Issue 13 (Special Issue: The Sciences)


Issue 13 (Special Issue: The Sciences)
February 2013

Golygyddol
(Editorial)

Sicrhau argaeledd cynnyrch cilgnowyr o’r ansawdd gorau mewn modd effeithlon
(Ensuring future availability of ruminant products of the highest quality)
Dr Sharon Huws et al.

A yw peptidau bach yn ffynhonnell maeth i briddoedd a phlanhigion yr Antarctig forwrol?
(Are small peptides a nutrition source for plant and micro-organisms in the maritime Antarctic?)
Dr Paula Roberts

Ecoleg unigryw Ophelia bicornis, Savigny (Polychaeta)
(The unique ecology of Ophelia bicornis, Savigny (Polychaeta))
Dr Tegwyn Harris

Pwysigrwydd llofnod cemegol lludw folcanig o Wlad yr Iâ: Teffra “Grákolla” o losgfynydd Torfajökull
(The importance of chemical fingerprinting for Icelandic volcanic ash: The Grákolla tephra, Torfajökull volcano)
Dr Rhian Meara