Gweithdrefnau cyfieithu’r Ganolfan Gyfieithu ar gyfer cyrff yr UE a’u perthnasedd i Gymru


Gweithdrefnau cyfieithu’r Ganolfan Gyfieithu ar gyfer cyrff yr UE a’u perthnasedd i Gymru
The translation procedures of the Translation Centre for the bodies of the EU and their relevance to Wales

Gareth Watkins

This article discusses translation procedures and technology used in the Translation Centre for the Bodies of the European Union (Centre de Traduction, CDT). The relevance of the workflows and technology will then be briefly discussed in the context of English-Welsh-English translation in Wales, with specific reference to the Welsh Government Translation Service.


Reference:

 
 	Gareth Watkins, 'Gweithdrefnau cyfieithu’r Ganolfan Gyfieithu ar gyfer cyrff yr UE a’u perthnasedd i Gymru', Gwerddon, 14, April 2013, 46-67.
  

Keywords

 
  Translation technology, CAY, CDT, Centre de Traduction, translation procedures, Welsh Government Translation Services.
  

Bibliography:

 
 	
 1. Andrews, Tegau (2012), Approaches to Website Localization: An Overview from a Welsh Perspective’, Contemporary Wales, 25 (1), 204-27
 2. Bwrdd yr Iaith Gymraeg (2009), ‘COFiwch eich cyfieithiadau Cymraeg’ http://www.byig-wlb.org.uk/Cymraeg/newyddion/Pages/ COFiwcheichcyfieithiadauCymraeg.aspx [Cyrchwyd 16 Mai 2011].
 3. CDT (2012a), ‘Presentation’, http://cdt.europa.eu/EN/whoweare/Pages/Presentation.aspx [Cyrchwyd 23 Mawrth 2012]. CDT (2012b), ‘Translation’, http://cdt.europa.eu/EN/whatwedo/Pages/Translation.aspx [Cyrchwyd 23 Mawrth 2012].
 4. CDT (2012c), ‘Activity Report of the Translation Centre 2011’: http://cdt.europa.eu/CDT%20 Documents/Activity%20report%202011%20%28analyse%20et%20appr%C3%A9ciation%20 du%20CA%29/CT-CA_002%202012_01_RA2011_et%20analyse_EN.pdf).
 5. Y Comisiwn Ewropeaidd (2002), ‘Consolidated Version Of The Treaty Establishing The European Community’, http://www.frontex.europa.eu/assets/Legal_basis/12002E_EN.pdf [Cyrchwyd 15 Ebrill 2012].
 6. Y Comisiwn Ewropeaidd (2006), Translation in the Commission Responding to the Challenges in 2007 and Beyond (Brwsel: Y Comisiwn Ewropeaidd).
 7. Y Comisiwn Ewropeaidd (2012), ‘European Commission - Official EU languages’, http://ec.europa.eu/languages/languages-of-europe/eu-languages_en.htm [Cyrchwyd 15 Ebrill 2012].
 8. Cunliffe (2007), ‘Wyneblyfr’, http://datblogu.blogs.glam.ac.uk/2007/08/20/wyneblyfr/ [Cyrchwyd 15 Awst 2011].
 9. Davies, John (1992), Hanes Cymru (Llundain: Penguin Books).
 10. DGT (2009a), Translating for a Multilingual Community (Gwlad Belg: DGT).
 11. DGT (2009b), Translation Tools and Workflow (Gwlad Belg: DGT).
 12. DGT (2011), ‘EUROPEAN ADVANCED MULTILINGUAL INFORMATION SYSTEM’, http://ec.europa.eu/dgs/translation/workwithus/calls/open/cattools/documents/011a_ annex_9_list_of_links_euramis_en.pdf [Cyrchwyd 11 Rhagfyr 2012].
 13. Gow, Francie, (2003), ‘Metrics for Evaluating Translation Memory Software’ http://www. chandos.ca/Metrics_for_Evaluating_Translation_Memory_Software.pdf [Cyrchwyd 19 Mehefin 2010].
 14. Jones, Rhys, et al. (2008), ‘Project Closure Report for SALT Cymru (HE 06 KEP 1002)’, http://www.saltcymru.org/english/SALT%20Cymru%20_HE%2006%20KEP%201002_%20 Project%20Closure%20Report.pdf [Cyrchwyd 15 Rhagfyr 2012].
 15. Lagoudaki, Elina (2006), ‘Translation Memories Survey 2006: Users’ Perceptions around TM Use’, yn Translating and the Computer, 28 (Llundain: ASLIB).
 16. Llywodraeth Cymru (2006), ‘Beth yw’r Undeb Ewropeaidd?’ http://wales.gov.uk/topics/ international/europeanaffairs/whatiseuropeanunion/?lang=cy [Cyrchwyd 14 Mawrth 2013].
 17. Llywodraeth Cymru (2012a), ‘Iaith fyw: iaith byw Strategaeth y Gymraeg 2012–17’, http://wales.gov.uk/docs/dcells/publications/122902wls201217cy.pdf t 52 [Cyrchwyd 15 Rhagfyr 2012].
 18. Llywodraeth Cymru (2012b), ‘Yr Iaith Gymraeg: Adroddiad blynyddol 2011–12’, http://assemblywales.org/cy/bus-home/bus-business-fourth-assembly-laid-docs/genld9012-e.pdf?langoption=3&ttl=GEN-LD9012%20-%20Yr%20Iaith%20Gymraeg%3A%20 Adroddiad%20Blynyddol%202011-12 [Cyrchwyd 15 Rhagfyr 2012].
 19. Llywodraeth Cynulliad Cymru (2003), ‘Iaith Pawb - Cynllun Gweithredu Cenedlaethol ar gyfer Cymru Ddwyieithog’, http://wales.gov.uk/depc/publications/welshlanguage/ iaithpawb/iaithpawbw.pdf?lang=cy [Cyrchwyd 21 Hydref 2009].
 20. Piehl, Aino et al. (2010), Writing for Translation (Lwcsembwrg: CDT).
 21. Prys, Delyth, et al. (2009), ‘Gwell offer technoleg cyfieithu ar gyfer y Diwydiant Cyfieithu yng Nghymru: Arolwg dadansoddol’ http://www.catcymru.org/wordpress/wp-content/uploads/PDFGwell%20offer%20technoleg%20cyfieithu%20ar%20gyfer%20y%20Diwydiant%20 Cyfieithu%20yng%20Nghymru.pdf [Cyrchwyd 15 Rhagfyr 2012].
 22. Pym, Anthony (2011), Translation research terms – a tentative glossary for moments of perplexity and dispute (Tarragona: Intercultural Studies Group).
 23. Undeb Ewropeaidd (2012), ‘EUROPA - The history of the European Union – 1958’, http://europa.eu/about-eu/eu-history/1945-1959/1958/index_en.htm [Cyrchwyd 15 Ebrill 2012].
 24. Undeb Ewropeaidd (2013), ‘How the EU works’ http://europa.eu/about-eu/index_en.htm [Cyrchwyd 14 Mawrth 2013].
 25. Verleysen, Piet (2010), ‘Introduction and welcome speech’, http://ec.europa.eu/dgs/ translation/publications/presentations/speeches/20100920_lisa_en.pdf [Cyrchwyd 23 Mawrth 2012].
 26. Watkins, Gareth (2010), ‘Crynodeb o Ganlyniadau Holiadur Technoleg Iaith’ http://gareth-watkins.co.uk/cymraeg/canlyniadau_arolwg_cyfieithwyr.html [Cyrchwyd 1 Medi 2010).
 27. Watkins, Gareth (2012), ‘Crynodeb o Ganlyniadau’r Ail Holiadur Technoleg Iaith’ http://gareth-watkins.co.uk/cymraeg/canlyniadau_arolwg_cyfieithwyr.html [Cyrchwyd 2 Awst 2012].