Effaith amlder iaith yn y cartref ar wybodaeth oedolion o’r system o greu enwau lluosog yn y Gymraeg


Effaith amlder iaith yn y cartref ar wybodaeth oedolion o’r system o greu enwau lluosog yn y Gymraeg
Hanna Binks ac Enlli Thomas

Nod yr astudiaeth hon oedd archwilio rôl ansawdd ac amlder amlygiad i fewnbwn ieithyddol (h.y. i ba raddau yr amlygir unigolion i iaith o wahanol ffynonellau yn ystod eu bywydau) ar gaffaeliad oedolion dwyieithog Cymraeg-Saesneg o’r system o greu enwau lluosog Cymraeg. Dangosodd ymchwil flaenorol y ceir gwahaniaethau rhwng plant dwyieithog o gefndiroedd iaith gwahanol. Er ei fod yn bosibl lleihau'r gwahaniaeth wrth iddynt gael eu hamlygu fwyfwy i’r iaith honno, mae cwestiwn ynghylch pa mor gyflym y gellir cael llai o wahaniaethau (os o gwbl) pan fo strwythurau iaith yn gymhleth, yn enwedig os defnyddir y system yn anghyson ymysg gwahanol oedolion. Fodd bynnag, mae i ba raddau y mae’r gwahaniaethau hyn yn diflannu yn ansicr, gan nad oes ymchwil wedi’i chynnal ymysg unigolion dros 11 oed. Felly nod yr astudiaeth oedd asesu gallu oedolion Cymraeg-Saesneg o wahanol gefndiroedd dwyieithog i greu ffurfiau lluosog o enwau Cymraeg er mwyn olrhain i ba raddau y gwelwyd lleihad yn y gwahaniaethau rhwng plant dros amser.


Cyfeiriad:

 
 	Hanna Binks ac Enlli Thomas, 'Effaith amlder iaith yn y cartref ar wybodaeth oedolion o’r system o greu enwau lluosog yn y Gymraeg', Gwerddon, 22, Hydref 2016, 31–46.
  

Allweddeiriau

 
  Caffael iaith, seicoleg, system luosogi, dwyieithrwydd, amlder iaith.
  

Llyfryddiaeth:

 
 	
 1. Ball, M. J., a Müller, N. (1992), Mutation in Welsh (London: Routledge).
 2. Birdsong, D. (gol.) (1999), Second language acquisition and the critical period hypothesis (Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum).
 3. Bialystok, E., a Luk, G. (2012), ‘Receptive vocabulary differences in monolingual and bilingual adults’, Bilingualism: Language and Cognition, 15, 397–401.
 4. Blom, E. (2010), ‘Effects of input on the early grammatical development of bilingual children’, International Journal of Bilingualism, 14, 422–46.
 5. Blom, E., a Paradis, J. (2013), ‘Past tense production by English second language learners with and without language impairment’, Journal of Speech, Language and Hearing Research, 56, 281–94.
 6. Chomsky, N. (1957), Syntactic Structures (The Hague/Paris: Mouton).
 7. Chomsky, N. (1965), Aspects of the Theory of Syntax (Cambridge, Massachusetts: MIT Press).
 8. Conti-Ramsden, G., a Jones, M. (1997), ‘Verb use in specific language impairment’, Journal of Speech, Language and Hearing Research, 40, 1298–313.
 9. Deuchar, M., a Davies, P. (2009), ‘Code switching and the future of the Welsh language’, International Journal of the Sociology of Language, 195, 15–38.
 10. Döpke, S. (2000), ‘Generation of and retraction from cross-linguistically motivated structures in bilingual first language acquisition’, Bilingualism: Language and Cognition, 3 (3), 209–26.
 11. Elman, J. (2003), ‘Generalization from sparse input’, Proceedings of the 38th Annual Meeting of the Chicago Linguistic Society, 26, 355–98.
 12. Gathercole, V. C. M. (2002a), ‘Monolingual and bilingual acquisition: Learning different treatments of that-trace phenomena in English and Spanish’, yn Oller, D. K., ac Eilers, R. E. (goln), Language and literacy in bilingual children (Clevedon: Multilingual Matters), tt. 220–54.
 13. Gathercole, V. C. M. (2002b), ‘Grammatical gender in bilingual and monolingual children: A Spanish morphosyntactic distinction’, yn Oller, D. K., ac Eilers, R. E. (goln), Language and literacy in bilingual children (Clevedon: Multilingual Matters), tt. 207–19.
 14. Gathercole, V. (2007a), ‘Miami and North Wales, so far and yet so near: Constructivist account of morpho-syntactic development in bilingual children’, International Journal of Bilingual Education and Bilingualism, 10 (3), 224–47.
 15. Gathercole, V. C. M. (gol.) (2007b), Language Transmission in Bilingual Families in Wales (Cardiff: Welsh Language Board).
 16. Gathercole, V. C. M., a Hoff, E. (2007), ‘Input and the acquisition of language: Three questions’, yn Hoff, E., a Shatz, M. (goln), The Handbook of Language Development (Oxford: Blackwell), tt. 107–27.
 17. Gathercole, V. C. M., Sebastián, E., a Soto, P. (1999), ‘The early acquisition of Spanish verbal morphology: Across-the-board or piecemeal knowledge?’, International Journal of Bilingualism, 3, 133–82.
 18. Gathercole, V. C. M., a Thomas, E. M. (2005), ‘Minority language survival: Input factors influencing the acquisition of Welsh’, yn Cohen, J., McAlister, K. T., Rolstad, K., et al. (goln), Proceedings of the 4th International Symposium of Bilingualism (Somerville: Cascadilla Press), tt. 852–74.
 19. Gathercole, V., a Thomas, E. M. (2009), ‘Bilingual first-language development: Dominant language takeover, threatened minority language take-up’, Bilingualism: Language and Cognition, 12 (2), 213–37.
 20. Gathercole, V. C. M., Thomas, E. M., a Laporte, N. I. (2001), ‘The acquisition of grammatical gender in Welsh’, Journal of Celtic Language Learning, 6, 53–87.
 21. Genesee, F., a Nicoladis, E. (2009), ‘Bilingual first langauge acquisition’, yn Hoff, E., a Shatz, M. (goln), The Handbook of Language Development (Oxford: Blackwell), tt. 324–42.
 22. Hart, B., a Risley, T. (1995), Meaningful differences in everyday experience of young American children (Baltimore: Paul Brookes Publishing Co).
 23. Lanza, E. (1997), Language mixing in infant bilingualism: A sociolinguistic perspective (Oxford: Oxford University Press).
 24. Maratsos, M. (2000), ‘More overregularizations after all: new data and discussion on Marcus, Pinker, Ullman, Hollander, Rosencamp’, Journal of Child Language, 27, 183–212.
 25. Marchman, V. A., a Bates, E. (1994), ‘Continuity in lexical and morphological development: a test of the critical mass hypothesis’, Journal of Child Language, 21, 330–66.
 26. Meisel, J. M. (2007), ‘The weaker language in early child bilingualism: Acquiring a first language as a second language?’, Applied Psycholinguistics, 28 (3), 495–514.
 27. Montrul, S. (2008), Incomplete acquisition in bilingualism: Re-examining the age-factor (Amsterdam: John Benjamins).
 28. Morris, D., a Jones, K. (2007), ‘Minority Language Socialisation within the Family: Investigating the Early Welsh Language Socialisation of Babies and Young Children in Mixed Language Families in Wales’, Journal of Multilingual and Multicultural Development, 28 (6), 484–501.
 29. Morris, D., a Jones, K. (2009), ‘Issues of gender and parents’ language values in the minority language socialisation of young children in Wales’, International Journal of the Sociology of Language, 195, 117–39.
 30. Paradis, J. (2010), ‘Bilingual children’s acquisition of English verb morphology: Effects of language exposure, structure complexity, and task type’, Language Learning, 60, 651–80.
 31. Paradis, J., Nicoladis, E., a Crago, M. (2007), ‘French-English bilingual children’s acquisition of the past tense’, BUCLD 31 Proceedings, 497–507.
 32. Pearson, B. Z., Fernández , S. C., Lewedeg, V., et al. (1997), ‘The relation of input factors to lexical learning by bilingual infants’, Applied Psycholinguistics, 18, 41–58.
 33. Pearson, B. Z., Fernández, S., ac Oller, D. K. (1993), ‘Lexical development in bilingual infants and toddlers: Comparison to monolingual norms’, Language Learning, 43, 93–120.
 34. Reich, P. A. (1986), Language development (Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall).
 35. Schlyter, S. (1993), ‘The weaker language in bilingual Swedish–French children’, yn Hyltenstam, K., a Viberg, Å. (goln), Progression and Regression in Language (Cambridge: Cambridge University Press), tt. 289–308.
 36. Schlyter, S. (2001), ‘Pragmatic rules, C-domain, and language dominance’, Bilingualism: Language and Cognition, 4 (1), 40–2.
 37. Schlyter, S., a Håkansson, G. (1994), ‘Word order in Swedish as the first language, second language and weaker language in bilinguals’, Scandinavian Working Papers in Bilingualism, 9, 49–67.
 38. Thomas, E. M., a Gathercole, V. C. M. (2007), ‘Children’s productive command of grammatical gender and mutation in Welsh: An alternative to rule-based learning’, First Language, 27 (3), 251–78.
 39. Thomas, E. M., a Roberts, D. B. (2011), ‘Exploring bilinguals’ social use of Welsh inside and out of the minority language classroom’, Language and Education, 25 (2), 89–108.
 40. Thomas, E. M., Apolloni, D., a Lewis, W. G. (2014), ‘The learner’s voice: exploring bilingual children’s selective language use and perceptions of minority language competence’, Language and Education, 28 (4), 340–61.
 41. Thomas, E. M., Lewis, W. G., ac Apolloni, D. (2012), ‘Variation in language choice in extended speech in primary schools in Wales: implications for teacher education’, Language and Education, 26 (3), 245–61.
 42. Thomas, E. M., a Mayr, R. (2010), ‘Children’s Acquisition of Welsh in a Bilingual Setting: A Psycholinguistic Perspective’, yn Morris, D. (gol.), Welsh in the Twenty-First Century (Cardiff: University of Wales Press), tt. 99–117.
 43. Thomas, E. M., Williams, N., Jones, Ll. A., et al. (2014), ‘Acquiring complex structures under minority language conditions: bilingual acquisition of plural morphology in Welsh’, Bilingualism: Language and Cognition, 17 (3), 478–94.
 44. Thomas, P. (1996), Gramadeg y Gymraeg (Cardiff: University of Wales Press).
 45. Thorne, D. (1993), A comprehensive Welsh grammar (Oxford: Blackwell).
 46. Tomasello, M. (2000), ‘The item based nature of children’s early syntactic development’, Trends in Cognitive Sciences, 4, 156–63.
 47. Tomasello, M. (2003), Constructing a language: A usage-based theory of language acquisition (Cambridge, MA: Harvard University Press).
 48. Unsworth, S. (2008), ‘Age and input in the acquisition of grammatical gender in Dutch’, Second Language Research, 24, 365–96.
 49. Welsh Assembly Government (2003), ‘Iaith Pawb: A national action plan for a bilingual Wales’ (Cardiff: Welsh Assembly Government).