‘Beth os mai hon yw Armagedon?’: Crefydd a’r Wasg Gymreig yn y Rhyfel Byd Cyntaf


‘Beth os mai hon yw Armagedon?’: Crefydd a’r Wasg Gymreig yn y Rhyfel Byd Cyntaf
Meilyr Powel

Mae’r papur hwn yn dadansoddi cynnwys y Wasg gyfnodol Gymreig ar adeg y Rhyfel Byd Cyntaf, gyda ffocws ar y modd y datblygwyd crefydd yn agwedd flaenllaw o’r diwylliant rhyfel yng Nghymru. Fel rhan allweddol o’r gymdeithas sifil, roedd y Wasg yn llwyfan nerthol ar gyfer darbwyllo cynulleidfa, wrth i gyfranwyr uchel eu statws cymdeithasol gyflwyno a dehongli’r rhyfel yn ôl daliadau penodol. Dadl y papur hwn yw y cynhyrchwyd disgwrs grefyddol gref gan sylwebwyr y Wasg Gymreig ynghylch ystyr a phwrpas y rhyfel, gan roi ystyriaeth ddwys i broffwydoliaeth, Iachawdwriaeth, a dyfodiad oes newydd, lle y chwaraeir rôl ganolog gan Gristnogaeth.


Cyfeiriad:

 
 	Meilyr Powel, ‘“Beth os mai hon yw Armagedon?”: Crefydd a’r Wasg Gymreig yn y Rhyfel Byd Cyntaf’, Gwerddon, 27, October 2018, 67–94.
  

Allweddeiriau

 
  Rhyfel Byd Cyntaf, Cymru, y wasg, diwylliant, crefydd.
  

Llyfryddiaeth:

 
 	

Ffynonellau gwreiddiol:

Papurau Newydd a Chyfnodolion / Misolion

 1. Baner ac Amserau Cymru
 2. Y Beirniad
 3. Cambria Daily Leader
 4. Cymru
 5. Daily Mail
 6. Y Deyrnas
 7. Y Geninen
 8. Seren Gomer
 9. Y Traethodydd
 10. Y Tyst
 11. Welsh Outlook

Ffynonellau eilaidd:

Llyfrau

 1. Audoin-Rouzeau, Stéphane, a Becker, Annette (2003), Understanding the Great War 14–18, cyfieithiwyd gan Catherine Temerson (New York: Hill and Wang).
 2. Ballin, Malcolm (2013), Welsh Periodicals in English, 1882–2002 (Cardiff: University of Wales Press).
 3. Barlow, Robin (2014), Wales and World War One (Llandysul: Gomer Press).
 4. Becker, Annette (1998), War and Faith: The Religious Imagination in France, 1914–1930 (Oxford: Berg Publishers).
 5. Becker, Jean-Jacques (1985), The Great War and the French People, cyfieithiwyd gan Arnold Pomerans (Providence: Berg).
 6. Boniface, Xavier (2014), Histoire religieuse de la Grande Guerre (Paris: Librairie Arthème Fayard).
 7. Bridgham, Fred (2006) (gol.), The First World War as a Clash of Cultures (Rochester, NY: Camden House).
 8. Burke, Peter (2004), What is Cultural History? (Cambridge: Polity Press).
 9. Burleigh, Michael (2007), Sacred Causes: The Clash of Religion and Politics, from the Great War to the War on Terror (New York: Harper Collins).
 10. Cragoe, Matthew, a Williams, Chris (2007) (goln), Wales and War: Society, Politics and Religion in the Nineteenth and Twentieth Centuries (Cardiff: University of Wales Press).
 11. Davies, Dewi Eirug (1988), Byddin y Brenin: Cymru a’i chrefydd yn y Rhyfel Mawr (Abertawe: Tŷ John Penry).
 12. Davies, John (2007), A History of Wales (London: Penguin Books).
 13. Evans, D. Gareth (2000), A History of Wales 1906–2000 (Cardiff: University of Wales Press).
 14. Fussell, Paul (1975), The Great War and Modern Memory (Oxford: Oxford University Press).
 15. Gaffney, Angela (2000), Aftermath: Remembering the Great War in Wales (Cardiff: University of Wales Press).
 16. Gregory, Adrian (2008), The Last Great War: British Society and the First World War (Cambridge: Cambridge University Press).
 17. Gower, Jon (2013), The Story of Wales (London: BBC Books).
 18. Gramsci, Antonio (2007), Selections from the Prison Notebooks, cyfieithiwyd gan Hoare, Quitin, a Smith, Geoffrey Nowell (London: Lawrence & Wishart Ltd).
 19. Hicks, Jonathan (2016), The Welsh at Mametz Wood: The Somme 1916 (Talybont: Y Lolfa).
 20. Hicks, Jonathan (2017), The Welsh at Paschendaele (Tal-y-Bont: Y Lolfa).
 21. Hoover, Arlie Jack (1989), God, Germany, and Britain in the Great War: A Study in Clerical Nationalism (New York: Praeger).
 22. Horne, John (1997) (gol.), State, society and mobilization in Europe during the First World War (Cambridge: Cambridge University Press).
 23. Houlihan, Patrick J. (2015), Catholicism and the Great War: Religion and everyday life in Germany and Austria-Hungary, 1914–1922 (Cambridge: Cambridge University Press).
 24. Hughes, Clive (2014), I’r Fyddin Fechgyn Gwalia! Recriwtio i’r Fyddin yng NgogleddiOrllewin Cymru 1914–16 (Llanrwst: Gwasg Carreg Gwalch).
 25. Jenkins, Geraint (2007), A Concise History of Wales (Cambridge: Cambridge University Press).
 26. Jenkins, Gwyn (2014), Cymry’r Rhyfel Byd Cyntaf (Talybont: Y Lolfa).
 27. Jenkins, Philip (1992), The History of Modern Wales 1536–1990 (London: Longman).
 28. Jenkins, Philip (2014), The Great and Holy War: How World War I changed religion for ever (Oxford: Lion Books).
 29. John, Steven (2017), Welsh at War: From Mons to Loos and the Gallipoli Tragedy (Barnsley: Pen and Sword).
 30. Jones, John Graham (1990), The History of Wales (Cardiff: University of Wales Press).
 31. Jones, R. Merfyn (1999), Cymru 2000: Hanes Cymru yn yr Ugeinfed Ganrif (Caerdydd: Gwasg Prifysgol Cymru).
 32. Kocka, Jurgen (1984), Facing Total War: German Society, 1914–1918, cyfieithiwyd gan Barbara Weinberger (Cambridge, MA: Cambridge University Press).
 33. Kramer, Alan (2008), Dynamic of Destruction: Culture and Mass Killing in the First World War (Oxford: Oxford University Press).
 34. Llwyd, Alan (2018), Colli’r Hogiau: Cymru a’r Rhyfel Mawr 1914–1918 (Llandysul: Gomer).
 35. Matthews, Gethin (2016) (gol.), Creithiau: Dylanwad y Rhyfel Mawr ar Gymdeithas a Diwylliant yng Nghymru (Caerdydd: Gwasg Prifysgol Cymru).
 36. Morgan, Kenneth O. (1982), Rebirth of a Nation: A History of Modern Wales (Oxford: Oxford University Press).
 37. Morgan, Dafydd Densil (2011), The Span of the Cross: Chrisian Religion and Society in Wales 1914–2000 (Cardiff: University of Wales Press).
 38. Morris, Jan (2000), Wales: Epic Views of a Small Country (London: Penguin Books).
 39. Purseigle, Pierre (2005) (gol.), Warfare and Belligerence: Perspectives in First World War Studies (Lieden: Brill).
 40. Robbins, Keith (2008), England, Ireland, Scotland, Wales: The Christian Church 1900–2000 (Oxford: Oxford University Press).
 41. Ross, David (2005), Wales: History of a Nation (New Lanark: Geddes and Grosset).
 42. Schweitzer, Richard (2003), The Cross and the Trenches: Religious Faith and Doubt Among British and American Great War Soldiers (Westport: Praeger).
 43. Smith, Leonard V., Audoin-Rouzeau, Stéphane, a Becker, Annette (2003) (goln), France and the Great War 1914–1918 (Cambridge: Cambridge University Press).
 44. Snape, Michael (2005), God and the British Soldier: Religion and the British Army in the First and Second World Wars (London: Routledge).
 45. Snape, Michael, a Madigan, Edward (2016) (goln), The Clergy in Khaki: New Perspectives on British Army Chaplaincy in the First World War (London: Routledge).
 46. Stephens, Meic (1998), The New Companion to the Literature of Wales (Cardiff: University of Wales Press).
 47. Wallace, Stuart (1988), War and the Image of Germany: British Academics, 1914–1918 (Edinburgh: John Donald).
 48. Williams, Gwyn Alf (1985), When Was Wales? A History of the Welsh (London: Penguin Books).
 49. Winter, Jay (1995), Sites of Memory, Sites of Mourning: The Great War in European Cultural History (Cambridge: Cambridge University Press).
 50. Winter, Jay (2014) (gol.), The Cambridge History of the First World War: Volume III: Civil Society (Cambridge: Cambridge University Press).
 51. Winter, Jay, a Prost, Antoine (2005), The Great War in History: Debates and Controversies, 1914 to the Present (Cambridge: Cambridge University Press).

Penodau Llyfrau

 1. Becker, Annette, ‘Faith, Ideologies, and the “cultures of war”’, yn Horne, John (2012) (gol.), A Companion to World War I (Chichester: Wiley-Blackwell), tt. 234–48.
 2. Davies, Russell (2015), People, Places and Passions: ‘Pain and Pleasure’: A Social History of Wales and the Welsh, 1870–1945 (Cardiff: University of Wales Press), tt. 275–318.
 3. Gregory, Adrian, ‘Beliefs and Religion’, yn Winter, Jay (2014) (gol.), The Cambridge History of the First World War: Volume III: Civil Society (Cambridge: Cambridge University Press), tt. 418–44.
 4. Matthews, Gethin, ‘“Un o Ryfeloedd yr Arglwydd”: Eglwysi Anghydffurfiol Cymru a’r Rhyfel Mawr, 1914–1915’, yn Matthews, Gethin (2016) (gol.), Creithiau: Dylanwad y Rhyfel Mawr ar Gymdeithas a Diwylliant yng Nghymru (Caerdydd: Gwasg Prifysgol Cymru), tt. 34–62.
 5. Pope, Robert, ‘Christ and Caesar? Welsh Nonconformists and the State, 1914–1918’, yn Cragoe, Matthew, a Williams, Chris (2007) (goln), Wales and War: Society, Politics and Religion in the Nineteenth and Twentieth Centuries (Cardiff: University of Wales Press), tt. 165–83.

Erthyglau

 1. Besier, Gerhard (2015), ‘The Great War and Religion in Comparative Perspective: Why the Christian Culture of War Prevailed over Religiously-Motivated Pacifism in 1914’, Kirchliche Zeitgeschichte, 28 (1), 21–65.
 2. Houlihan, Patrick J. (2015), ‘The Churches’, yn Daniel, Ute et al., 1914–1918-online. International Encyclopedia of the First World War, <https://encyclopedia.1914-1918-online.net/article/the _ churches> [Cyrchwyd: 15 Mawrth 2016].
 3. Houlihan, Patrick J. (2015), ‘Religious Mobilization and Popular Belief’, yn Daniel, Ute et al., 1914–1918-online. International Encyclopedia of the First World War, <https://encyclopedia.1914-1918-online.net/article/religious _ mobilization _ and _ popular_belief> [Cyrchwyd: 15 Mawrth 2016].
 4. Lloyd, Tecwyn (1972), ‘Welsh Public Opinion and the First World War’, Planet, 10, 25–37.
 5. Morgan, Dafydd Densil (1997), ‘“Christ and the War”: Some Aspects of the Welsh Experience, 1914–18’, Journal of Welsh Religious History, 5, 73–91.
 6. Paiano, Maria (2015), ‘Religious Mobilization and Popular Belief (Italy)’, yn Daniel, Ute et al., 1914–1918-online. International Encyclopedia of the First World War, <https://encyclopedia.1914-1918-online.net/article/religious _ mobilization _ and _ popular_belief_italy> [Cyrchwyd: 12 Mawrth 2016].
 7. Pope, Robert (2014), ‘Duw ar Drai ar Orwel Pell: Capeli Cymru a’r Rhyfel Mawr’, Y Traethodydd, Hydref, 213–30.
 8. Williams, Chris (2003), ‘“Our War History in Cartoons is Unique”: J. M. Staniforth, British Public Opinion, and the South African War, 1899–1902’, War in History, 20 (4), 491–525.