Issue 14


Issue 14
April 2013

Golygyddol
(Editorial)

Iechyd ac iachawdwriaeth: meddygaeth, y corff a’r drefn foesol ym Mengâl drefedigaethol 1840-1935
(Health and salvation: medicine, the body and the moral order in colonial Bengal 1840-1935)
Professor Aled Gruffydd Jones

“Ar y brig unwaith eto”: siartiau pop iaith Gymraeg cynnar
(“At the top once again”: early Welsh language pop charts)
Dr Craig Owen Jones

Gweithdrefnau cyfieithu’r Ganolfan Gyfieithu ar gyfer cyrff yr UE a’u perthnasedd i Gymru
(The translation procedures of the Translation Centre for the bodies of the EU and their relevance to Wales)
Gareth Watkins