Rhagair y golygydd gwâdd


Rhagair y golygydd gwâdd
Huw L. Williams

Rhagair y golygydd gwâdd, Dr. Huw L. Williams, a fu'n gyfrifol am gydlynu'r rhifyn arbennig ar Athroniaeth.


Cyfeiriad:

 
  	Huw L. Williams, Rhagair: Rhifyn Arbennig ar Athroniaeth, Gwerddon, 21, Ebrill 2016, 5–8.
   

Llyfryddiaeth:

 
  	
  1. ‘About this Journal’ (dim dyddiad), Comparative Philosophy http://scholarworks.sjsu.edu/comparativephilosophy/about.html [Cyrchwyd: 3 Chwefror 2016].
  2. Dotson, K., ‘How is this Paper Philosophy?’, Comparative Philosophy, 3 (1), 3–29.
  3. Williams, H. L. (2015), ‘Law yn Llaw: Athroniaeth a’r Iaith Gymraeg’, yn Matthews, E. G. (gol.), Hawliau Iaith – Astudiaethau Athronyddol #4 (Tal-y-bont: Y Lolfa), tt. 120–136.