Gogwydd hanesyddol ar astudiaethau cynhyrchu: ail gyfnod cwmni Teliesyn drwy fframweithiau Cottle, Bourdieu a Berne


Gogwydd hanesyddol ar astudiaethau cynhyrchu: ail gyfnod cwmni Teliesyn drwy fframweithiau Cottle, Bourdieu a Berne

Dafydd Sills-Jones

Dros y deng mlynedd diwethaf, mae ‘astudiaethau cynhyrchu cyfryngau’ wedi tyfu’n sylweddol fel is-ddisgyblaeth. Yn sgil hyn, mae’r drafodaeth arferol ar y ddynameg rhwng technoleg, economi, ffurfiau diwylliannol, creadigrwydd a gyrfaoedd proffesiynol wedi eu trawsnewid, gan herio hen begynau disgyrsiol economi gwleidyddol ac astudiaethau diwylliannol. Er hynny, mae gogwydd cyfoes i’r datblygiadau hyn, sy’n aml yn anwybyddu hanes y cyfryngau. Mae’r erthygl hon yn ceisio defnyddio agwedd ‘astudiaethau cynhyrchu cyfryngau’ (wrth ddefnyddio fframweithiau cysyniadol Simon Cottle, Pierre Bourdieu ac Eric Berne) er mwyn olrhain hanes un o brif gwmnïau teledu Cymru, Teliesyn. 


Cyfeiriad:

 
 	Dafydd Sills-Jones, ‘Gogwydd hanesyddol ar astudiaethau cynhyrchu: ail gyfnod cwmni Teliesyn drwy fframweithiau Cottle, Bourdieu a Berne’, Gwerddon, 30, Mawrth 2020, 68–83.
  

Allweddeiriau

 
  Teliesyn, cynhyrchu cyfryngau, Bourdieu, Berne, hanes.
  

Llyfryddiaeth:

 
 	
 1. Akomfrah, J. (2015), ‘Black Independent Filmmaking: A Statement by the Black Audio Film Collective’, Black Camera: An International Film Journal (The New Series), 6 (2), 58–60.
 2. Barnett, S., Ramsay, G., a Gaber, I. (2012), Callaghan to Credit Crunch: Changing Trends in British Television News 1975–2009 (University of Westminster & University of Bedfordshire).
 3. Berne, E. (1963), Structure and dynamics of groups and organizations (New York: Ballantine).
 4. Barnett, S., a Seymour, E. (1999), 'A Shrinking Iceberg Travelling South ...': Changing Trends in British Television: a Case Study of Drama and Current Affairs (London: Campaign for Quality Television).
 5. BFI (1999), Television Industry Tracking Study: Third Report (London: BFI).
 6. Born, G. (2003), ‘From Reithian ethic to managerial discourse accountability and audit at the BBC’, Javnost-The Public, 10 (3), 63–80.
 7. Born, G. (2005), Uncertain Vision: Birt, Dyke and the Reinvention of the BBC (London: Vintage).
 8. Born, G. (2010), ‘Reflexivity and Ambivalence: Culture, Creativity and Government in the BBC’, Cultural Values, 6 (1–2).
 9. Caldwell, J. T. (2008), Production culture: Industrial reflexivity and critical practice in film and television (Duke University Press).
 10. Cottle, S. (2003), ‘Media Organization and Production: mapping the field’, yn Cottle, S. (gol.), Media Organization and Production (London: SAGE).
 11. Davies, Roy (cyn-gomisiynydd rhaglenni hanes y BBC, a chomisiynydd rhaglenni ffeithiol BBC Wales) (2006), cyfweliad â’r awdur, Llundain.
 12. Ellis, J. (2000), Seeing Things: Television in the Age of Uncertainty (London: I. B. Tauris).
 13. Evans, David. (2009), cyfweliad teleffôn â’r awdur.
 14. Geraint, J., ‘Representing Wales: Experience on Screen’, traethawd PhD, Prifysgol Morgannwg, 2011.
 15. Golding, P., a Murdock, G. (2005), ‘Culture, Communications and Political Economy, yn Curran, J., a Gurevitch M. (goln), Mass Media and Society (London: Arnold).
 16. Graham, Angela (aelod o Teliesyn) (2012), cyfweliad drwy e-bost â’r awdur.
 17. Hesmondhalgh, D. (2006), ‘Bourdieu, the media and cultural production’, Media Culture Society, March, 28 (2), 211–31.
 18. Johnson, C., a Turnock, R. (2005), ITV cultures: Independent television over fifty years (McGraw-Hill Education (UK)).
 19. Lee, D. J., ‘Precarious Creativity: Working Lives in the British Independent Television Production Industry’, traethawd PhD, Goldsmiths, University of London, 2008.
 20. Lopez, P. (2000), ‘Pierre Bourideu’s Fields of Cultural Production: A case Study of Modern Jazz’, yn Brown, N., a Szeman, I. (goln), Pierre Bourdieu: Fieldwork and Culture (Maryland: Rowman & Littlefield).
 21. Mediatique (2005), From the cottage to the City: The evolution of the UK independent production sector (London: Mediatique).
 22. Nisse, J. (1992), ‘Franchise costs force HTV to slash budget’, The Independent, 26 Medi.
 23. O’Malley, T., a Jones, J. (2009), The Peacock Committee and UK Broadcasting Policy (London: Palgrave MacMillan).
 24. Paterson, R. (2001), ‘Work histories in television’, Media Culture Society, July, 23 (4), 495–520.
 25. Pritchard, Gwyn (cyn-gomisiynydd rhaglenni yn Channel 4 a’r BBC) (2010), cyfweliad â’r awdur.
 26. Ryan, Michelle (aelod o Teliesyn) (2009), cyfweliad â’r awdur.
 27. Sills-Jones, D. (2013), ‘Rhwng dau faes: Taliesyn a strwythurau cynhyrchu radical yn hanes cynnar S4C’, Cyfrwng, 10, 18–34.
 28. Sills-Jones, D. (2015), ‘The Teliesyn Co-operative: National Broadcasting, Production Organisation and TV Aesthetics’, yn Franklin, I., Chignell, H., a Skoog, K. (goln), Regional Aesthetics: Mapping UK Media Cultures (London: Palgrave Macmillan), tt. 169–81.
 29. Simmonds, Mary (aelod o Teliesyn) (2009), cyfweliad â’r awdur.
 30. S4C (2001), Economy and Culture: S4C in Wales – present and future impacts (Cardiff: S4C).
 31. Staniforth, Richard (aelod o Teliesyn) (2011), cyfweliad â’r awdur. 
 32. Thomas, Colin (aelod o Teliesyn) (2011), cyfweliad â’r awdur [Aelod Teliesyn].
 33. Thomas, P. (2012), ‘The British workshop movement and Amber film’, Studies in European Cinema, 8 (3), 195–209.
 34. Television Research Centre (2002), Risky Business: Inside the Indies (Glasgow: The Research Centre for Television and Interactivity).
 35. Tunstall, J. (2003), Television producers (London: Routledge).
 36. Williams, Euryn Ogwen (cyn-bennaeth rhaglenni S4C) (2010), cyfweliad â’r awdur.
 37. Zoellner A. (2009), ‘Professional Ideology and Programme Conventions: Documentary Development in Independent British Television Production’, Mass Communication and Society, 12 (4), 503–36.