Y Seren yn y Groes: effaith deddfau imperialaidd cynnar Rhufain ar y berthynas rhwng yr Eglwys a’r Iddewon


Y Seren yn y Groes: effaith deddfau imperialaidd cynnar Rhufain ar y berthynas rhwng yr Eglwys a’r Iddewon
Gareth Evans-Jones

Tymhestlog fu hanes perthynas yr Eglwys Gatholig Rufeinig a’r Iddewon, ac yn yr erthygl hon archwilir y modd yr effeithiodd deddfau imperialaidd cynnar Rhufain ar y berthynas honno. Gan gymryd detholiad o ddeddfau, ystyrir y modd y cawsant effaith ar safle cymdeithasol yr Iddew mewn byd a oedd yn troi’n fwyfwy Cristnogol. Eir ymlaen i drafod y modd yr ailgyflwynwyd ambell ddeddf wrth-Iddewig yn ystod yr Oesoedd Canol yn ogystal ag yn ystod y digwyddiad erchyll a oedd yn dyngedfennol i’r Iddew a’r Cristion, yr Holocost. Daw’r erthygl i ben gan bwyso a mesur gwir arwyddocâd y deddfau imperialaidd cynnar a chan gwestiynu perthynas yr Iddew â’r Cristion yn yr unfed ganrif ar hugain.

(Delwedd: Zardosz, CC BY-SA 3.0)


Cyfeiriad:

 
 	Gareth Evans-Jones, ‘Y Seren yn y Groes: effaith deddfau imperialaidd cynnar Rhufain ar y berthynas rhwng yr Eglwys a’r Iddewon’, Gwerddon, 23, Mawrth 2017, 58–84.
  

Allweddeiriau

 
  Iddewon, Cristnogion, Rhufain, Canol Oesoedd, Holocost, Pab, gwrth-Semitiaeth, Martin Luther.
  

Llyfryddiaeth:

 
 	
 1. Armstrong, A. H. (1985), ‘The Way and Ways’, yn Neusner, J., a Frerichs, Ernest S. (goln), “To See Ourselves as Others See Us”: Christians, Jews, “Others” in Late Antiquity (California: Scholar Press), tt. 357–72.
 2. Bachrach, B. S. (1985), ‘Jewish Community of the Later Roman Empire as seen in the Codex Theodosianus’, yn Neusner, J., a Frerichs, Ernest S. (goln), ‘To See Ourselves as Others See Us’: Christians, Jews, “Others” in Late Antiquity (California: Scholar Press), tt. 399–421.
 3. Baron, S. W. (1993), A Social and Religious History of the Jews (New York: Columbia University Press).
 4. Barrens, James M. (2015), In Our Time (Nostra Aetate): How Catholics and Jews Built a New Relationship (St. Petersburg, Florida: Mr. Media Books).
 5. Bauer, Y. (2001), A History of the Holocaust (London: Franklin Watts).
 6. Bergen, Doris L. (2010), ‘Antisemitism in the Nazi Era’, yn Lindemann, Albert S., a Levy, Richard S. (goln), Antisemitism: A History (Oxford: Oxford University Press), tt. 196–211.
 7. Bonfil, R. (1988), ‘The Devil and the Jews’, yn Almog, S. (gol.), Antisemitism through the Ages (New York: Pergamon Press), tt. 91–98.
 8. Brockoway, A. et al. (goln) (1988), The Theology of the Churches and the Jewish People (Geneva: WCC Publications).
 9. Brown, Peter (2000), Augustine of Hippo: A Biography, argraffiad diwygiedig (Berkeley & Los Angeles: University of Carolina Press).
 10. Caeserius (1929), The Dialogue on Miracles,cyfrol 1, cyfieithiad Scott, H. Von E., a Bland, C. C. Swinton (London: Routledge).
 11. Carrol, J. (2001), Constantine’s Sword (Boston: Houghton Mifflin).
 12. Chadwick, H. (1997), The Early Church (Hammondsworth: Penguin).
 13. Chazan, R. (1987), European Jewry and the First Crusade (Berkeley: University of California Press).
 14. Chazan, R. (1986), ‘Medieval Anti-Semitism’, yn Berger, D. (gol.), History and Hate (Philadelphia: Jewish Publication Society), tt. 49–65.
 15. Chazan, R. (2010), Reassesing Jewish Life in Medieval Europe (New York: Cambridge University Press).
 16. Cohn-Sherbok, D. (1992), The Crucified Jew (London: Harper Collins).
 17. Cunningham, Philip A. (2004), ‘Foreword’, yn Flannery, Edward H., The Anguish of the Jews,3ydd argraffiad (New York: Paulist Press), tt. vii–xvi.
 18. Edwards, J. (1988), The Jews in Christian Europe 1400–1700 (London: Routledge).
 19. Eidelberg, Shlomo (1977), The Jews and the Crusaders: The Hebrew Chronicles of the First and Second Crusades (Wisconsin: University of Wisconsin Press).
 20. Elher, Sidney Zdeneck, a Morral, John B (goln) (1954), Church and State Through the Centuries: A Collection of Historic Documents with Commentaries (New York: Burns & Oates).
 21. Elukin, J. (2007), Living Together Living Apart: Rethinking Jewish-Christian Relations in the Middle Ages (Princeton & Oxford: Princeton University Press).
 22. Falk, G. (1992), The Jew in Christian Theology (North Carolina: McFarland & Company).
 23. Flannery, E. H. (2004), The Anguish of the Jews, 3ydd argraffiad (New York: Paulist Press).
 24. Fredriksen, P. (2008), Augustine and the Jews (New York: Doubleday).
 25. Friedländer, S. (2007), The Years of Persecution (London: Phoenix).
 26. Girsch, Eric W. (1990), ‘Luther and the Jews’, yn Ditmanson, H. H. (gol.), Stepping-Stones to Further Jewish-Lutheran Relationships (Ausburg: Ausburg Publishers), tt. 120–36.
 27. Goodblatt, D. (1994), The Monarchic Principle: Studies in Jewish Self-Government in Antiquity (Tübingen: J. C. B. Mohr).
 28. Hall, S. G. (1989), Christian Anti-Semitism and Paul’s Theology (Minneapolis: Fortress Press).
 29. Hall, S. G. (gol.) (1979), Melito of Sardis: On Pascha and Fragments (Oxford: Oxford University Press).
 30. Harkins, P. W. (1979), Saint John Chrysostom: Discourses Against Judaizing Christians, The Fathers of the Church, cyfrol 68 (Washington: Catholic University of America Press).
 31. Hayes, M. A. (2000), ‘From Nostra Aetate to “We Remember: A Reflection on the Shoah”’, yn Porter, S. E., a Pearson, B. W. R. (goln), Christian-Jewish Relations through the Centuries (Sheffield: Sheffield Academy Press), tt. 426–45.
 32. Heer, F. (1970), God’s First Love: Christians and Jews over two thousand years, cyfieithiad Geoffrey Skelton(New York: Weybright and Talley).
 33. Hilberg, R. (1961), The Destruction of the European Jews, cyfrol 1 (London: Holmes & Meier).
 34. Hitler, A. (1943), Mein Kampf, cyfieithiad Ralph Manheim (Boston: Houghton Mifflin).
 35. Holtschneider, K. Hannah (2005), ‘Shoah’, yn Kessler, E., a Wenborn, N. (gol.), A Dictionary of Jewish-Christian Relations (New York: Cambridge University Press), t. 404.
 36. Housden, M. (1997), Resistance and Conformity in the Third Reich (London: Routledge).
 37. Hughes, H. E., ‘Canrif dyngedfennol ym mherthynas Iddewon a Christnogion: ehangwch ar y disgrifiad hwn o’r bedwaredd ganrif OC’, traethawd MA, Prifysgol Bangor, Bangor, 2007.
 38. Jones, G. Lloyd (1994), Lleisiau o’r Lludw (Dinbych: Gwasg Gee).
 39. Juster, J. (1914), Les Juifs dans l’Empire Romain, cyfrol 1 (Paris: P. Geuthner).
 40. Kelley, J. N. D. (1995), Golden Mouth: The Story of John Chrysostom – Ascetic, Preacher, Bishop (Ithaca, New York: Cornell University Press).
 41. Kessler, Edward (2013), An Introduction to Jewish-Christian Relations,3ydd argraffiad (Cambridge: Cambridge University Press).
 42. Linder, A. (1987), The Jews in Roman Imperial Legislation (Michigan: Wayne State).
 43. Linder, A. (2006), ‘The Legal Status of the Jews in the Roman Empire’, yn Katz, S. T. (gol.), The Cambridge History of Judaism (Cambridge: Cambridge University Press), tt. 128–73.
 44. Lucas, Leopold (1993), The Conflict Between Christianity and Judaism (Wiltshire: Arts & Phillips Ltd.).
 45. Luther, M. (1962), ‘That Jesus Christ Was Born a Jew’, Luther’s Works, cyfrol 45 (Philadelphia: Fortress Press).
 46. Luther, M. (1971), ‘On the Jews and their Lies’, Luther’s Works, cyfrol 47 (Philadelphia: Fortress Press).
 47. Morley, J. (1980), Vatican Diplomacy and the Jews During the Holocaust, 1939–1943 (New York: Ktav).
 48. Novikoff, A. (2010), ‘The Middle Ages’, yn Lindemann, A. S., a Levy, R. S. (goln), Antisemitism: A History (Oxford: Oxford University Press), tt. 63–78.
 49. Parkes, J. W. (1934), The Conflict of the Church and the Synagogue: a study in the origins of antisemitism (London: Soncico Press).
 50. Parkes, J. W. (1938), The Jew in the Medieval Community: a study of his political and economic situation (London: Soncico Press).
 51. Pharr, C. (1952), The Theodosian Code and Novels and the Sirmondian Constitutions (New York: Greenwood Press).
 52. Poliakov, L. (1986), Harvest of Hate (New York: Holocaust Publications).
 53. Probst, Christopher J. (2012), Demonizing the Jews: Luther and the Protestant Church in Nazi Germany (Indiana: Indiana University Press).
 54. Read, Piers Paul (2012), The Dreyfus Affair: The Story of the Most Infamous Miscarriage of Justice in French History (London: Bloomsbury).
 55. Rousmaniere, J. (1991), A Bridge to Dialogue (New York: Paulist Press).
 56. Ruether, R. R. (1974), Faith and Fratricide: The Theological Roots of Antisemitism (New York: Seasbury Press).
 57. Sandwell, Isabella (2007), Religious Identity in Late Antiquity: Greeks, Jews and Christians in Antioch (Cambridge: Cambridge University Press).
 58. Shatz, David (2012), ‘Morality, Liberalism, and Interfaith Dialogue’, yn Carlebach, Elisheva, a Schacter, Jacob J. (gol.), New Perspectives on Jewish-Christian Relations (Leiden & Boston: Brill), tt. 491–519.
 59. Simon, M. (1986), Verus Israel (New York: Oxford University Press).
 60. Stow, Kenneth R. (1988), ‘Hatred of the Jews or love of the Church: Papal Policy toward the Jews in the Middle Ages’, yn Almog, S. (gol.), Antisemitism through the Ages (New York: Pergamon Press), tt. 71–89.
 61. Synan, E. (1965), The Popes and the Jews in the Middle Ages (New York: The Macmillan Company).
 62. Thompson, E. A. (1969), The Goths in Spain (London: Oxford University Press).
 63. Vital, David (1999), A People Apart: The Jews in Europe 1789–1939 (Oxford & New York: Oxford University Press).
 64. von der Horst, Pieter W. (2002), Japheth in the Tents of Shem: Studies on Jewish Hellenism in Antiquity (Leuven, Paris & Sterling, Virginia: Peeters).
 65. Whyte, George R. (2008), The Dreyfus Affair: A Chronological History (Basingstoke, Hampshire & New York: Palgrave Macmillan).
 66. (1988) Y Beibl Cymraeg Newydd yn Cynnwys yr Apocryffa (Swindon: Cymdeithas y Beibl).
 67. Nostra Aetate (1965): <http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_decl_19651028_nostra-aetate_en.html> [Cyrchwyd: 24 Hydref 2016]
 68. Guidelines and Suggestions for Implementing the Conciliar Decleration ‘Nostra Aetate’ (n.4) (1975)
 69. <http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/chrstuni/relations-jews-docs/rc_pc_chrstuni_doc_19741201_nostra-aetate_en.html> [Cyrchwyd: 25 Hydref 2016]
 70. Notes on the correct way to present the Jews and Judaism in preaching and catechesis in the Roman Catholic Church (1985): <http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/chrstuni/relations-jews-docs/rc_pc_chrstuni_doc_19820306_jews-judaism_en.html> [Cyrchwyd: 25 Hydref 2016]
 71. We Remember: A Reflection on the Shoah (1998): <http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/chrstuni/documents/rc_pc_chrstuni_doc_16031998_shoah_en.html> [Cyrchwyd: 25 Hydref 2016]
 72.  The gifts and the calling of God are irrevocable’ (Rom 11:29): A reflection on theological questions pertaining to Catholic-Jewish relations on the occasion of the 50th anniversary of ‘Nostra Aetate’ (no. 4) (2015):
 73. <http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/chrstuni/relations-jews-docs/rc_pc_chrstuni_doc_20151210_ebraismo-nostra-aetate_en.html> [Cyrchwyd: 25 Hydref 2016]