O’r ddrama gymdeithasol i’r pasiant: theatr yn y gyfnewidfa ddiwylliannol rhwng Cymru a gogledd-ddwyrain India


O’r ddrama gymdeithasol i’r pasiant: theatr yn y gyfnewidfa ddiwylliannol rhwng Cymru a gogledd-ddwyrain India
Lisa Lewis

Mae’r erthygl hon yn defnyddio theatr fel modd i fewnsyllu ar gyfnewidfa ddiwylliannol Cymru a Bryniau Casia a Jaiñtia a wreiddir yn hanes Cenhadaeth Dramor y Methodistaid Calfinaidd Cymreig yng ngogledd-ddwyrain India rhwng 1841 ac 1969. Gan ganolbwyntio ar ddramâu Casi o’r cyfnod trefedigaethol yn ogystal ag enghraifft o berfformiad cenhadol a lwyfannwyd yng Nghymru yn 1929, cwestiynir i ba raddau y dylanwadodd canfyddiadau’r Cymry o theatr a’r ddrama ar berfformio brodorol Bryniau Casia, ac yn yr un modd, i ba raddau y dylanwadodd canfyddiad y cenhadon o India ar y syniad a’r gynrychiolaeth o’r wlad honno mewn portreadau perfformiadol ohoni yng Nghymru.


Cyfeiriad:

 
 	Lisa Lewis, ‘O’r ddrama gymdeithasol i’r pasiant: theatr yn y gyfnewidfa ddiwylliannol rhwng Cymru a gogledd-ddwyrain India’, Gwerddon, 29, Hydref 2019, 28–58.
  

Allweddeiriau

 
  Bryniau Casia, Casi, Khasi, India, cenhadon.
  

Llyfryddiaeth:

 
 	
 1. Aitchison, O. C. U. (1909), A Collection of Treaties, Engagements and Sanads Relating to India and Neighbouring Countries, vol. II (Calcutta: Superintendent Government Printing).
 2. Awdur anhysbys (1929), ‘Arddangosfa Genhadol Fawr y Methodistiaid Calfinaidd yn y Pafiliwn; a’u Pashiant “Y Newyddion Da” yn y Castell, gan R. J.’, Y Brython, 27 Mehefin (Lerpwl: Hughes Evans a’i Feibion), 8.
 3. Awdur anhysbys (1926), Y Cenhadwr, Cylchgrawn Cenhadol y Methodistiaid Calfinaidd, Mawrth (Caernarfon: Llyfrfa’r Cyfundeb).
 4. Bareh, Mondon (1964), Ka Drama U Mihsngi (Shillong: Hills Co-operative Printing Press).
 5. Bareh, Mondon (1940), Centenary History Ka Balang Presbyterian (Shillong: Khasi Jaiñtia Presbyterian Synod).
 6. Bharucha, Rustom (2000), The Politics of Cultural Practice: Thinking Through Theatre in an Age of Globalization (Hanover: Wesleyan University Press).
 7. Chatterjee, Sudipto (1995), ‘Mise-en(colonial)-scène: The Theatre of the Bengal Renaissance’, yn Gainor, J. Ellen (gol.), Imperialism and Theatre: Essays on World Theatre, Drama and Performance (London: Routledge), tt. 19–37.
 8. Chatterjee, Sudipto (2007), The Colonial Staged: Theatre in Colonial Calcutta (London, New York & Calcutta: Seagull Books).
 9. Chowdhury, J. N. (1978), The Khasi Canvas: A Cultural and Political History (Calcutta: Navana Printing Works).
 10. Codell, Julie F. et al. (goln) (1998), Orientalism Transposed: The Impact of the Colonies on British Culture (Aldershot and Brookfield, VT: Ashgate Press).
 11. Cynan (1929), Pasiant y Newyddion Da (Caernarfon: D. W. Davies).
 12. Das Gupta, Hemendra Nath (1988), The Indian Stage (New Delhi: Gian Publishing House).
 13. Handbook of Foreign Missionary Exhibition under the auspices of churches of Llanidloes and disctrict, Gleinant, Llandinam and Caersws to be held in China Street Sunday School Hall Llanidloes, Wednesday, Thursday and Friday, March 4th, 5th and 6th, 1914 (Llanidloes: J. Ellis, Printer).
 14. Hornback, Robert (2018), Racism and Early Blackface Comic Traditions: From the Old World to the New (London: Palgrave Macmillan).
 15. Inden, Ronald (2000), Imagining India, 2il argraffiad (London: C. Hurst and Co).
 16. Jones, Aled Gruffydd (1998), ‘“Meddylier am India”: tair taith y genhadaeth Gymreig yn Sylhet, 1887–1947’, Trafodion Anrhydeddus Gymdeithas y Cymmrodorion 1997, 4, 84–110.
 17. Jones, Aled (2003), ‘Welsh Missionary Journalism in India, 1880–1947’, yn Codell, Julie F. (gol.), Imperial Co-histories: National Identities and the British and Colonial Press (London: Associate University Presses).
 18. Jones, Dafydd A. (2015), ‘“I am an Imperialist to the Backbone”: the Reverend Dr John Roberts (1842–1908)’, Cylchgrawn Hanes y Methodistiaid Calfinaidd, 39, 69–100.
 19. Kharakor, Philomena Assilian (1998), Biblical Influence on Pre-Independence Khasi Literature (New Delhi: Scholar Publishing House).
 20. Kharwanlang, Radhon Sing Berry (2016), The Teaching of Elders: Ka Jingseng Tymmen, Parts I and II, cyfieithiad gan Bijoya Sawian (Guwahati: Vivekanda Kendra Institute of Culture).
 21. Lal, Ananda (gol.) (2009), Theatres of India: A Concise Companion (Oxford: Oxford University Press).
 22. Lloyd, J. Meirion (1989), Hanes Cenhadaeth Dramor Eglwys Bresbyteraidd Cymru, Y Bannau Pell: Hanes Cenhadaeth Mizoram (Caernarfon: Gwasg Pantycelyn).
 23. Lyngdoh, R. S. (1973), Soso Tham Birth Centenary Celebrations Souvenir, 1873–1973 (Shillong: Soso Tham Birth Centenary Committee).
 24. Lyngdoh, R. S. (1982), Rympei Theatrical Centre Souvenir (1973–82) (Laitumkrah, Shillong: dim enw cyhoeddwr).
 25. Lyngdoh, R. S. (1979), Ka Histori Ka Thoh Ka Tar Bynta I (Shillong: K. M. Lyngdoh Nongbri).
 26. Majaw, S. S. (1982), Ki Syrwet Jingshai (Shillong: Scorpio Printers).
 27. Mercer, Kobena (1997), ‘Inter-culturality is Ordinary’, yn Lavrijsen, Ria (gol.), Inter-cultural Arts Education and Municipal Policy (Amsterdam: Royal Tropical Institute), tt. 34–44.
 28. Morris, J. H. (1907), Hanes Cenhadaeth Dramor y Methodistiaid Calfinaidd Cymreig (Caernarfon: Llyfrfa y Cyfundeb).
 29. Mukherjee, Sushil Kumar (1982), The Story of the Calcutta Theatres 1753–1980 (Calcutta a New Delhi: Sterling Publishers).
 30. Nongbri, Tiplut (2000), ‘Khasi Women and Matriliny: Transformations in Gender Relations’, Gender, Technology and Development, 4 (3), 359–96.
 31. The Orient Missionary Exhibition, Arddanghosfa Genhadol Henaduriaeth Gogledd Aberteifi. University Hall Aberystwyth, May 10, 11, 12, 13, 1927, Illustrated Handbook) (1927) (Aberystwyth: Cambrian News).
 32. Owain, O. Llew (1948), Hanes y Ddrama yng Nghymru 1850–1943 (Lerpwl: Gwasg y Brython).
 33. Pathak, Namrata (2015), Trends in Contemporary Assamese Theatre (India: Partridge).
 34. Pariat, Peace Roy (1979), Shangkhawiah Ki Rang (Shillong: R. J. Khongwir).
 35. Porter, Andrew (2004), Religion versus empire? British Protestant missionaries and overseas expansion, 1700–1914 (Manchester: Manchester University Press).
 36. Rees, D. Ben (gol.) (2001), Llestri Gras a Gobaith: Cymry a’r Cenhadon yn India (Lerpwl: Cyhoeddiadau Modern Cymreig Cyf.).
 37. Roberts, John (gol.) (1949 [1896]), Ka Khasi Fourth Reader: Ka Kot Pule Basaw, 14eg argraffiad (Shillong: E. Adams for the Welsh Mission Khasi Hills, Assam).
 38. Roy, Anindyo (2005), Civility and Empire: Literature and Culture in British India, 1822–1922 (London: Routledge).
 39. Roy, Hari Charan, a Roy, Dino Nath (1979), Saw Tylli Ki Drama (Shillong: Ri Khasi Press).
 40. Rubin, Don et al. (2001), The World Encyclopedia of Contemporary Theatre: Asia/Pacific (London: Routledge).
 41. Said, Edward (2003), Orientalism, argraffiad newydd (Harmondsworth: Penguin Books).
 42. Sanneh, Lamin (1993), Translating the Message: The Missionary Impact on Culture (New York: Orbis Books).
 43. Savarese, Nicola (2010), Eurasian Theatre: Drama and Performance Between East and West from Classical Antiquity to the Present (London: Routledge).
 44. Singh, Namvar (2003), ‘The Nineteenth century Indian Renaissance: myth or reality’, yn Singh, Avadesh K., Indian Renaissance Literature (New Delhi: Creative Books), tt. 53–79.
 45. Singh, Kynpham (1979), Ki Por bad ki Kam u Rash Mohon Roy (Shillong: Kynpham Singh).
 46. Sten, H. W. (2016), Khasi Poetry: Origin and Development, 2il argraffiad (New Delhi: Mittal Publications).
 47. Swer, Bevan (2005), Khasi Drama: Its Origin and Development (Shillong: Khasi Book Stall).
 48. Trivedi, Poonam, a Bartholomeusz, Dennis (goln) (2005), India’s Shakespeare: Translation, Interpretation, and Performance (Newark: University of Delaware).
 49. Viswanathan, Gauri (1989), Masks of Conquest: Literary Study and British Rule in India (New York: Columbia University Press).
 50. Williams, E. H. (1940), ‘A Report on the Revival at Laittyra’, yn Bareh, Mondon, Centenary History Ka Balang Presbyterian (Shillong: Khasi Jaiñtia Presbyterian Synod).
 51. Williams, Ioan (2006), Y Mudiad Drama yng Nghymru 1880–1940 (Caerdydd: Gwasg Prifysgol Cymru).
 52. Y Drysorfa (1892), ‘Cenadon Newydd’ yn ‘Cronicl Cenadol’, 737 (LXII), 119.