Pan fo addysgwyr yn ddysgwyr – safbwyntiau ar hyder ymarferwyr ail iaith i gefnogi ‘Datblygu’r Gymraeg’ fel ail iaith yn y Cyfnod Sylfaen


Pan fo addysgwyr yn ddysgwyr – safbwyntiau ar hyder ymarferwyr ail iaith i gefnogi ‘Datblygu’r Gymraeg’ fel ail iaith yn y Cyfnod Sylfaen
Prysor Mason Davies ac Emily Parry

Mae Datblygu’r Gymraeg yn y Cyfnod Sylfaen yng Nghymru yn faes y rhoddir cryn dipyn o bwyslais arno, ac felly mae’r erthygl hon yn rhoi sylw i safbwyntiau ymarferwyr sydd yn siarad Cymraeg fel ail iaith ac sydd yn addysgu’r Gymraeg fel ail iaith yn y Cyfnod Sylfaen. Gwerthusir dyfnder yr heriau y teimlant y maent yn eu hwynebu wrth gyflwyno iaith nad ydynt yn gwbl hyderus ynddi, gan ystyried rhai o’r goblygiadau a amlygir gan eu safbwyntiau. Rhoddir ystyriaeth i hyder ymarferwyr yng nghyd-destun polisi a chwricwlwm Cymru ac amlygir bod yr elfen hon o addysg braidd yn anweledig yng nghyd-destun ystyriaethau datblygu’r Gymraeg, a’i bod yn effeithio ar niferoedd sylweddol o ddisgyblion Cyfnod Sylfaen yng Nghymru. Awgrymir bod yr agwedd hon ar y Cyfnod Sylfaen yn un sydd angen ystyriaeth a sylw buan.

Llun: Cynulliad Cenedlaethol Cymru, CC BY 2.0


Cyfeiriad:

 
 	Prysor Mason Davies ac Emily Parry, ‘Pan fo addysgwyr yn ddysgwyr – safbwyntiau ar hyder ymarferwyr ail iaith i gefnogi ‘Datblygu’r Gymraeg’ fel ail iaith yn y Cyfnod Sylfaen’, Gwerddon, 26, Mawrth 2018, 69–87.
  

Allweddeiriau

 
  Datblygu’r Gymraeg, ail iaith, Cyfnod Sylfaen, Blynyddoedd Cynnar, dysgu Cymraeg.
  

Llyfryddiaeth:

 
 	
 1. Baker, C. (2011), Foundations of Bilingual Education and Bilingualism, 5ed argraffiad (Clevedon: Multilingual Matters Ltd).
 2. Baleghizadeh, S., a Dargahi, Z., (2010), ‘The effect of nursery rhymes on EFL children’s reading ability’, The NERA Journal, 46 (1), 71–5.
 3. British Educational Research Association (2011), Revised Ethical Guidelines for Educational Research (Nottingham: British Educational Research Association).
 4. Bialystok, E. (2002), ‘Acquisition of literacy in bilingual children: a framework for research’, Language Learning, 52, 159–99.
 5. Bialystok, E., a Barac, R. (2013), ‘Cognitive Effects’, yn Grosjean, F., a Li, P. (goln), The Psycholinguistics of Bilingualism (West Sussex: Blackwell Publishing Ltd.), tt. 195–215.
 6. Chomsky, N. (1968), Language and Mind (New York: Harcourt, Brace & World).
 7. Cohen, L., Manion, L., a Morrison, K. (2011), Research Methods in Education, 7fed argraffiad (Oxon: Routledge).
 8. Cook, V. (2001), Second Language Learning and Language Teaching, 3ydd argraffiad (Llundain: Arnold Publishers).
 9. Creswell, J. W. (2012), Educational Research, 4ydd argraffiad (Boston: Pearson Education).
 10. Cyngor Bwrdeisdref Sirol Wrecsam (2015), Welsh Education Strategic Plan, <http://www.wrexham.gov.uk/assets/pdfs/education/welsh _ education _ strategic _ plan.pdf> [Cyrchwyd: 04 Gorffennaf 2017]
 11. Cyngor Bwrdeisdref Sirol Wrecsam (2017), School Organisation Strategy, <http://www.wrexham.gov.uk/assets/pdfs/consultations/schools/organisation/draft _ school _organisation _ strategy.pdf> [Cyrchwyd: 04 Gorffennaf 2017]
 12. Doherty, J., a Hughes, M. (2014), Child Development: Theory and Practice 0–11 (Harlow: Pearson).
 13. Drake, J. (2007), Planning Children’s Play and Learning in the Foundation Stage (Oxon: Routledge).
 14. Drury, R., a Robertson, L. (2008), ‘The importance of play for cultural and language learning’ <https://www.naldic.org.uk/Resources/NALDIC/Initial%20Teacher%20Education/Documents/Play1.pdf> [Cyrchwyd: 27 Mai 2016].
 15. Dulay, H., Burt, M., a Krashen, S. (1982), Language Two (Llundain: Oxford University Press).
 16. Estyn (2012), Best Practice: Plascrug CP School, Ceredigion (Caerdydd: ESTYN).
 17. Estyn (2013), Datblygu’r Gymraeg yn y Cyfnod Sylfaen (Caerdydd: ESTYN).
 18. Flick, U. (2002), An Introduction to Qualitative Research (Llundain: SAGE Publications Ltd).
 19. Guilfoyle, N., a Mistry, M. (2013), ‘How effective is role play in supporting speaking and listening for pupils with English as an additional language in the Foundation Stage?’, Education 3–13: International Journal of Primary, Elementary and Early Years Education, 41 (1), 63–70.
 20. Hamilton, C. et al. (2003), Professional Workbook: Principles and Practice in the Foundation Stage (Exeter: Learning Matters Ltd.).
 21. Jarvis, S. (2013), ‘How effective is it to teach a foreign language in the Foundation Stage through songs and rhymes?’, Education 3–13: International Journal of Primary, Elementary and Early Years Education, 41 (1), 47–54.
 22. Johnston, J., a Nahmad-Williams, L. (2009), Early Childhood Studies (Essex: Pearson Education Limited).
 23. Kenney, S. (2005), ‘Nursery Rhymes: Foundations for Learning’, General Music Today, 19 (1), 28–31.
 24. Kvale, S. (2007), Doing Interviews (Llundain: SAGE Publications Ltd).
 25. Lapan, S., Quartaroli, M., a Riemer, F. (2011), Qualitative Research (San Francisco: Jossey-Bass).
 26. Lightbrown, P., a Spada, N. (2006), How languages are learned (Oxford: University Press).
 27. Llywodraeth Cynulliad Cymru (2008), Addysgeg Dysgu ac Addysgu (Caerdydd: APADGOS).
 28. Llywodraeth Cynulliad Cymru (2009), Dod yn Athro Cymwysedig: Llawlyfr Canllawiau (Caerdydd: Llywodraeth Cynulliad Cymru).
 29. Llywodraeth Cynulliad Cymru (2010), Strategaeth Addysg Cyfrwng Cymraeg (Caerdydd: APADGOS).
 30. Llywodraeth Cymru (2011), Safonau proffesiynol diwygiedig ar gyfer ymarferwyr addysg yng Nghymru (Caerdydd: Adran Addysg a Sgiliau).
 31. Llywodraeth Cymru (2015), Fframwaith y Cyfnod Sylfaen (Caerdydd: Adran Addysg a Sgiliau).
 32. Macrory, G. (2001), ‘Language Development: What do early years practitioners need to know?’, Early Years: An International Research Journal, 21 (1), 33–40.
 33. McCardle, P., a Hoff, E. (2006), Childhood Bilingualism: Research on Infancy through School Age (Clevedon: Multilingual Matters Ltd.).
 34. McLaughlin, B. (2012), Second-Language Acquisition in Childhood Volume 2: School-Age Children, 2il argraffiad (East Sussex: Psychology Press).
 35. Mhic Mhathuna, M. (2008), ‘Supporting children’s participation in second language stories in an Irish-language preschool’, Early Years: An International Research Journal, 28 (3), 299–309.
 36. Nash, J. M. (1997), ‘Fertile Minds’, Time, 149 (5), 1–8.
 37. Neaum, S., a Tallack, J. (2000), Good Practice in Implementing the Pre-School Curriculum, 2il argraffiad (Cheltenham: Stanley Thornes Publishers Ltd).
 38. Phillips, H. (2012), ‘The Foundation Phase’, The Student Researcher, 2 (1), 53–67.
 39. Pim, C. (2010), How to support children learning English as an additional language (Cheshire: LDA).
 40. Silverman, D. (2000), Doing Qualitative Research: A Practical Handbook (Llundain: SAGE Publications).
 41. Siraj-Blatchford, J., a Clarke, P. (2000), Supporting identity, diversity and language in the early years (Buckingham: Open University Press).
 42. StatsCymru (2017) <https://statscymru.llyw.cymru/Catalogue/Education-and-Skills/Schools-and-Teachers/Schools-Census/Pupil-Level-Annual-School-Census/Welsh-Language/pupilsinclassesprimarymiddlesecondary-by-laregion-welshcategory> [Cyrchwyd: 04 Gorffennaf 2017].
 43. Thomas, G. (2009), How to do your Research Project (Llundain: SAGE Publications).
 44. Williams, N., a Thomas, E. (2013), ‘Increasing Children’s Exposure to the Welsh Language in English Language Schools and Communities: The Case of Welsh in Wales’, International Conference on Minority Languages XIV, United Nationals Educational, Scientific and Cultural Organisation (UNESCO), <http://icml14.uni-graz.at/> [Cyrchwyd: 4 Rhagfyr 2013].
 45. Wong Kwok Shing, R. (2006), ‘Enhancing English among second language learners: the preschool years’, Early Years: An International Research Journal, 26 (3), 279–93.
 46. Wong-Fillmore, L. (1991), ‘Second-language learning in children: a model of language learning in social context’, yn Bialystok, E. (gol.), Language Processing in Bilingual Children (Cambridge: Press Syndicate of the University of Cambridge), tt. 49–69.