Issue 1, April 2007


Issue 1, April 2007

Golygyddol
(Editorial)

Rhagair gan Yr Arglwydd Dafydd Elis-Thomas
(Forword by Lord Dafydd Elis-Thomas)

D.J. a fi
(D.J. and I)
Professor Mike Pearson

Llais y genhades Gymreig, 1887–1930
(The voice of Welsh missionary women, 1887–1930)
Gwennan Schiavone

Dinasyddiaeth, Bwrdd yr Iaith, a marchnata’r Gymraeg
(Citizenship, the Welsh Language Board, and marketing the Welsh language)
Dr Diarmait Mac Giolla Chríost

Natur prosesau caffael iaith gan blant: Marcio cenedl enwau yn y Gymraeg
(The nature of language acquisition processes in children: Marking grammatical gender in Welsh)
Dr Enlli Thomas