Issue 16


Issue 16
October 2013

Golygyddol
(Editorial)

Brwydr Iaith, Brwydro Iaith: Terminoleg y byd pop Cymraeg fel dull protestio yn y 1960au a’r 1970au
(A Battle for Language, Language Battles: Terminology of the Welsh pop world in the 1960s and 1970s)
Craig Owen Jones

Iechyd a newidiadau ffordd o fyw sy’n gysylltiedig ag oedran mewn ardaloedd gwledig: y pwyslais ar bryderon cyfredol yng Nghymru
(Health and lifestyle changes associated with ageing in rural communities: the emphasis on current concerns in Wales)
Ffion Curtis, E. J. Oliver, A. W. Jones, S. Rice & R. Thatcher

Gwersi o Ogledd Iwerddon: Awdurdodaeth Gymreig a dyfodol addysg gyfreithiol yng Nghymru
(Lessons from Northern Ireland: A Welsh jurisdiction and the future of legal education in Wales)
Osian Rees & Huw Pritchard

Cynllun Llywodraeth Cymru i gyflwyno system caniatâd tybiedig ar gyfer rhoi organau
(The Welsh Government’s plan to introduce a system of presumed consent for organ donation)
Rhys ap Gwent