Canu i’r Cof: Effeithiau prosiect Singing for the Brain ar gof ac ansawdd bywyd pobl sydd â dementia yng ngogledd Cymru


Canu i’r Cof: Effeithiau prosiect Singing for the Brain ar gof ac ansawdd bywyd pobl sydd â dementia yng ngogledd Cymru
Nia Davies Williams

Pwrpas yr erthygl hon yw darganfod pa fudd y mae canu mewn grŵp yn ei gael ar bobl sydd â dementia, yn benodol drwy edrych ar sesiynau Singing for the Brain (SftB) a gynhaliwyd yng ngogledd Cymru yn ystod 2012–13 gan y Gymdeithas Alzheimer. Cychwynnir drwy drafod ymchwil sydd eisoes wedi ei gwblhau ar ganu mewn grŵp ym maes cerddoriaeth a dementia, yn ogystal ag olrhain tarddiad y prosiect Singing for the Brain ar draws Prydain. Yna, adroddir ar y gwaith maes gan gyflwyno’r casgliadau, ac yna ymlaen i ymdrin â gwerthuso’r casgliadau.


Cyfeiriad:

 
 	Nia Davies Williams, ‘Canu i’r Cof: Effeithiau prosiect Singing for the Brain ar gof ac ansawdd bywyd pobl sydd â dementia yng ngogledd Cymru’, Gwerddon, 23, Mawrth 2017., 36–57.
  

Allweddeiriau

 
  Alzheimers, dementia, cerddoriaeth, Cymdeithas Alzheimers, canu mewn grŵp, Canu i’r Cof.

  

Llyfryddiaeth:

 
 	

Llyfrau cyhoeddedig

 1. Aldridge, David (gol.) (2005), Case Study Designs in Music Therapy (London: Jessica Kingsley Publishers).
 2. Aldridge, David (gol.) (2000), Music Therapy in Dementia Care (London: Jessica Kingsley Publishers).
 3. Bryden, Christine (2005), Dancing with Dementia (London: Jessica Kingsley Publishers).
 4. Claire, Alicia Ann (2000), ‘The Importance of Singing with Elderly Patients’, yn Aldridge, David (gol.), Music Therapy in Dementia Care (London: Jessica Kingsley Publishers), tt. 81–101.
 5. Holden, Una, a Stokes, Graham (2002), ‘The Dementias’, yn Stokes, Graham, a Goudie, Fiona (goln), The Essential Dementia Care Handbook (Bicester: Speechmark Press), tt. 11–21.
 6. Kitwood, Tom (1997), Dementia Reconsidered: The Person Comes First (Rethinking Ageing) (Buckingham: Open University Press).
 7. Rio, Robin (2009), Connecting Through Music with People with Dementia: A Guide for Caregivers (London: Jessica Kingsley Publishers).
 8. Robson, Colin (2002), Real World Research: Second Edition (Oxford: Blackwell).
 9. Sacks, Oliver (2007), Musicophilia (London: Picador).        
 10. Stige, Brynjulf (2010), ‘Caring for Music: The Senior Choir in Sandane, Norway’, yn Stige, Brynjulf, Ansdell, Gary, Elefant, Cochavit, a Pavlicevic, Mercédès (goln), Where Music Helps: Community Music Therapy in Action and Reflection (Surrey: Ashgate), tt. 245–74.
 11. Stokes, Graham (2009), And Still the Music Plays: Stories of People with Dementia (London: Hawker Publications Limited).
 12. Stokes, Graham, a Goudie, Fiona (goln) (2002), The Essential Dementia Care Handbook (Bicester: Speechmark Press).
 13. Williams, Gareth (1998), Valleys of Song: Music and Society in Wales 1840–1914 (Cardiff: University of Wales Press).

Llyfrynnau

 1. Singing for the Brain®: Leader’s Guide (Gellir derbyn copi o fanyleb y gwasanaeth oddi wrth Tracy Stockin, rheolwr gwasanaethau cynnal Cymdeithas Alzheimer Gogledd Cymru; tracy.stockin@alzheimers.org.uk).
 2. Singing for the Brain®: Results of an evaluation of three Alzheimer’s Society services in England and Wales, Chwefror 2012 (Gellir derbyn copi o’r adroddiad ar ffurf ffeil pdf oddi wrth Katie Daniel, Rheolwr Gwerthuso Rhaglenni; katie.daniel@alzheimers.org.uk). 

Erthyglau

 1. Aldridge, David,ac Aldridge, Gudrun (1992), ‘Two Epistemologies: Music Therapy and Medicine in the Treatment of Dementia’, The Arts in Psychotherapy, 19, 243–55.
 2. Bannan, N., a Montgomery-Smith, C., ‘“Singing for the Brain”: reflections on the human capacity for music arising from a pilot study of group singing with Alzheimer’s patients and carers’, Chwefror 2006 [heb ei chyhoeddi].
 3. Hays, T., a Minichiello, V. (2005), ‘The meaning of music in the lives of older people: a qualitative study’, Psychology of Music, 33, 437–51.
 4. Montgomery-Smith, Chreanne (2006), ‘Musical exercises for the mind’, Journal of Dementia Care, 14 (3), 10–11.
 5. Stige, Brynjulf (2010), ‘Caring for Music: The Senior Choir in Sandane, Norway’, yn Stige, Brynjulf, Ansdell, Gary, Elefant, Cochavit, a Pavlicevic, Mercédès (goln), Where Music Helps: Community Music Therapy in Action and Reflection (Surrey: Ashgate), tt. 245–74.
 6. Williams, Nia Davies (2012), ‘‘Y Golau a Ddychwel’: Cerddoriaeth a Dementia yng Nghymru’, Gwerddon, 10/11, 113–31.

Traethodau ymchwil

 1. Ifan, Gwawr, Modd i Fyw: golwg ar gerddoriaeth mewn iechyd a lles yng Nghymru, traethawd PhD, Prifysgol Bangor, Bangor, 2012.
 2. Ridder, Hanne Mette Ochsner, ‘Singing dialogue: Music therapy with persons in advanced stages of dementia: A case study research design’, traethawd PhD, Aalborg University, Denmarc, 2003.
 3. Tomaino, Concetta M., ‘Music on their Minds: a qualitative study of the effects of using familiar music to stimulate preserved memory function in persons with dementia’, traethawd PhD, New York University, UDA, 1999.

Gwefannau

 1. <http://www.canterbury.ac.uk/centres/sidney-de-haan-research> [Cyrchwyd: 5 Mehefin 2015].
 2. <http://www.canterbury.ac.uk/Research/Centres/SDHR/ResearchProjects/CompletedProjects/FormulativeEvaluation.aspx>, Formulative evaluation pdf., t. 3 [Cyrchwyd: 5 Mehefin 2012].
 3. <http://www.shef.ac.uk/lets/evaluate/general/methods-collection/questionnaire> [Cyrchwyd: 6 Mehefin 2012].
 4. <http://www.publichealth.bwdpct.nhs.uk/life-expectancy> [Cyrchwyd: 22 Mai 2015].
 5. <http://www.s4c.co.uk/ffeithiol/c_un_bob_tri.shtml> [Cyrchwyd: 16 Medi 2015].
 6. <http://www.alzheimers.org> [Cyrchwyd: 9 Gorffennaf 2015].
 7. <http://www.dementiauk.org> [Cyrchwyd: 4 Gorffennaf 2015).
 8. <http://www.nhs.uk/video/pages/memory-cafe.aspx> [Cyrchwyd: 21 Medi 2015].

Rhaglenni teledu a radio

 1. Un o Bob Tri (2012),S4C, 29 Chwefror.
 2. Dementia: Making a Difference (2012), BBC2, 10 Mai.
 3. Y Pla Newydd (2012), Radio Cymru, 2, 9, 16 a 23 Medi.

Cyfweliadau

 1. Tracy Stokin (nifer o gyfweliadau rhwng Ebrill 2012 a Medi 2012), rheolwr gwasanaethau cynnal Cymdeithas Alzheimer Gogledd Cymru.
 2. Sarah Teagle (2012), Adran Addysg a Chymuned Opera Cenedlaethol Cymru, 24 Mehefin.
 3. Arfon Wyn (2012), Arweinydd Singing for the Brain, 5 Medi.