Y Llwybr tuag at Heddwch Parhaol: John Rawls a’r Athrawiaeth Rhyfel Cyfiawn


Y Llwybr tuag at Heddwch Parhaol: John Rawls a’r Athrawiaeth Rhyfel Cyfiawn

Huw L. Williams

Mae athrawiaeth John Rawls ynghylch rhyfel cyfiawn yn cael ei dehongli’n bennaf fel estyniad ar ddamcaniaeth Walzer. Fodd bynnag, o’i ystyried yng ngoleuni ymrwymiad Rawls i feirniadaeth Kant, a natur iwtopaidd ei fyfyrdodau ar gysylltiadau rhyngwladol yn The Law of Peoples, ymddengys ei safbwynt ar ryfel yn un nodedig a beiddgar. Mae dylanwad Kant yn amlwg ar ei athrawiaeth soffistigedig, sydd wedi ei nodweddu gan heddwch fel egwyddor lywodraethol rhyfel, ac egwyddorion rhyfel cyfiawn sydd yn gyfystyr â chyfiawnder dros dro, nad ydynt byth yn gwbl gyfiawn. Daw persbectif sgeptigol i’r amlwg felly sy’n gwrthod estyn ei athrawiaeth ar ryfel cyfiawn i ryfela dyngarol. Colomen yn hytrach na hebog fyddai’r gwladweinydd Rawlsaidd, wedi’i ymrwymo i’r gred fod rhyfel yn ddrygioni i’w osgoi a’i orchfygu, a bod modd gweithio tuag at heddwch parhaol.


Cyfeiriad:

 
 	Huw L. Williams, Y Llwybr tuag at Heddwch Parhaol: John Rawls a’r Athrawiaeth Rhyfel Cyfiawn, Gwerddon, 31, Hydref 2020, 7-30
  

Allweddeiriau

 
  John Rawls, Rhyfel Cyfiawn, Cyfraith y Pobloedd, Ymyrraeth Ddyngarol, Kant.
  

Llyfryddiaeth:

 
 	
 1. Bellamy, Alex (2009), Just Wars: From Cicero to Iraq (Cambridge: Polity).
 2. Bernstein, Alyssa (2006), ‘A Human Right to Democracy? Legitimacy and Intervention’, yn Martin, Rex, a Reidy, David (goln), Rawls’s Law of Peoples: A Realistic Utopia? (Oxford: Blackwell Publishing), 278–98.
 3. Bernstein, Alyssa (2009), ‘Kant, Rawls, and Cosmopolitanism: Toward Perpetual Peace and The Law of Peoples’, yn Jahrbuch für Recht und Ethik / Annual Review of Law and Ethics, 17 (Berlin: Duncker & Humblot), tt. 3–52.
 4. Johnson, James Turner (2013), ‘Contemporary Just War Thinking: Which is Worse, Friends or Critics?’, Ethics and International Affairs, 27 (1), 25–45.
 5. Kant, Immanuel (2006), Toward Perpetual Peace and Other Writings on Politics, Peace, and History, Kleingeld, Pauline (gol.), cyfieithwyd gan Colclasure, David L. (New Haven and London: Yale University Press).
 6. Kukathas, Chandran, a Pettit, Philip (1990), Rawls: A Theory of Justice and its Critics
 7. (Cambridge: Polity Press).
 8. Martin, Rex (2005), ‘Walzer and Rawls on just wars and humanitarian interventions’,
 9. Journal of Social Philosophy, 36 (4), 439–56.
 10. Moellendorf, Darren (2013), ‘Just War’, yn A Companion to Rawls (Blackwell Companions to Philosophy), Reidy, David, a Mandle, Jon (goln), 378–94.
 11. O’Driscoll, Cian (2008), Renegotiation of the Just War Tradition and the Right to War in the Twenty–first Century (New York: Palgrave MacMillan).
 12. Pogge, Thomas (2007), John Rawls: His Life and Theory of Justice (Cambridge: Polity Press).
 13. Rawls, John (1999a), The Law of Peoples (Cambridge, MA, London: Harvard University Press).
 14. Rawls, John (1999b), A Theory of Justice [1971], argraffiad diwygiedig (Oxford, New York: Oxford University Press).
 15. Reidy, David (2010), ‘Human Rights and Liberal Toleration’, CanadianJournalof Law and Jurisprudence, 23 (2), 287–317.
 16. Ripstein, Arthur (2016), ‘Just War, Regular War and Perpetual Peace’, Kant Studien, 107, 179–95.
 17. Roberts, Peri (2012), ‘The supreme emergency exemption: Rawls and the use of force’,
 18. European Journal of Political Theory, 11 (2), 155–71.
 19. Rossi, Philip J. (2016), ‘War as Unintelligible: Sovereign Agency and the Limits of Kantian Autonomy’, The Monist, 99, 1–12.
 20. Shue, Henry (2002), ‘Rawls and the Outlaws’, Politics, Philosophy & Economics, 1 (3), 307–23.
 21. Sloane, Robert D. (2009), ‘The Cost of Conflation: Preserving the Dualism of Jus ad Bellum and Jus in Bello in the Contemporary Law of War’, Yale Journal of International Law, 34, 47–112.
 22. Took, Joan D. (1965), TheJustWarinAquinasandGrotius(London: Society for Promoting Christian Knowledge).
 23. Williams, Howard (2012), Kant and the End of War (Palgrave Macmillan: Basingstoke).