Rhifyn 12 Rhagfyr 2012


Rhifyn 12 Rhagfyr 2012

Cynnwys Rhifyn 12

Golygyddol

Sbwriel ar heolydd bach Cymru: Astudiaeth achos Penisa’r Waun
Gareth Clubb

Astudiaeth gychwynnol o wallau iaith llafar dysgwyr Cymraeg i oedolion profiadol
Phyl Brake

Darogan cyfraniadau rhewlifoedd olaf Eryri i gylchredoedd carbon Cyfnod y Dryas Diweddaraf ar sail modelau amrwd o ecosystemau rhewlifol y cyfnod hwyr-rewlifol
Dr Arwyn Edwards

“Meiddio Byw”: agwedd y llenor at fywyd yng ngohebiaeth George Sand, Gustave Flaubert, Kate Roberts a Saunders Lewis
Dr Manon MathiasErthyglau