Cymdeithas yr Iaith Gymraeg).
 5. Cymdeithas yr Iaith Gymraeg (1982), Maniffesto (Aberystwyth: Cymdeithas yr Iaith Gymraeg).
 6. Cymdeithas yr Iaith Gymraeg (1992), Maniffesto (Aberystwyth: Cymdeithas yr Iaith Gymraeg).
 7. Cymdeithas yr Iaith Gymraeg (2002), Maniffesto (Aberystwyth: Cymdeithas yr Iaith Gymraeg).
 8. Cymdeithas yr Iaith Gymraeg (2009), Y Tafod, Awst (Aberystwyth: Cymdeithas yr Iaith Gymraeg).
 9. Cymdeithas yr Iaith Gymraeg (2004), Cymru 2020 (Aberystwyth: Cymdeithas yr Iaith Gymraeg).
 10. Cymdeithas yr Iaith Gymraeg (1970-2013), Tafod y Ddraig (Aberystwyth: Cymdeithas yr Iaith Gymraeg).
 11. Cymdeithas yr Iaith Gymraeg (1970-2013), Y Tafod (Aberystwyth: Cymdeithas yr Iaith Gymraeg).
 12. Datblygu Cymunedol Cymru (2006), Fframwaith Strategol Cenedlaethol ar gyfer Datblygu Cymunedol yng Nghymru (Y Drenewydd: Datblygu Cymunedol Cymru).
 13. Derfel, R. J. (1905), ‘A brief account of my life’, Llais Llafur, 5 Awst-12 Rhagfyr.
 14. Ffransis, Ff. (1986), Cymdeithasiaeth: yr ail ffrynt (Aberystwyth: Cymdeithas yr Iaith Gymraeg).
 15. Friere, P. (1974), Education for Critical Consciousness (London: Continuum).
 16. Goscimiy, R., a Uderzo, A. (1976), Asterix y Galiad (cyfieithiad Alun Ceri Jones) (Yr Eglwys Newydd: Gwasg y Dref Wen).
 17. Hoare, Q., a Nowell Smith, G. (1971), Selections from the Prison Notebooks of Antonio Gramsci (London: Laurence and Wishart).
 18. Joll, J. (1977), Gramsci (Glasgow: Fontana/Collins).
 19. Jones, R. W. (1995), ‘Beth yw Cymuned?’, Barn, 387, 4-5.
 20. Jones, R. W. (1995), ‘Care of the Community’, Planet: The Welsh Internationalist, 109, Chwefror/Mawrth, 16-25.
 21. Jones, R. W. (2007), Rhoi Cymru’n Gyntaf: Syniadaeth Plaid Cymru (Caerdydd: Gwasg Prifysgol Cymru).
 22. Llywodraeth Cymru (2006), Gwerthusiad interim Cymunedau yn Gyntaf (Caerdydd: Llywodraeth Cymru).
 23. Llywodraeth Cymru (2011), Cymunedau yn Gyntaf: Y Dyfodol (Caerdydd: Llywodraeth Cymru).
 24. Löwy, M. (1976), ‘Marxism and the National Question’, New Left Review, 96, 136-60.
 25. Marx, K. ac Engels, F. (1848) (Cyfieithiad 2008), Maniffesto’r Blaid Gomiwnyddol (Caerdydd: Y Blaid Gomiwnyddol Gymreig).
 26. New Economics Foundation (2009), The Great Transition (London: New Economics Foundation). Gweler: http://www.neweconomics.org/publications/entry/the-greattransition [Cyrchwyd: 20 Mai 2010].
 27. Phillips, D. (1998), Trwy Ddulliau Chwyldro…? Hanes Cymdeithas yr Iaith Gymraeg, 1962- 1992 (Llandysul: Gwasg Gomer).
 28. Redwood, J. (1994), The Global Marketplace: Capitalism and its Future (London: Harper Collins).
 29. Rees, I. B. (1993), Cymuned a Chenedl: Ysgrifau ar Ymreolaeth (Llandysul: Gwasg Gomer).
 30. Roberts, A. M. (2009), ‘R. J. Derfel, 1824-1905’, Y Traethodydd, CLXV, Ionawr, 34-54.
 31. Rhaglen ‘Cymunedau yn Gyntaf’ Llywodraeth Cynulliad Cymru, http://www.communitiesfirst.info [Cyrchwyd: 18 Ebrill 2011].
 32. Shaw, M. (2005), ‘Political, professional, powerful: understanding community development’, Community Development Exchange Conference Transcript.
 33. Smith, D. (1984), Wales! Wales? (London: George Allen and Unwin).
 34. Unofficial Reform Committee South Wales Miners’ Federation (1912), The Miners’ Next Step (South Wales: Unofficial Reform Committee South Wales Miners’ Federation).
 35. Williams, D. (gol.) (2003), Who Speaks for Wales?: Nation, Culture, Identity (Cardiff: University of Wales Press).
 36. Williams, G. A. (1975), Proletarian order: Antonio Gramsci, factory councils and the origins of Italian Communism, 1911-1921 (London: Pluto Press).
 37. Williams, G. A. (1984), ‘Marcsydd o Sardiniwr ac Argyfwng Cymru’, Efrydiau Athronyddol, XLVII, 17-27.
 38. Williams, G. A. (1985), When Was Wales?: A History of the Welsh (London: Penguin Books).
 39. Williams, R. (1976), Keywords (London: Collins).
 40. Williams, R. (1989), Resources of Hope: Culture. Democracy. Socialism (London: Verso).
 41. Williams, W. (1956), Dail Pren (Llandysul: Gomer).
 42. Wood, L. (2012), Cynllun Gwyrdd i’r Cymoedd (Caerdydd: Uned Datblygu Polisi Plaid Cymru).