'Sŵn yr ymladd ar ein clyw': Cyflwyno’r Rhyfel Mawr yn y Gymraeg


'Sŵn yr ymladd ar ein clyw': Cyflwyno’r Rhyfel Mawr yn y Gymraeg
('The sound of fighting in our ears': Presenting the Great War in Welsh)

Gethin Matthews

The Great War was one of the most important events in Welsh history, the ramifications of which have seriously affected the society and culture of the country for decades. However, the history of the years of fighting has often been presented to a Welsh-speaking audience in an oversimplified way, emphasising the horrors of the War without considering the context. This study briefly traces how the way the War has been presented in Welsh-language programmes over the decades, before considering in detail some of the problems arising from that presentation of the slaughter.


Reference:

 
 	Gethin Matthews, '"Sŵn yr ymladd ar ein clyw": Cyflwyno’r Rhyfel Mawr yn y Gymraeg', Gwerddon, 10/11, August 2012, 132-57.
  

Keywords

 
  Welsh history in the twentieth century, history programmes, The Great War, Welsh culture, oral history.
  

Bibliography:

 
 	

Welsh books

 1. Dewi Eirug Davies (1988), Byddin y Brenin (Abertawe: Ty John Penry).
 2. John Davies (1992), Hanes Cymru (London: Penguin).
 3. Ifor ap Glyn (addasiad Lyn Ebenezer) (2008), Lleisiau’r Rhyfel Mawr (Llanrwst: Carreg Gwalch).
 4. Alan Llwyd (1991), Gwae Fi Fy Myw: Cofiant Hedd Wyn (Cyhoeddiadau Barddas).
 5. Alan Llwyd ac Elwyn Edwards (goln.) (1989), Gwaedd y Bechgyn (Cyhoeddiadau Barddas).
 6. Alan Llwyd ac Elwyn Edwards (1992), Y Bardd a Gollwyd: Cofiant David Ellis (Felindre: Cyhoeddiadau Barddas)
 7. Arwel Vittle (2006), Valentine: Cofiant i Lewis Valentine (Talybont: Y Lolfa).
 8. Gerwyn Wiliams (1996), Tir Neb: Rhyddiaith Gymraeg a’r Rhyfel Byd Cyntaf (Caerdydd: Gwasg Prifysgol Cymru).
 9. Gerwyn Wiliams (1993), Y Rhwyg (Llandysul: Gomer).
 10. Griffith Williams (1990), Cofio Canrif (Caernarfon: Gwasg Gwynedd).
 11. R. R. Williams (1964), Breuddwyd Cymro mewn Dillad Benthyg (Lerpwl: Gwasg y Brython).

English books

 1. Stéphane Audoin-Rouzeau ac Annette Becker (2002), 14-18: Understanding the Great War (New York: Hill and Wang).
 2. Brian Bond (2002), The Unquiet Western Front: Britain’s Role in Literature and History (Cambridge: Cambridge University Press).
 3. Alan Clarke (1961), The Donkeys: A History of the British Expeditionary Force in 1915 (London: Hutchinson).
 4. Cathryn Corns a John Hughes-Wilson (2005), Blindfold and Alone: British Military Executions in the Great War (2il argraffiad, London: Cassell).
 5. Gordon Corrigan (2004), Mud, Blood and Poppycock: Britain and the First World War (London: Cassell).
 6. Matthew Cragoe a Chris Williams (2007), Wales and War: Society, Politics and Religion in the Nineteenth and Twentieth Centuries (Cardiff: University of Wales Press).
 7. D. Gareth Evans (2000), A History of Wales, 1906-2000 (Cardiff: University of Wales Press).
 8. Paul Fussell (1975), The Great War and Modern Memory (London: Oxford University Press).
 9. Angela Gaffney (1998), Aftermath: Remembering the Great War in Wales (Cardiff: University of Wales Press).
 10. Anna Green a Kathleen Troup (goln.) (1999), The Houses of History: A critical reader in twentieth-century history and theory (Manchester: Manchester University Press).
 11. Emma Hanna (2009), The Great War on the Small Screen: Representing the First World War in Contemporary Britain (Edinburgh: Edinburgh University Press).
 12. Alan Llwyd (gol.) (2008), Out of the fire of hell: Welsh experience of the Great War 1914- 1918 in poetry and prose (Llandysul: Gomer).
 13. Gerard Oram (2003), Military Executions during World War I (Basingstoke: Palgrave Macmillan).
 14. Kenneth O. Morgan (1970), Wales in British Politics, 1868-1922 (2il argraffiad, Cardiff: University of Wales Press).
 15. Raphael Samuel (1994), Theatres of Memory (London: Verso).
 16. Gary Sheffield (2000), Leadership in the trenches: Officer-man relations, morale and discipline in the British Army in the era of the First World War (Basingstoke: Macmillan Press).
 17. John Terraine (1980), The Smoke and the Fire: Myths and Anti-Myths of War, 1861-1945 (London: Sidgwick & Jackson).
 18. John Tosh (2006), The Pursuit of History (Harlow: Longman).
 19. Jay Winter ac Antoine Prost (2005), The Great War in History: Debates and Controversies, 1914 to the Present (Cambridge: Cambridge University Press).

Welsh chapters and papers

 1. Aled Eirug (1987), ‘Agweddau ar y Gwrthwynebaid i’r Rhyfel Byd Cyntaf yng Nghymru’, Llafur, 4 (4), 58-68.
 2. Vaughan Hughes (2011-2), ‘Milwr, gweinidog a Kate’, Barn, 587-8, Rhagfyr / Ionawr, 8-10.
 3. Aled Jôb (1988), ‘John Williams, Brynsiencyn â’r Rhyfel Byd Cyntaf’, Barn, 310, Tachwedd, tt.10-12.
 4. Geraint Jones (2009), ‘Porthmon Moloch’, yn ei Epil Gwiberod: Detholiad o ysgrifau ‘Sêt y Gornel’ (Caernarfon: Gwasg y Bwthyn), tt.60-3.
 5. D. Tecwyn Lloyd (1987), ‘Llenyddiaeth Cyni a Rhyfel, 1914-1939’, yn ei Llên Cyni a Rhyfel a Thrafodion Eraill (Llandysul: Gomer), tt.12-42.
 6. D. Tecwyn Lloyd (1984), ‘Pan fu ‘Gwaedd y Bechgyn Lond y Gwynt’ 1914-18’, Y Faner, 31 Awst, 8-9.
 7. Alan Llwyd (2003), ‘ “O Wynfa Goll!” Cerddi Eisteddfodol Cynan: 1921-1931’, yn Rhyfel a gwrthryfel: Brwydr moderniaeth a beirdd modern (Cyhoeddiadau Barddas), tt. 79-129.
 8. D. Densil Morgan (1995), ‘Ffydd yn y ffosydd: Bywyd a gwaith y Caplan D.Cynddelw Williams’, Cylchgrawn Llyfrgell Genedlaethol Cymru, 29, 77-100.
 9. D. Densil Morgan (2001), ‘Y proffwyd ymhlith y praidd: Lewis Valentine (1893-1986)’, yn Cedyrn Canrif: Crefydd a Chymdeithas yng Nghymru’r Ugeinfed Ganrif (Caerdydd: Gwasg Prifysgol Cymru), tt.68-104.
 10. D. Ben Rees (2011), ‘Cloriannu’r Parchedig Ddr John Williams, Brynsiencyn’, Cylchgrawn Hanes Cymdeithas Hanes y Methodistiaid Calfinaidd, 108-27.
 11. Kate Roberts (1965), ‘Bardd a Gollwyd’, Taliesin, 11, Rhagfyr, 15-27.
 12. Gerwyn Wiliams (2010), ‘Chwilio am Albert Evans-Jones: Ailedrych ar Gerddi Rhyfel Cynan’, Llên Cymru, 33 (1), 151-77.
 13. Gerwyn Wiliams (1988), ‘Dechrau Deall y Rhyfel Mawr’, Barn, 310, Tachwedd, 13-15.

English chapters and papers

 1. Fred H. Allinson (2006), ‘Remembering a Vietnam War Firefight: Changing perpectives over time’, yn Robert Perks ac Alistair Thomson (goln.), The Oral History Reader (2il argraffiad, New York: Routledge), tt. 221-9.
 2. Stephen Badsey (2001), ‘Blackadder Goes Forth and the Two Western Fronts Debate’, yn Graham Roberts a Philip M. Taylor (goln.), The Historian, Television and Television History (Luton: Luton University Press), tt. 113-26.
 3. Stephen Badsey (2002), ‘The Great War Since The Great War’, Historical Journal of Film, Radio and Television, 22 (1), 1 Mawrth, 37-45.
 4. Robin Barlow (2011), ‘Did Wales go willingly to the First World War?’, yn Huw V. Bowen (gol.), A New History of Wales: Myths and Realities in Welsh History (Llandysul: Gomer), tt. 150-8.
 5. John Bodnar (1989), ‘Power and Memory in Oral History – Workers and Managers at Studebaker’, Journal of American History, 75, 1201-21.
 6. Brian Bond (1991), ‘Editor’s Introduction’, yn Brian Bond (gol.), The First World War and British Military History (Oxford: Clarendon Press), tt. 1-12.
 7. M. L.Connelly (2002), ‘The Great War, Part 13: The Devil is coming’, Historical Journal of Film, Radio and Television, 22 (1), 1 Mawrth, 21-8.
 8. Alex Danchev (1991), ‘Bunking and Debunking: The Controversies of the 1960s’, yn Brian Bond (gol.), The First World War and British Military History (Oxford: Clarendon Press), tt. 263-88.
 9. Taylor Downing (2002), ‘The Great War: Television History revisited’, History Today, 52 (11), Tachwedd.
 10. Modris Eksteins (1980), ‘All Quiet on the Western Front and the Fate of a War’, Journal of Contemporary History, 15 (2), Ebrill, 345-66.
 11. Jerome de Groot (2009), ‘The public historian, the historian in public’, yn ei Consuming History: Historians and heritage in contemporary popular culture (London: Routledge), tt. 17-30.
 12. Emma Hanna (2007), ‘A small screen alternative to stone and bronze: “The Great War” (BBC, 1964)’, European Journal of Cultural Studies, 10 (1), Chwefror, 89-111.
 13. Max Hastings (2004), ‘Hacks and Scholars: Allies of a Kind’, yn David Cannadine (gol.), History and the Media (Basingstoke: Palgrave Macmillan) tt. 103-17.
 14. Deian Hopkin (1974), ‘Patriots and Pacifists in Wales, 1914-18: The case of Capt. Lionel Lindsey & the Rev. T. E. Nicholas’, Llafur, 1 (3), 27-41.
 15. J. Kuehl (2002), ‘The Great War – My first grown-up job in television’, Historical Journal of Film, Radio and Television, 22 (1), 1 Mawrth, 5-6.
 16. D. Tecwyn Lloyd (1972), ‘Welsh Public Opinion and the First World War’, Planet X, tt. 25-37.
 17. Kenneth O. Morgan (1981), ‘Peace movements in Wales, 1899-1945’, Cylchgrawn Hanes Cymru, 10 (3), Mehefin.
 18. Robin Prior a Trevor Wilson (2000), ‘The First World War’, Journal of Contemporary History, 35 (2), Ebrill, 319-28.
 19. J. A. Ramsden (2002), ‘The Great War: The making of the series’, Historical Journal of Film, Radio and Television, 22 (1), 1 Mawrth, tt. 7-19.
 20. Michael Roper (2000), ‘Re-remembering the Soldier Hero: the Psychic and Social Construction of Memory in Personal Narratives of the Great War’, History Workshop Journal, 50, Hydref, tt. 181-204.
 21. Aviel Roshwald a Richard Stites (1999), ‘Introduction’, yn Aviel Roshwald a Richard Stites (goln.), European Culture in the Great War: The Arts, Entertainment and Propaganda, 1914-1918 (Cambridge: Cambridge University Press), tt. 1-7.
 22. Hew Strachan a Jonathan Lewis (2003), ‘Filming the First World War’, History Today, 53 (10), Hydref.
 23. D. Todman (2002), ‘The Reception of The Great War in the 1960s’, Historical Journal of Film, Radio and Television, 22 (1), 1 Mawrth, tt. 29-36.
 24. Alistair Thomson (2006), ‘ANZAC Memories: Putting popular memory theory into practice in Australia’, yn Roberts Perks ac Alistair Thomson (goln.), The Oral History Reader (2il argraffiad, New York: Routledge), tt. 244-54.
 25. Jay Winter (1992), ‘Catastrophe and Culture: Recent Trends in the Historiography of the First World War’, Journal of Modern History, 64 (3), Medi, tt. 525-32.

Newspapers

 1. Daily Express
 2. Daily Post
 3. The Daily Telegraph
 4. The Guardian
 5. Yr Herald Gymraeg
 6. The Independent
 7. The Irish Times
 8. The Times