Iechyd a newidiadau ffordd o fyw sy’n gysylltiedig ag oedran mewn ardaloedd gwledig: y pwyslais ar bryderon cyfredol yng Nghymru


Iechyd a newidiadau ffordd o fyw sy’n gysylltiedig ag oedran mewn ardaloedd gwledig: y pwyslais ar bryderon cyfredol yng Nghymru
Ffion Curtis, E. J. Oliver, A. W. Jones, S. Rice, a R. Thatcher

Ystyrir y cynnydd yng nghanran y boblogaeth hŷn yn her fyd-eang yng nghyd-destun iechyd a gofal cymdeithasol. Yn y Gymru gyfoes, mae’r anghydbwysedd cynyddol ym mhroffeil oedran y gymdeithas – mewn cymunedau gwledig yn arbennig – yn codi cwestiynau pwysig ynghylch darparu gofal iechyd addas i’r boblogaeth hŷn. Ceir galw cynyddol am y gofal hwnnw yn wyneb elfennau ffordd o fyw a gysylltir â henaint; lefelau isel o weithgaredd corfforol, llai o amlygiad i’r haul ynghyd â gallu’r corff i syntheseisio Fitamin D. Mae’r erthygl hon yn canolbwyntio ar ddau o’r problemau iechyd mwyaf sy’n ganlyniad i’r elfennau hyn, a bair ofid cynyddol yng Nghymru, sef clefyd siwgr (DM2: diabetes mellitus math 2) ac achosion o gwympo (cael codwm). Cyflwynir adolygiad beirniadol ar y dystiolaeth ddogfennol a gasglwyd ynghylch y berthynas rhwng lefelau gweithgaredd corfforol, Fitamin D a’r pathogenesis o DM2 ac achosion o gwympo. Eir ati hefyd i drafod natur ymyriadau cyfredol cyn cyflwyno cyfres o argymhellion ynglŷn â sut i ddarparu gwasanaethau gwell er mwyn mynd i’r afael â’r problemau hyn, yn bennaf yng Nghymru wledig. Gall targedu ffordd o fyw chwarae rhan bwysig yn y gwaith o leihau’r achosion o DM2 a chwympo; dau bryder cymdeithasol ac economaidd yng Nghymru heddiw.


Cyfeiriad:

 
 	Ffion Curtis, E. J. Oliver, A. W. Jones, S. Rice, a R. Thatcher, 'Iechyd a newidiadau ffordd o fyw sy’n gysylltiedig ag oedran mewn ardaloedd gwledig: y pwyslais ar bryderon cyfredol yng Nghymru', Gwerddon, 16, Hydref 2013, 28-39.
  

Allweddeiriau

 
  Clefyd siwgr, cwympo, henoed, fitamin D, gweithgaredd corfforol.
  

Llyfryddiaeth:

 
 	
 1. Albright, A., Franz, M., Hornsby, G., et al. (2000), ‘Exercise and type 2 diabetes’, American College of Sports Medicine, 15, 1345-59.
 2. Alfonso, B., Liao, E., Busta, A., et al. (2009), ‘Vitamin D in diabetes mellitus – a new field of knowledge poised for Development’, Diabetes/metabolism, 25, 417-19.
 3. Aoyagi, Y., Park, H., Park, S., et al. (2010), ‘Habitual physical activity and health-related quality of life in older adults: interactions between the amount and intensity of activity (the Nakanojo Study)’, Quality of life research: An international journal of quality of life aspects of treatment, care and rehabilitation, 19, 3338.
 4. Barbour, K. A., Edenfield, T. M., a Blumenthal, J. A. (2007), ‘Exercise as a treatment for depression and other psychiatric disorders: A review’, Journal of Cardiopulmonary Rehabilitation and Prevention, 27, 359-67.
 5. Barnett, A., Smith, B., Lord, S. R., et al. (2003), ‘Community based group exercise improves balance and reduces falls in at risk older people: A randomised control trial’, Age and Ageing, 32, 407-14.
 6. Barreto P. S. (2009), ‘Exercise and health in frail elderly people: A review of randomized controlled trials’, European Review of Ageing and Physical Activity, 6, 75-87.
 7. Bassuk, S. S., a Manson, J. E. (2005), ‘Epidemiological evidence for the role of physical activity in reducing risk of type 2 diabetes and cardiovascular disease’, Journal of Applied Physiology, 99, 1093-104.
 8. Baynes, K. C., Boucher, B. J., Feskens, E. J., et al. (1997), ‘Vitamin D, glucose tolerance and insulinaemia in elderly men’, Diabetologia, 40, 344-7.
 9. Bischoff, H. A., Stahelin, H. B., Dick, W., et al. (2003), ‘Effects of vitamin D and calcium supplementation on falls: A randomized controlled trial’, Journal of Bone and Mineral Research, 18, 343-51.
 10. Bischoff-Ferrari, H. A., Dawson-Hughes, B., Willett, W. C., et al. (2004), ‘Effect of Vitamin D on falls: a meta-analysis’, JAMA: the Journal of the American Medical Association, 291, 1999-2006.
 11. Boersma, D., Demontiero, O., Mohtasham Amiri, Z., et al. (2012), ‘Vitamin D status in relation to postural stability in the elderly’, The Journal of Nutrition, Health and Aging, 16, 1-6.
 12. Bruce, D., Devine, A., a Prince, R. (2002), ‘Recreational physical activity levels in healthy older women; the importance of fear of falling’, Journal of the American Geriatrics Society, 50, 80-9.
 13. Chiu, K. C., Chu, A., Go, V. W. V., et al. (2004), ‘Hypovitaminosis D is associated with insulin resistance and beta cell dysfunction’, The American Journal of Clinical Nutrition, 79, 820-5.
 14. Curtis, F., Thatcher, R., Rice, S., et al. (i’w chyhoeddi), ‘Seasonal variation in vitamin D in a rural Welsh population’.
 15. Faber, M. J., Bosscher, R. J., Chin, A., et al. (2006), ‘Effects of exercise programs on falls and mobility in frail and pre-frail older adults: A multicenter randomized controlled trial’, Arch Phys Med Rehabil, 87, 885-96.
 16. Faulkner, K. A., Cauley, J. A., Studenski, S. A., et al. (2009), ‘Lifestyle predicts falls independent of physical risk factors’, Osteoporosis International, 20, 2025-34.
 17. Ford, E. S., Ajani, U. A., McGuire, L. C., et al. (2005), ‘Concentrations of serum vitamin D and the metabolic syndrome among US adults’, Diabetes Care, 28, 1228-30.
 18. Forouhi, N. G., Luan, J., Cooper, A., et al. (2008), ‘Baseline Serum 25 – Hydroxy Vitamin D is Predictive of Future Glycemic Status and Insulin Resistance’, Diabetes, 57, 2619-25.
 19. Gregg, E. W., Pereira, M. A., a Caspersen C.J. (2000), ‘Physical activity, falls, and fractures among older adults: A review of the epidemiologic evidence’, Journal of the American Geriatrics Society, 48, 883-93.
 20. Hartwell, S., Kitchen, L. C., Milbourne, P., et al. (2007), Population change in rural Wales: social and cultural impacts [adroddiad prosiect], http://www.walesruralobservatory.org.uk/reports/english/MigrationReport_Final [Cyrchwyd:13 Rhagfyr 2012].
 21. Hausdorff, J. M., Rios, D. A., ac Edelber, H. K. (2001), ‘Gait variability and fall risk in Community-living older adults: A 1-year prospective study’, Archives of Physical Medicine and Rehabilitation, 82, 1050-6.
 22. Heyn, P., Abreu, B. C., ac Ottenbacher, K. J. (2004), ‘The effects of exercise training on elderly persons with cognitive impairment and dementia: A meta-analysis’, Archives of Physical Medicine and Rehabilitation, 85, 1694-704.
 23. Hornbrook, M. C., Stevens, V. J., Wingfield, D. J., et al. (1994), ‘Preventing falls among community-dwelling older persons: Results from a randomized trial’, Gerontologist, 34, 16-23.
 24. Hu, F. B., van Dam, R. M., a Liu, S. (2001), ‘Diet and risk of Type II diabetes: the role of types of fat and carbohydrate’, Diabetologia, 44, 805-17.
 25. Hu, G., Qiao, Q., Silventoinen, K., et al. (2003), ‘Occupational, commuting, and leisure time physical activity in relation to risk for type 2 diabetes in middle age Finnish men and women’, Diabetologia, 46, 322-9.
 26. Hudson, J., Oliver, E. J., Thomas, L., et al. (2012), Functional and Psychological Changes during a Community-based 32-week Postural Stability Training Programme: Recommendations for Future Practice, http://www.aber.ac.uk/en/media/Tywyn-Report_ Master.pdf [Cyrchwyd:10 Rhagfyr 2012].
 27. Hyppönen, E., a Power, C. (2006), ‘Vitamin D status and glucose homeostasis in the 1958 British birth cohort: The role of obesity’, Diabetes Care, 29, 2244-6.
 28. Janssen, C. J. P., Samson, M. M., a Verhaar, H. H. H. (2002), ‘Vitamin D deficiency, muscle function, and falls in elderly people’, American Journal of Clinical Nutrition, 75, 611-15.
 29. Jorstad, E. C., Hauer, K., Becker, C., et al. (2005), ‘Measuring the psychological outcomes of falling: a systematic review’, Journal of the American Geriatrics Society, 53, 501-10.
 30. Kelly, D. E., a Goodpaster, B. H. (1999), ‘Effects of physical activity on insulin action and glucose tolerance in obesity’, Medicine and Science in Sports and Exercise, 31, 619-23.
 31. Kennedy, T. E., a Coppard, L. C. (1987), ‘The prevention of falls in later life’, Danish Medical Bulletin, 34, 1-24.
 32. Knekt, P., Laaksonen, M., Mattila, C., et al. (2008), ‘Serum Vitamin D and Subsequent Occurrence of Type 2 Diabetes’, Epidemiology, 19, 666-71.
 33. Kriska, A. (2000), ‘Physical activity and the prevention of type 2 diabetes mellitus’, Journal of Sports Medicine, 29, 147-51.
 34. Larsen, J. J. S., Dela, F., Kjaer, M., et al. (1997), ‘The effect of moderate exercise on postprandial glucose homeostasis in NIDDM patients’, Diabetologia, 40, 447-53.
 35. Lips, P. (2001), ‘Vitamin D deficiency and secondary hyperparathyroidism in the elderly: concequnces for bone loss and fractures and theraputic implications’, Endocrine Reviews, 2, 477-501.
 36. Masud, T., a Morris, R. O. (2001), ‘Epidemiology of Falls’, Age and Ageing, 30, 3-7.
 37. Nakamura, K., Saito, T., Oyama, M., et al. (2010), ‘Vitamin D sufficiency is associated with low incidence of limb and vertebral fractures in community-dwelling elderly Japanese women: The muramastsu study’, Osteoporosis International, 22, 97-103.
 38. National Assembly Research Service (2011), Key Issues for the Fourth Assembly, http://www.assemblywales.org/11-026 [Cyrchwyd: 10 Rhagfyr 2012].
 39. Need, A. G., O’Loughlin, P. D., Horowitz, M., et al. (2005), ‘Relationship between fasting serum glucose, age, body mass index and serum 25 hydroxyvitamin D in postmenopausal women’, Clinical endocrinology, 62, 738-41.
 40. Nikooyeh, B., Neyestani, T. R., Farvid, M., et al. (2011), ‘No Daily consumption of vitamin D – or vitamin D + calcium-fortified yogurt drink improved glycemic control in patients with type 2 diabetes: a randomized clinical trial’, The American Journal of Clinical Nutrition, 93, 764-71.
 41. O’Donnell, S., Moher, D., Thomas, K., et al. (2008), ‘Systematic review of the benefits and harms of calcitriol and alfacalcidol for fractures and falls’, Journal of Bone Mineral Metabolism, 26, 531-42.
 42. Pan, X. R., Li, G. W., Hu, Y. H., et al. (1997), ‘Effects of diet and exercise in preventing NIDDM in people with impaired glucose tolerance. The Da Quing IGT and diabetes study’, Diabetes Care, 20, 537-44.
 43. Pfeifer, M., Begerow, B., Minne, H. W., et al. (2002), ‘Effects of a short-term vitamin D and calcium supplementation on body sway and secondary hyperparathyroidism in elderly women’, Journal of Bone and Mineral Research, 15, 1113-18.
 44. Pfeifer, M., Begerow, B., a Minne, H. W. (2002), ‘Vitamin D and Muscle Function’, Osteoporosis, 3, 187-94. Pierce, N. S. (1999), ‘Diabetes and exercise’, British Journal of Sports Medicine, 33, 161-72.
 45. Prentice, A. (2008), ‘Vitamin D deficiency: A global perspective’, Nutrition Review, 66, S153-64.
 46. Rogers, L. Q., Markwell, S. J., Verhulst, S., et al. (2009), ‘Rural breast cancer survivors: Exercise preferences and their determinants’, Psycho-Oncology, 18, 412-21.
 47. Schoor, N. M., Visser, M., Pluijm, S. M. F., et al. (2008), ‘Vitamin D deficiency as a risk factor for osteoporotic fractures’, Bone, 42, 260-6.
 48. Scragg, R., Sowers, M. F., a Bell, C. (2004), ‘Serum Hydroxyvitamin D, Diabetes and Ethnicity in the Third National Health and Nutrition Examination’, Diabetes Care, 27, 1171-7.
 49. Sherrington, C., Whitney, J. C., Lord, S. R., et al. (2008), ‘Effective exercise for the prevention of falls: a systematic review and meta-analysis’, Journal of the American Geriatrics Society, 56, 2234-43.
 50. Stockdale, A. (2004), ‘Rural Out-migration: Community Consequences and Individual Migrant Experiences’, Sociologia Ruralis, 44, 167-94.
 51. Sturnieks, D. L., Finch, C. F., Close, J. C. T., et al. (2004), ‘Exercise for falls prevention in older people: Assessing the knowledge of exercise science students’, Journal of Science and Medicine in Sport, 13, 59-64.
 52. United Nations Population Fund (2012), Ageing in the Twenty-First Century: A celebration and a challenge, https://www.unfpa.org/public/home/publications/pid/ [Cyrchwyd: 7 Rhagfyr 2012].
 53. Visser, M., Deeg, D. J. H., a Lips, P. (2003), ‘Low vitamin D status and high parathyroid hormone levels as determinants of loss of muscle strength and muscle mass (sarcopenia): The longitudinal aging study Amsterdam’, Journal of Clinical Endocrinology, 88, 5766-72.
 54. Von Hurst, P. R., Stonehouse, W., Matthys, C., et al. (2008), ‘Study protocol-metabolic syndrome, vitamin D and bone status in South Asian women living in Auckland, New Zealand: a randomised, placebo-controlled, double-blind vitamin D intervention’, BMC Public Health, 8, 267.
 55. Wei, M., Gibbons, L. W., Kampert, B. J., Nichaman, M. Z., et al. (2000), ‘Low cardiorespiratory fitness and physical inactivity as predictors of mortality in men with type 2 diabetes’, Annals of Internal Medicine, 132, 605-11.
 56. Weinstein, A. R., Sesso, H. D., Lee, I. M., et al. (2004), ‘Relationship of physical activity vs body mass index with type 2 diabetes in women’, JAMA: the Journal of the American Medical Association, 292, 1188-94.
 57. Whaley, D. E., ac Ebbeck, V. (2002), ‘Self-schemata and exercise identity in older adults’, Journal of Ageing and Physical Activity, 10, 245-59.
 58. Wurm, S., Tomasik, M. J., a Tesch-Römer, C. (2010), ‘On the importance of a positive view on ageing for physical exercise among middle-aged and older adults: Cross-sectional and longitudinal findings’, Psychology and Health, 25, 25-42.
 59. Zimmet, P., Shaw, J., ac Albertit, G. M. M. (2003), ‘Preventing type 2 diabetes and the dysmetabolic syndrome in the real world: A realistic view’, Diabetic Medicine, 20, 693-702.