‘Cystadlaethau cof’, naratif a hanes yn Amgueddfa Heimat Wehlau: Negodi hanes a chof cymhleth yr Almaen yn yr ugeinfed ganrif


‘Cystadlaethau cof’, naratif a hanes yn Amgueddfa Heimat Wehlau: Negodi hanes a chof cymhleth yr Almaen yn yr ugeinfed ganrif
Arddun Hedydd Arwyn

Rhwng 1945 a 1948 gorfodwyd i hyd at ddeuddeg miliwn o Almaenwyr a oedd yn trigo yn Nwyrain Ewrop fudo yn dilyn newidiadau a wnaed i ffiniau’r wlad. Daeth nifer o’r Almaenwyr hyn i fyw yng Ngweriniaeth Ffederal yr Almaen, lle y’u gelwid yn ‘allwladwyr’. I goffáu eu mamwlad golledig, agorwyd amgueddfeydd bychain yn cynrychioli’r ardaloedd yr allwladwyd hwy ohonynt. Mae’r erthygl hon yn trafod y portread o gof a hanes yn amgueddfa tref Wehlau a oedd yn Nwyrain Prwsia. Drwy ymchwilio themâu fel cynrychioliad y famwlad, yr Ail Ryfel Byd ac integreiddiad yr Almaenwyr hyn i Orllewin yr Almaen, bydd yr erthygl hon yn trafod y tebygrwydd, y gwahaniaethau a’r tensiynau rhwng diwylliant cof yr allwladwyr a diwylliant cof yr Almaen yn ehangach.

Llun: Arddun Hedydd Arwyn


Cyfeiriad:

 
  	Arddun Hedydd Arwyn, ‘“Cystadlaethau cof”, naratif a hanes yn Amgueddfa Heimat Wehlau: Negodi hanes a chof cymhleth yr Almaen yn yr ugeinfed ganrif’, Gwerddon, 25, Hydref 2017, 45–69.
   

Allweddeiriau

 
    Allwladwyr, Vertriebene, Yr Almaen, Heimat, amgueddfeydd, Wehlauer Heimatmuseum, Dwyrain Prwsia, Wehlau, Znamensk, cof, cystadleuaeth cof.