Y Gors: archwilio’r ffin rhwng awduraeth a chyfranogiad yn y ffilm ddogfen


Y Gors: archwilio’r ffin rhwng awduraeth a chyfranogiad yn y ffilm ddogfen
Dafydd Sills-Jones ac Anne Marie Carty

Mewn ateb i alwad gan yr Arts and Humanities Research Council, a chyda chymorth y Coleg Cymraeg Cenedlaethol, gwnaethpwyd ffilm ddogfen farddonol/arbrofol fer yn 2016 gan Anne Marie Carty, Nick Jones a Dafydd Sills-Jones ar destun Cors Fochno, ger Y Borth. Mae Cors Fochno yn un o brif gorsydd mawn gorllewin Ewrop, ac yn gartref pwysig i fyd natur unigryw, ynghyd ag i astudiaethau gwyddonol pwysig, gan gynnwys astudiaethau hinsawdd. Mae’r gors felly’n drosiad ffilmig defnyddiol er mwyn trafod man cyfarfod nifer o bynciau a phersbectifau, gan gynnwys teimladau’r gymuned leol tuag at wylltir, cynaliadwraeth ffermio lleol, ac yn fwy eang hanes a dyfodol y berthynas rhwng dyn a’i amgylchedd. Mae’r erthygl hon yn olrhain y dynesiadau a’r cysyniadau y tu ôl i’r ffilm, gan roi’r ffilm yn nhraddodiad ymchwil-fel-ymarfer.

Gellir gwylio'r ffilm drwy glicio yma (cyfrinair: mawn).

Llun: Dafydd Sills-Jones ac Anne Marie Carty


Cyfeiriad:

 
 	Dafydd Sills-Jones ac Anne Marie Carty, ‘Y Gors: archwilio’r ffin rhwng awduraeth a chyfranogiad yn y ffilm ddogfen’, Gwerddon, 27, Hydref 2018, 6–19.
  

Allweddeiriau

 
  Dogfen, cerddoriaeth, hunaniaeth, tirwedd, ymarfer-fel-ymchwil.
  

Llyfryddiaeth:

 
 	
 1. Allegue, L., et al. (2009), Practice-as-Research in performance and screen (Basingstoke).
 2. Bernstein, L. (1976), The unanswered question: Six talks at Harvard (Harvard University Press).
 3. Bloom P. J. (2010), ‘Unraveling the ethnographic encounter: Institutionalization and scientific tourism in the oeuvre of Jean Rouch in French’, Forum, 35, 2–3.
 4. Bruns, J. (2008), ‘The polyphonic film’, New Review of Film and Television Studies, 6 (2), 189–212.
 5. Carty, A. M., ‘Tir Cyffredin – Shared Land: The creation of identity, cultural tradition and community in the Dyfi Valley, Mid Wales’, traethawd MPhil, Prifysgol Manceinion, Manceinion, 2011, <https://www.escholar.manchester.ac.uk/item/?pid=uk-ac-man-scw:105380> [Cyrchwyd: 10 Rhagfyr 2016].
 6. Grierson, J. (1934), ‘Introduction to a new art’, Sight and Sound, 3 (10), 101–4.
 7. Helke, S. (2013), ‘Sacred, Mundane and Absurd Revelations of the Everyday–Poetic Vérité in the Eastern European Tradition’, yn Winston, B. (gol.), The Documentary Film Book (London: British Film Institute), tt. 247–54.
 8. Minh-Ha, T. T. (1993), ‘The totalizing quest of meaning’, yn Renov, M. (gol.), Theorizing Documentary, tt. 90–107 (London, Routledge).
 9. Nelson, R. (2006), ‘Practice-as-research and the problem of knowledge’, Performance Research, 11 (4), 105–16.
 10. Nelson, R. (2013), Practice as research in the arts: Principles, protocols, pedagogies, resistances (Basingstoke: Palgrave Macmillan).
 11. Piault, M. H. (1997), ‘Preface. Regards croisés, regards partéges’, yn Rouch, J., Les Hommes et les dieux du fleuve: Essai ethnographique sur les populations songhay du moyen Niger, 1941–1983, tt. 7–20 (Paris: Artcom).
 12. Piccini, A. (2003), ‘An historiographic perspective on practice as research’, Studies in Theatre and Performance, 23 (3), 191–207.
 13. Renold, E., et al. (2008), ‘“Becoming Participant”: Problematizing “Informed Consent” in Participatory Research with Young People in Care’, Qualitative Social Work, 7 (4), 427–47.
 14. Winston, B. (gol.) (2013), The Documentary Film Book (London: British Film Institute).

Ffilmyddiaeth:

 
 	
 1. Carty, Anne Marie (2011), Tir Cyffredin – Shared Land (Granada Centre for Visual Anthropology, University of Manchester).
 2. Gee, Grant (2012), Patience – After Seebald (Artevents).
 3. Kossoff, Adam (2009), Nor Our Darkness (LUX).
 4. Kossoff, Adam (2010), Moscow Diary (LUX).
 5. Kossoff, Adam (2011), Made in Wolverhampton (LUX).
 6. Kotting, Andrew (1996), Gallivant (LUX).
 7. Luostarinen, Kiti (2013), Kotona Kylässä /At Home in a Village (Kiti Luostarinen Production Ky).
 8. Madsen, Michael (2010), Into Eternity: a Film for the Future (Magic Hour Films).
 9. Perez, Fernando (2003), Suite Havana (Trigon Film).
 10. Sills-Jones, Dafydd (2014), 17 (Prifysgol Aberystwyth).