Issue 20

October 2015


Issue 20

October 2015

Issue 20: contents

Golygyddol
Editorial

Ynni adnewyddadwy cymunedol: adolygiad o’r sefyllfa bresennol a phosibiliadau’r sector unigryw hwn
Renewable community energy: A review of the current situation and future possibilities of this unique sector)

Sioned Haf

Rhaniad arwynebedd lleiaf silindr yn dair rhan
(Least area partition of a cylinder into three parts)

Dr Tudur Davies, Lee Garratt & Prof Simon Cox

Canfyddiadau athrawon Addysg Gorfforol ynghylch Addysg Gorfforol o ansawdd uchel o fewn ysgolion cyfrwng Cymraeg yn ne Cymru
(Physical Education teachers’ perceptions of high-quality Physical Education in Welsh-medium schools across south Wales)

Lowri Edwards, Dr Anna Bryant & Dr Anwen Mair Jones

Rôl bôn-gelloedd yn adfer meinwe cardiaidd: gwerthuso triniaethau ac adnabod risg
(The role of stem cells in cardiac tissue regeneration: evaluating treatments and identifying risk)

Revd Dr Noel DaviesArticles