Gwlad yr Asyn a’r golwg deublyg: diffinio’r ddrama ôl-drefedigaethol Gymreig


Gwlad yr Asyn a’r golwg deublyg: diffinio’r ddrama ôl-drefedigaethol Gymreig

Wyn Mason

Trafoda’r erthygl gwestiynau a gododd yn sgil llunio Gwlad yr Asyn, sef drama lwyfan ar ffurf monolog. Cafodd y ddrama ei hysgrifennu fel ymateb gwrthimperialaidd Cymreig i destun canonaidd Shakespeare, The Tempest. Yn gyntaf, ystyria’r erthygl  y diffyg traddodiad a geir yng Nghymru o ysgrifennu dramâu gwrthddisgwrs Shakespearaidd o safbwynt Cymreig, cyn canolbwyntio ar y cwestiwn, ‘beth a ddylai nodweddu’r ddrama ôl- drefedigaethol Gymreig?’. Dadleua y dylai gyfleu ‘golwg deublyg’, hynny yw, cydnabod bod gan Gymru etifeddiaeth o ddwy ochr y rhaniad imperialaidd: gwlad a gafodd ei gwladychu ond sydd hefyd wedi gwladychu.


Cyfeiriad:

 
 	Wyn Mason, ‘Gwlad yr Asyn a’r golwg deublyg: diffinio’r ddrama ôl-drefedigaethol Gymreig’, Gwerddon, 31, Hydref 2020, 31-58
  

Allweddeiriau

 
  Gwlad yr Asyn, drama, ôl-drefedigaethol, Shakespeare, ysgrifennu creadigol.
  

Llyfryddiaeth:

 
 	
 1. Aaron, J., a Williams, C. (goln) (2005), Postcolonial Wales (Caerdydd: Gwasg Prifysgol Cymru).
 2. Ackerman, J. (1995), Dylan Thomas: His Life and Work (Efrog Newydd: Palgrave Macmillan).
 3. Anzaldúa,  G.  (2012),  Borderlands/La  Frontera:  The  New  Mestiza  (San  Francisco:  Aunt Lute Books).
 4. Anzaldúa, G. (2015), Light in the Dark, Luz en lo oscuro: Rewriting Identity, Spirituality, Reality, Keating, Analouise (gol.) (Durham, NC: Duke University Press).
 5. Ashcroft, B., Griffiths, G., a Tiffin, H. (1989), The Empire Writes Back (Abingdon: Routledge).
 6. Ashcroft, B., Griffiths, G., a Tiffin, H. (goln) (1995), The Post-Colonial Studies Reader (Abingdon: Routledge).
 7. Ashcroft, B., Griffiths, G., a Tiffin, H. (1998), Key Concepts in Post-Colonial Studies (Abingdon: Routledge).
 8. Blandford. S. (gol.) (2013), ‘Introduction’, Theatre & Performance in Small Nations (Bristol: Intellect), tt. 1–18.
 9. Bohata, K. (2004), Postcolonialism Revisited (Llandybïe: Gwasg Dinefwr). Bough, J. (2011), Donkey (London: Reaktion Books).
 10. Brooks, S. (2015), Pam Na Fu Cymru: Methiant Cenedlaetholdeb Cymraeg (Caerdydd: Gwasg Prifysgol Cymru).
 11. Césaire, A. (1969), Une Tempête (Paris: Editions du Seuil).
 12. Césaire, A. (2002), A Tempest, cyfieithwyd gan Richard Miller (New York: TCG Translations). Churchill, C. (1985), Caryl Churchill: Plays 1 (London: Methuen Drama).
 13. Davies, J. (1992), Hanes Cymru (London: Penguin).
 14. Dolan, J. (2005), Utopia in Performance: Finding Hope at the Theater (Ann Arbor: University of Michigan Press).
 15. Du Bois, W. E. B. (2003), The Souls of Black Folk (New York: Barnes & Noble Classics).
 16. Edwards, E. (2013), Perfformio: Stori’r perfformiwr ar lwyfan y Theatr Gymraeg (Llanrwst: Gwasg Carreg Gwalch).
 17. Edwards, E. (2016), Shakespeare yn y Theatr Gymraeg (Caerdydd: Argraffwyr yr Abaty). Ghazoul, R. (2019), Digging Deep, rhaglen Four Thought, Radio 4, <https://www.bbc.co.uk/sounds/play/m0009cd4> [Cyrchwyd: 25 Hydref 2019].
 18. Gilbert, H. (gol.) (2001), Postcolonial Plays: an anthology (Abingdon: Routledge).
 19. Gilbert, H., a Tompkins, J. (1996), Post-Colonial Drama: theory, practice, politics (Abingdon: Routledge).
 20. Hechter, M. (1998), Internal Colonialism: Celtic Fringe in British National Development (Piscataway: Transaction Publishers).
 21. Hughes, T. (1993), Shakespeare and the Goddess of Complete Being (London: Faber & Faber).
 22. Iwan, D. (1983), ‘Yma o Hyd’ [cân], <https://genius.com/Dafydd-iwan-yma-o-hyd-lyrics> [Cyrchwyd: 20 Mai 2020].
 23. Jazminski, D. (2009), ‘Liberating the Strange Fish: Visual Representations of Caliban and Their Successive Emancipation from Shakespeare’s Original Text’, yn Meyer, M. (gol.), Word & Image in Colonial and Postcolonial Literatures and Cultures (Amsterdam: Rodopi).
 24. Jones, A. (2015), ‘The Other Internationalism? Missionary Activity and Welsh Nonconformist Perceptions of the World in Nineteenth and Twentieth Centuries’, yn Williams, C., Evans, N., ac O’Leary, P. (goln.), A Tolerant Nation? Revisiting Ethnic Diversity in a Devolved Wales (Caerdydd: Gwasg Prifysgol Cymru), tt. 49–60.
 25. Jones, A., a Jones, B. (2003), ‘The Welsh World and the British Empire, c. 1851–1939: An Exploration’, Journal of Imperial and Commonwealth History, 31 (2), 57–81.
 26. Kafka, F. (1917), ‘A Report to an Academy’, cyfieithiad Ian Johnston, <https://www.kafka- online.info/a-report-for-an-academy.html> [Cyrchwyd: 15 Awst 2020].
 27. Lewis, L. (2020), Welsh and Khasi Cultural Dialogues, <www.welshkhasidialogues.co.uk/ index.html> [Cyrchwyd: 13 Mai 2020].
 28. Lloyd, S. M. (2007), “Speak it in Welsh”: Wales and the Welsh Language in Shakespeare (Lanham: Lexington Books).
 29. Llyfrau Gleision, Reports of  the  commissioners  of  inquiry into  the  state  of  education in Wales (1847), <https://www.llyfrgell.cymru/darganfod/oriel-ddigidol/deunydd-print/ llyfrau-gleision-1847> [Cyrchwyd: 25 Mai 2020].
 30. Lublin, G. (2009), ‘Y Wladfa: gwladychu heb drefedigaethu?’, Gwerddon, 4, Gorffennaf, 8–23.
 31. Mannoni, O. (1964), Prospero and Caliban: The Psychology of Colonization (New York: Praeger).
 32. Mignolo, W. D., a Walsh, C. E. (2018), On Decoloniality: concepts, analytics, praxis (Durham, NC: Duke University Press).
 33. Miles, G., a Bogdanov, M. (2004), Hamlet William Shakespeare (Caerdydd: UWIC Press). Nairn, T. (1977), The Break-up of Britain: Crisis and Neo-Nationalism (London: NLB). Nesvett, R. (2001), ‘A Voyage of Fabrication and Discovery: Theatr Y Byd presents
 34. Ian Rowlands’ Pacific’,     <http://www.theatre-wales.co.uk/critical/critical _ detail. asp?criticalID=2> [Cyrchwyd: 19 Mai 2020].
 35. Quijano, A. (2000), ‘Coloniality of Power, Eurocentrism, and Latin America’, Nepantla: Views from South, 1 (3), 533–80.
 36. Rowlands, I. (gol.) (2002), Llais Un yn Llefain: Monologau Cyfoes Cymraeg (Llanrwst:  Gwasg Carreg Gwalch).
 37. Said, E. W. (1994), Culture and Imperialism (London: Vintage). Said, E. W. (2003), Orientalism (London: Penguin).
 38. Sanders, J. (2005), Adaptation & Appropriation (Abingdon: Routledge).
 39. Shakespeare, W. (1984), Henry V, Taylor, Gary (gol.) (Oxford: Oxford University Press). Shakespeare, W. (1986), A Midsummer’s Night Dream, Brooks, Harold F. (gol.) (Llundain: Arden).
 40. Shakespeare, W. (1999), The Tempest, Vaughan, Virginia Mason a Vaughan,  Alden  T. (goln.) (London: Arden).
 41. Shakespeare, W. (2000), The Merry Wives of Windsor, Melchiori, Giorgio (gol.) (Llundain: Arden).
 42. Shakespeare, W. (2012), Y Storm, cyfieithiad Gwyneth Lewis o The Tempest (Tal-y-bont: Y Lolfa).
 43. Stephens, A. Closs (2016), ‘The affective atmospheres of nationalism’, Cultural Geographies, 23, 17 Chwefror, 181–98.
 44. Taylor, L. (2017), ‘Welsh–Indigenous Relationships in Nineteenth Century Patagonia: “Friendship” and the Colonality of Power’, Journal of Latin American Studies, 49 (1), Chwefror, 143–68.
 45. Taylor, L. (2018), ‘Global perspectives on Welsh Patagonia: the complexities of being both colonizer and colonized’, Journal of Global History, 13 (3), Tachwedd, 446–68.
 46. Taylor, L. (2019),  ‘The Welsh  Way  of Colonization in Patagonia: The International Politics  of Moral Superiority’, The Journal of Imperial and Commonwealth History, 47 (6), 15 Chwefror, 1073–99.
 47. Teevan, C. (2009), Kafka’s Monkey (London: Oberon Modern Plays). Thomas, E. (2019), OnBearRidge(London: Bloomsbury Publishing).
 48. Tiffin, H. (1987), ‘Post-colonial literatures and counter-discourse’, Kunapipi, 9 (3) <https:// ro.uow.edu.au/cgi/viewcontent.cgi?article=1705&context=kunapipi> [Cyrchwyd: 13 Medi 2019].
 49. Williams, C., Evans, N. ac O’Leary, P. (goln) (2003), A Tolerant Nation? Revisiting Ethnic Diversity in a Devolved Wales (Caerdydd: Gwasg Prifysgol Cymru).
 50. Williams, E. (2012), ‘Adolygiad Y Storm gan Shakespeare’, National Theatre Wales Community, <https://community.nationaltheatrewales.org/profiles/blogs/adolygiad-y- storm-gan-shakespeare-cyfiethiad-gan-gwyneth-lewis> [Cyrchwyd: 18 Awst 2019].
 51. Williams, G. A. (1985), When Was Wales? (Harmondsworth: Penguin). Williams, W. (1956), Dail Pren (Aberystwyth: Gwasg Aberystwyth).