Ehangiad ardaloedd bywiog o’r Haul i’r gofod


Ehangiad ardaloedd bywiog o’r Haul i’r gofod
Huw Morgan

Mae gan yr Haul faes magnetig cymhleth sy’n ymdreiddio drwy’r ffotosffer (arwyneb yr Haul) i’r corona (atmosffer yr Haul). Ymddengys fod fflwcs magnetig newydd yn codi drwy arwyneb yr Haul ar ffurf dolenni caeëdig gydag un rhan o’r ddolen yn treiddio i’r ffotosffer, gan ehangu i’r corona. Mae’r broses yn nodweddiadol o ardaloedd bywiog yn y corona. Trwy gydol y broses, caiff y maes magnetig yn y corona ei greu a’i adnewyddu’n gyson. Mae hefyd yn bosibl i’r maes magnetig a phlasma (nwy trydanol egnïol) gael eu cludo allan o’r corona drwy lifo gyda gwynt yr Haul i’r heliosffer (y gofod yng nghynefin yr Haul sy’n cynnwys cysawd yr Haul). Ceir cludiant o’r fath yn ystod digwyddiadau ffrwydrol ar yr Haul. Yn ôl y llenyddiaeth gyfredol, ni cheir cludiant oni cheir digwyddiad ffrwydrol, ac felly pan na cheir ffrwydrad, disgwylir y caiff meysydd magnetig caeëdig ardaloedd bywiog y corona eu hynysu rhag yr heliosffer. Mae’r erthygl hon yn cyflwyno tystiolaeth wahanol i’r llenyddiaeth gyfredol. Mae’r arsylwadau a gyfl wynir yn dangos y dystiolaeth gyntaf y gall y maes magnetig caeëdig ehangu’n uniongyrchol o’r corona heb ddigwyddiad ffrwydrol gan ffurfio rhan bwysig o wynt yr Haul. Cesglir y dystiolaeth drwy gymhwyso technegau delweddu newydd i arsylwadau o’r corona. Cyflwynir yr arsylwadau a thrafodir eu goblygiadau i’r darlun cyfredol a geir o’r prosesau sy’n cysylltu’r Haul â’r heliosffer.


Cyfeiriad:

 
 	Huw Morgan, 'Ehangiad ardaloedd bywiog o’r Haul i’r gofod', Gwerddon, 18, Medi 2014, 10-22.
  

Allweddeiriau

 
  Haul, ffotosffer, corona, maes magnetig, fflwcs magnetig.
  

Llyfryddiaeth:

 
 	
 1. Antiochos, S. K., Linker, J. A., Lionello, R., et al. (2012), ‘The Structure and Dynamics of the Corona-Heliosphere Connection’, Space Science Reviews, 172, 169-85.
 2. Aschwanden, M. J., Boerner, P., Schrijver, C. J., et al. (2011), ‘Automated Temperature and Emission Measure Analysis of Coronal Loops and Active Regions Observed with the Atmospheric Imaging Assembly on the Solar Dynamics Observatory (SDO/AIA)’, Solar Physics, 283, 5-30.
 3. Byrne, J. P., Morgan, H., Seaton, D. B., et al. (2014), ‘Bridging EUV and white-light observations: evidence for the breakout model in a two-stage solar eruptive event’, Solar Physics, http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs11207-014-0585-8DOI, 18 tudalen.
 4. Fisk, L. A. (2003), ‘Acceleration of the solar wind as a result of the reconnection of open magnetic flux with coronal loops’, Journal of Geophysical Research (Space Physics), 108, SSH 7-1–SSH 7-8.
 5. Gopalswamy, N., Mäkelä, P., Akiyama, S., et al. (2013), ‘The Solar Connection of Enhanced Heavy Ion Charge States in the Interplanetary Medium: Implications for the Flux-Rope Structure of CMEs’, Solar Physics, 284, 17-46.
 6. Gosling, J. T., Baker, D. N., Bame, S. J., et al. (1987), ‘Bidirectional solar wind electron heat flux events’, Journal of Geophysical Research, 92, 8519-35.
 7. Harra, L. K., Sakao, T., Mandrini, C. H., et al. (2008), ‘Outflows at the Edges of Active Regions: Contribution to Solar Wind Formation’, The Astrophysical Journal, 676, L147-L150.
 8. Kojima, M., Fujiki, K., Ohmi, T., et al. (1999), ‘Low-speed solar wind from the vicinity of solar active regions’, Journal Geophysical Research, 104, 16993-17004.
 9. Kojima, M., Fujiki, K., Hakamada, K., et al. (2000), ‘Low-Speed Solar Wind Associations with Active Regions Near Solar Minimum’, Advances in Space Research, 25, 1893-96.
 10. Lavraud, B., Opitz, A., Gosling, J. T., et al. (2010), ‘Statistics of counter-streaming solar wind suprathermal electrons at solar minimum: STEREO observations’, Annales Geophysicae, 28, 233-46.
 11. Morgan, H. (2013), ‘An observation of solar active region expansion into the heliosphere’, Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, 433, L74-L78.
 12. Morgan, H., Byrne, J. P., a Habbal, S. R. (2012), ‘Automatically Detecting and Tracking Coronal Mass Ejections. I. Separation of Dynamic and Quiescent Components in Coronagraph Images’, The Astrophysical Journal, 752 (id144), 14 tudalen.
 13. Morgan, H., Jeska, L., a Leonard, A. (2013), ‘The Expansion of Active Regions into the Extended Solar Corona’, The Astrophysical Journal Supplement, 206 (id19), 10 tudalen.
 14. Morgan, H., a Druckmuller, M. (2014), ‘Multiscale Gaussian Normalization for solar image processing’, Solar Physics, 289 (8), 2945-55.
 15. Neugebauer, M., Liewer, P. C., Smith, E. J., et al. (2002), ‘Sources of the solar wind at solar activity maximum’, Journal of Geophysical Research (Space Physics), 107 (A12), SSH 13-1– SSH 13-15.
 16. Sheeley, Jr, N. R., Lee, D. D. H., Casto, K. P., et al. (2009), ‘The Structure of Streamer Blobs’, The Astrophysical Journal, 694 (2), 1471-80.
 17. Slemzin, V., Harra, L., Urnov, A., et al. (2013), ‘Signatures of Slow Solar Wind Streams from Active Regions in the Inner Corona’, Solar Physics, 286 (1), 157-84.
 18. Uchida, Y., McAllister, A., Strong, K. T., et al. (1992), ‘Continual expansion of the activeregion corona observed by the YOHKOH Soft X-ray Telescope’, Publications of the Astronomical Society of Japan, 44 (5), L155-L160.
 19. Wang, Y. M., Ko, Y. K., a Grappin, R. (2009), ‘Slow Solar Wind from Open Regions with Strong Low-Coronal Heating’, The Astrophysical Journal, 691 (1), 760-9.
 20. Wang, Y. M., a Sheeley, Jr, N. R. (2006), ‘Observations of Flux Rope Formation in the Outer Corona’, The Astrophysical Journal, 650 (2), 1172-83.