Issue 12 December 2012


Issue 12 December 2012

Golygyddol
(Editorial)

Sbwriel ar heolydd bach Cymru: Astudiaeth achos Penisa’r Waun
(Litter on rural Welsh roads: A Penisa’r Waun case study)
Gareth Clubb

Astudiaeth gychwynnol o wallau iaith llafar dysgwyr Cymraeg i oedolion profiadol
(A pilot study of the speech errors of candidates of the WJEC Use of Welsh examinations)
Phyl Brake

Darogan cyfraniadau rhewlifoedd olaf Eryri i gylchredoedd carbon Cyfnod y Dryas Diweddaraf ar sail modelau amrwd o ecosystemau rhewlifol y cyfnod hwyr-rewlifol
(Predicting contributions by the last glaciers of Eryri (Snowdonia) to Younger Dryas carbon cycling on the basis of numerical models of late-glacial ecosystems)
Dr Arwyn Edwards

“Meiddio Byw”: Agwedd y Llenor at Fywyd yng Ngohebiaeth George Sand, Gustave Flaubert, Kate Roberts a Saunders Lewis
(“Daring to live": Work-life balance in the letters of George Sand and Gustave Flaubert, Kate Roberts and Saunders Lewis)
Dr Manon Mathias