Model amldonfedd i ddelweddu a dadansoddi meysydd magnetig yng nghorona’r Haul


Model amldonfedd i ddelweddu a dadansoddi meysydd magnetig yng nghorona’r Haul
Jeff Smith

Mae’r Haul yn system ddynamig, gymhleth, sy’n llawn nodweddion diddorol a phwysig. Gellir modelu’r fath nodweddion drwy sawl dull, e.e. modelau Meysydd Di-rym Aflinol (NLFFF: non-linear force-free field). Yn y papur hwn, adeiladir efelychiadau NLFFF. Y bwriad yw amcangyfrif patrymau gofodol y maes magnetig yng nghromosffer a chorona’r Haul ynghyd â newidiadau yn yr egni rhydd sydd yn y system, fel colledion egni oherwydd ffrwydradau ar yr Haul. Mae gan y rhan fwyaf o fodelau sydd eisoes yn bodoli gydraniad amserol (temporal cadence) o 12 munud ar y gorau (h.y. efelychir y sefyllfa bob 12 munud). Mae’r dull a drafodir yn y papur hwn yn gwneud sawl bras amcan ond mae’n anelu at gyrraedd cydraniad amserol o 45 eiliad. Canfyddir bod y dull a ddefnyddir yma yn efelychu data synthetig yn llwyddiannus, ac wrth ymdrin â data go iawn, mae’n cynhyrchu delweddau sy’n aml yn cyfateb yn dda i arsylwadau. Gwelir sawl cwymp yn yr egni rhydd o fewn y system, sy’n cyfateb i ffrwydradau yr arsylwyd arnynt. Gyda hynny, rhoddir golwg newydd ar brosesau cyflym sydd i’w gweld ar yr Haul.


Cyfeiriad:

 
 	Jeff Smith, 'Model amldonfedd i ddelweddu a dadansoddi meysydd magnetig yng nghorona’r Haul', Gwerddon, 18, Medi 2014, 23-40.
  

Allweddeiriau

 
  Haul, NLFFF, lwpiau'r corona, efelychu, ffrwydrad, osgiliadau, egni.
  

Llyfryddiaeth:

 
 	
 1. Aschwanden, M. (2012), ‘Nonlinear Force-Free Magnetic Field Fitting to Coronal Loops with and without Stereoscopy’, The Astrophysical Journal, 763, 115-32.
 2. Aschwanden, M. (2013), ‘A Nonlinear Force-Free Magnetic Field Approximation Suitable for Fast Forward-Fitting to Coronal Loops. I. Theory’, Solar Physics, 287, 324-44.
 3. Aschwanden, M., a Malunashenko, A. (2013), ‘A Nonlinear Force-Free Magnetic Field Approximation Suitable for Fast Forward-Fitting to Coronal Loops. II. Numeric Code and Tests’, Solar Physics, 287, 345-67.
 4. Aschwanden, M. (2013a), ‘A Nonlinear Force-Free Magnetic Field Approximation Suitable for Fast Forward-Fitting to Coronal Loops. III. The Free Energy’, Solar Physics, 287, 369-89.
 5. Chiueh, T., a Zweibel, E. G. (1989), ‘Stability of Stressed Current Tubes and Energy Storage in the Solar Corona’, The Astrophysical Journal, 338, 1158-70.
 6. Chodura, R., a Schlüter, A. (1981), ‘A 3D code for MHD equilibrium and stability’, Journal of Computational Physics, 41, 68-88.
 7. Grad, H., a Rubin, H. (1958), ‘Hydromagnetic Equilibria and Force Free Fields’, Peaceful Uses of Atomic Energy, 31, 190-97.
 8. Guo Y., Ding, M., Liu, Y., et al. (2012), ‘Modeling Magnetic Field Structure of a Solar Active Region Corona Using Nonlinear Force-Free Fields in Spherical Geometry’, The Astrophysical Journal, 760, 47-61.
 9. Jiang, C., a Feng, X. (2013), ‘Extrapolation of the Solar Coronal Magnetic Field from SDO/ HMI Magnetogram by a CESE-MHD-NLFFF code’, The Astrophysical Journal, 769, 144-56.
 10. Kliem, B., Su, Y., van Ballegooijen, A., et al. (2013), ‘Magnetohydrodynamic Modeling of the Solar Eruption on 2010 April 8’, The Astrophysical Journal, 779, 129-46.
 11. Liu, S., Zhang, H., a Su, J. (2011), ‘Error Analysis Regarding the Calculation of Nonlinear Force-Free Field’, Solar Physics, 270, 89-107.
 12. Low, B., a Lou, Y. (1989), ‘Modeling Solar Force-Free Magnetic Fields’, The Astrophysical Journal, 352, 343-52.
 13. Mackay, D., a van Ballegooijen, A. (2009), ‘A Non-Linear Force-Free Field Model for the Evolving Magnetic Structure of Solar Filaments’, Solar Physics, 260, 321-46.
 14. Malanushenko, A., Schrijver, C., DeRosa, M., et al. (2012), ‘Guiding Nonlinear Force-free Modeling Using Coronal Observations: First Results Using a Quasi-Grad-Rubin Scheme’, The Astrophysical Journal, 756, 153-71.
 15. Nakagawa, Y. (1974), ‘Dynamics of the Solar Magnetic Field. I. Method of Examination of Force-Free Magnetic Fields’, The Astrophysical Journal, 190, 437-40.
 16. Powell, M. J. D. (1964), ‘An Efficient Method for Finding the Minimum of a Function of Several Variables without Calculating Derivatives’, The Computer Journal, 7 (2), 155-62.
 17. Su, Y., van Balegooijen, A., Lites, B., et al. (2009), ‘Observations and Nonlinear Force-Free Field Modeling of Active Region 10953’, The Astrophysical Journal, 691, 105-14.
 18. Tadesse, T., Wiegelmann, T., Inhester, B., et al. (2014), ‘A Comparison Between Nonlinear Force-Free Field and Potential Field Models Using Full-Disk SDO/HMI Magnetogram’, Solar Physics, 289, 831-45.
 19. Wheatland, M. (2006), ‘A Fast Current-Field Iteration Method for Calculating Nonlinear Force-Free Fields’, Solar Physics, 238, 29-39.
 20. Wiegelmann, T. (2003), ‘Optimization Code With Weighting Function for the Reconstruction of Coronal Magnetic Fields’, Solar Physics, 219, 87-108.
 21. Wiegelmann, T., a Sakurai, S. (2012), ‘Solar Force-Free Magnetic Fields’, Living Reviews in Solar Physics, 9, 317-65.