‘Mae hergwd cyn bwysiced â hawl’: newid ymddygiad a pholisi’r iaith Gymraeg


‘Mae hergwd cyn bwysiced â hawl’: newid ymddygiad a pholisi’r iaith Gymraeg
Osian Elias a Gwenno Griffith

Mae ymagwedd ymddygiadol at bolisi eisoes wedi trawsnewid ystod o feysydd polisi cyhoeddus. Diben yr erthygl hon yw datblygu’r berthynas rhwng ymagwedd ymddygiadol a pholisi a chynllunio iaith. Cynigia strategaethau iaith diweddar Llywodraeth Cymru dystiolaeth o’r berthynas eginol hon, ac mae’r uchelgais o filiwn o siaradwyr yn cynnig sbardun polisi amlwg i’r defnydd o fewnwelediadau ymddygiadol ac yn cyfrannu at arloesi ym maes polisi iaith. Esbonia’r erthygl fod y ddealltwriaeth o ymddygiad sydd wrth wraidd ymdrechion polisi’r iaith Gymraeg yn tueddu i bwysleisio nodweddion rhesymol ymddygiad. Dadleuir bod hyn yn esgeuluso dealltwriaethau amgen o ymddygiad ac arfau polisi megis yr hergwd.

Llun: Dmitry Ratushny


Cyfeiriad:

 
 	Osian Elias a Gwenno Griffith, ‘"Mae hergwd cyn bwysiced â hawl": newid ymddygiad a pholisi’r iaith Gymraeg’, Gwerddon, 29, Hydref 2019, 59–80.
  

Allweddeiriau

 
  Polisi, polisi cyhoeddus, newid ymddygiad, polisi iaith, y Gymraeg.
  

Llyfryddiaeth:

 
 	
 1. Angner, E. (2012), A course in behavioral economics (Basingstoke: Palgrave Macmillan).
 2. Bazerman, M., et al. (2015), ‘Introduction to behavioural insights’, Behavioural Exchange 2015 (London: Behavioural Insights Team).
 3. Beaufort Research (2013), Ymchwilio i ddefnydd iaith siaradwyr Cymraeg yn eu bywyd bob dydd (Caerdydd: Beaufort Research).
 4. Behavioural Insights Team (2016), The Behavioural Insight’s Team’s Update Report: 2015-16 (London: Cabinet Office).
 5. Blake, J. (1999), ‘Overcoming the ‘value-action gap’ in environmental policy: tensions between national policy and local experience’, Local Environment, 4 (3), 257–78.
 6. Bwrdd yr Iaith Gymraeg (2003), Newid ymddygiad, defnydd a chanfyddiadau: Marchnata’r Iaith Gymraeg (Caerdydd: Bwrdd yr Iaith Gymraeg).
 7. Coulmas, F. (2013), Sociolinguistics: The Study of Speakers’ Choices (Cambridge: Cambridge University Press).
 8. Cenoz, J., a Gorter, D. (2006), ‘Linguistic landscape and Minority languages’, International Journal of Multilingualism, 3 (1), 67–80.
 9. Cyngor Abertawe (2018), Ystadegau’r wefan, <http://www.abertawe.gov.uk/article/8170/Ystadegaur-wefan> [Cyrchwyd: 1 Gorffennaf 2018].
 10. Cyngor Wrecsam (2017), Adroddiad monitro’r iaith Gymraeg blynyddol 2016/2017 (Wrecsam: Cyngor Wrecsam).
 11. Cyngor ar Bopeth (2015), Deall y defnydd a’r diffyg defnydd o wasanaethau Cymraeg (Caerdydd: Cyngor ar Bopeth).
 12. Cynulliad Cenedlaethol Cymru (2010), Llais Defnyddwyr Cymru (Caerdydd: Cynulliad Cenedlaethol Cymru).
 13. Darnton, A. (2008), GSR Behaviour Change Knowledge Review: Overview of behaviour change models and their uses – briefing note for policy makers (London: Governmnent Social Research Service).
 14. Darnton, A., ac Evans, D. (2013), Influencing Behavious: A technical guide to the ISM tool (Edinburgh: Scottish Government).
 15. Darnton, A., a Horne, J. (2013), Influencing Behaviours: Moving Beyond the Individual (Edinburgh: Scottish Government).
 16. Dolan, P. (2013), ‘Influencing the financial behaviour of individuals: the MINDSPACE way’, yn Oliver, A. (gol.), Behavioural Public Policy (Cambridge: Cambridge University Press), tt. 191–208.
 17. Dolan, P., et al. (2010), MINDSPACE: Influencing behaviour through public policy (London: Institute for Government).
 18. Dolan, P., et al. (2012), ‘Influencing Financial Behaviour: From Changing Minds to Changing Contexts’, Journal of Behavioral Finance, 13 (2), 126–42.
 19. Elias, O. (2014), ‘Dadansoddiad o elfennau ymddygiadol Bwrw ’Mlaen’, Newid Ymddygiad a’r Gymraeg (Prifysgol Aberystwyth: Y Ganolfan Cynllunio Iaith).
 20. Evas, J., a Cunliffe, D. (2014), ‘Newid Ymddygiad mewn Ieithoedd Llai: Heriau a Chyfleoedd’, Datgloi Potensial Technoleg er mwyn Hyrwyddo’r Defnydd o Ieithoedd CRSS (Prifysgol Caerdydd).
 21. Evas, J., a Cunliffe, D. (2017), ‘Behavioural economics and minority language e-services – the case of Welsh’, yn Durham, M., a Morris, J. (gol.), Sociolinguistics in Wales (London: Palgrave Macmillan), tt. 61–91.
 22. Evas, J., a Keegan, T. (2012), ‘Nudge! Normalising the use of minority language ICT interfaces’, Alternative: An International Journal of Indigenous Peoples, 1 (8), 42–52.
 23. Evas, J., Morris, J., ac L. Whitmarsh (2017), Trosglwyddo’r Gymraeg a’i ddefnydd mewn teuluoedd (Caerdydd: Llywodraeth Cymru).
 24. Garrett, P. (2010), Attitudes to Language (Cambridge: Cambridge University Press).
 25. Griffith, G., Newid Ymddygiad Ieithyddol: Cynyddu’r niferoedd sy’n defnyddio rhyngwynebau cyfrifiadurol yn Gymraeg, traethawd PhD, Prifysgol Caerdydd, Caerdydd, 2018.
 26. Grin, F. (2006), ‘Economic Considerations in Language Policy’, yn Ricento, Thomas (gol.), An introduction to Language Policy: Theory and Method (Hoboken: Wiley), tt: 77–94.
 27. Halpern, D. (2015), Inside the Nudge Unit: How Small Changes Can Make a Big Difference (London: WH Allen).
 28. Halpern, D., et al. (2004), Personal Responsibility and Changing Behaviour: the state of knowledge and its implication for public policy (London: The Cabinet Office).
 29. Hawe, P., Shiell, A., a Riley, T. (2004), ‘Complex interventions: how “out of control” can a randomised controlled trial be?’, BMJ, 328, 1561–3.
 30. Haynes, L., et al. (2012), Test, Learn, Adapt: Developing Public Policy with Randomised Controlled Trials (London: Behavioural Insights Team).
 31. Jones, Rh., Pykett, J., a Whitehead, M. (2011), ‘The geographies of soft paternalism in the UK: the rise of the avuncular state and changing behaviour after neoliberalism’, Geography Compass, 5 (1), 50–62.
 32. Jones, Rh., Pykett, J., a Whitehead, M. (2013), Changing Behaviours: On the rise of the Psychological State (Cheltenham: Edward Elgar).
 33. Kahneman, D. (2011), Thinking, Fast and Slow (London: Penguin Books).
 34. Kahneman, D., Knetsch, J. L., a Thaler, R. H. (1991), ‘Anomalies: the endowment effect, loss aversion, and status quo bias’, Journal of Economic Perspectives, 5 (1), 193–206.
 35. Lefebvre, R., a Flora, J. (1988), ‘Social marketing and public health intervention’, Health, Education & Behavior, 15 (3), 299–315.
 36. Llywodraeth Cymru (2012), Iaith fyw: iaith byw – Strategaeth y Gymraeg 2012–2017 (Caerdydd: Llywodraeth Cymru).
 37. Llywodraeth Cymru (2014), Iaith fyw: iaith byw – Bwrw Mlaen (Caerdydd: Llywodraeth Cymru).
 38. Llywodraeth Cymru (2016), Fframwaith Strategol Olynol ar gyfer Gwasanaethau Cymraeg mewn Iechyd, Gwasanaethau Cymdeithasol a Gofal Cymdeithasol 2016–2019 (Caerdydd: Llywodraeth Cymru).
 39. Llywodraeth Cymru (2017), Cymraeg 2050: Miliwn o siaradwyr (Caerdydd: Llywodraeth Cymru).
 40. Llywodraeth Cymru (2018), Arolwg Cenedlaethol Cymru: Prif ganlyniadau Mawrth–Ebrill 2018 (Caerdydd: Llywodraeth Cymru).
 41. McCambridge, J., et al. (2014), ‘Systematic review of the Hawthorne effect: New concepts are needed to study research participation effects’, Journal of Clinical Epidemiology, 67 (3), 267–77.
 42. Michie, S., et al. (2014), The Behaviour Change Wheel: A Guide to Designing Interventions (Sutton: Silverback Publishing).
 43. Nielsen, K., et al. (2016), Do Supermarkets Really Nudge Us To Eat Unhealthily? <https://inudgeyou.com/en/do-supermarkets-really-nudge-us-to-eat-unhealthily/> [Cyrchwyd: 1 Gorffennaf 2018].
 44. Oliver, A. (gol.) (2013), Behavioural Public Policy (Cambridge: Cambridge University Press).
 45. Pujolar, J., a Puigdevall, M. (2015), ‘Linguistic “mudes”: how to become a new speaker in Catalonia’, International Journal of the Sociology of Language, 231, 211–28.
 46. Service, O., et al. (2014), EAST: Four simple ways to apply behavioural insights (London: Behavioural Insights Team).
 47. Shafir, E. (gol.) (2013), The Behavioral Foundatios of Public Policy (Princeton: Princeton University Press).
 48. Southerton, D., et al. (2011), International Review of Behaviour Change Initiatives (Edinburgh: The Scottish Government).
 49. Stanovich, K., a West, R. (2000), ‘Individual differences in reasoning: implications for the rationality debate?’, Behavioural and Brain Sciences, 23 (5), 645–65.
 50. Sunstein, C. (2014), Why Nudge? (Yale: Yale University Press).
 51. Thaler, R., et al. (2013), ‘Choice Architecture’, yn Shafir, E. (gol.), The Behavioural Foundations of Public Policy (Princeton: Princeton University Press), tt. 428–39.
 52. Thaler, R. (2015), Misbehaving: The Making of Behavioural Economics (London: Penguin Books).
 53. Thaler, R., a Sunstein, C. (2003a), ‘Libertarian Paternalism’, The American Economic Review, 93 (2), 175–9.
 54. Thaler, R., a Sunstein, C. (2003b), ‘Libertarian Paternalism is not an oxymoron’, The University of Chicago Law Review, 70 (4), 1159–202.
 55. Thaler, R., a Sunstein, C. (2008), Nudge: Improving decisions about health, wealth, and happiness (New Haven: Yale University Press).
 56. Thomas, R. (2010), ‘Gwnewch bopeth yn Gymraeg – dameg yr hergwd’, Barn, Mawrth (Caerfyrddin: Cyhoeddiadau Barn Cyf).
 57. Webb, T., a Sheeran, P. (2006), ‘Does Changing Behavioral Intentions Engender Behavioral Change? A Meta-Analysis of the Experimental Evidence’, Psychological Bulletin, 132, 249–68.
 58. Whitehead, M., et al. (2018), Neuroliberalism: Behavioural Government in the Twenty-First Century (London: Routledge).
 59. Williams, C. (2013), Minority Language Promotion, Protection and Regulation: The Mask of Piety (Basingstoke: Palgrave Macmillan).
 60. Y Swyddfa Gymreig (1992), Arolwg Cymdeithasol Cymru (Caerdydd: Qualitex Argraffwyr Cyf).