gan Tahar Ben Jelloun'> Gwerddon

Chwilio am oddrychedd yn L'homme rompu gan Tahar Ben Jelloun


Chwilio am oddrychedd yn L'homme rompu gan Tahar Ben Jelloun
Sophie Smith

Yn dilyn crynodeb o ddamcaniaethau diweddar ynglŷn â gwrywdod a hunaniaeth, mae’r erthygl hon yn canolbwyntio ar y portread o wrywdod yn L'Homme rompu (Y Dyn Toredig), sef nofel gan un o awduron mwyaf adnabyddus Moroco, Tahar Ben Jelloun. Yn ogystal â chyfeirio at y fframwaith theoretig er mwyn dadlau bod L'Homme rompu yn arddangos sut mae pwysau disgwrsaidd yn effeithio ar unigolion, cynigir ystyriaeth fanwl o bortread gwrywdod a hunaniaeth yn y nofel, a thrwy gyfeirio at ei chwaer-nofel answyddogol, La Femme rompue (Y Ddynes Doredig) gan Simone de Beauvoir, cwestiynir i ba raddau y mae'r datganiad dirfodol am ddewis yr unigolyn a goddrychedd yn parhau i fod yn gywir yn sgil yr hinsawdd damcaniaethol cyfredol.


Cyfeiriad:

 
 	Sophie Smith, 'Chwilio am oddrychedd yn L'homme rompu gan Tahar Ben Jelloun', Gwerddon, 15, Gorffennaf 2013, 41-59.
  

Allweddeiriau

 
  Hunaniaeth, gwrywdod, Jelloun, goddrychedd, rompu.
  

Llyfryddiaeth:

 
 	
 1. Ahmed, Leila (1992), Women and Gender in Islam: Historical Roots of a Modern Debate (New Haven a Llundain: Gwasg Prifysgol Yale).
 2. Althusser, Louis (1971), Lenin and Philosophy and Other Essays, cyfieithwyd gan Brewser, Bren (Llundain: New Left Books).
 3. Ben Jelloun, Tahar (1994), L’Homme rompu (Paris: Éditions du Seuil).
 4. Butler, Judith (1990), Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity (Efrog Newydd a Llundain: Routledge).
 5. Connell, Robert W. (2005), Masculinities (Caergrawnt: Gwasg Polity).
 6. El Saadawi, Nawal (2007), The Hidden Face of Eve: Women in the Arab World, cyfieithwyd gan Hetata, Sherif (ail gyhoeddiad, Llundain: Zed Books).
 7. Ghoussoub, Mai a Sinclair-Webb, Emma (goln.) (2006), Imagined Masculinities: Male Identity and Culture in the Modern Middle East, (ail gyhoeddiad, Llundain: Saqi Books).
 8. Gilmore, David (1990), Manhood in the Making: Cultural Concepts of Masculinity (New Haven a Llundain: Gwasg Prifysgol Yale).
 9. Gupta, Akhil (1995), ‘Blurred Boundaries: The Discourse of Corruption, the Culture of Politics, and the Imagined State’, American Ethnologist, 22 (2), (Mai), 375-402.
 10. Hodgeson, Marshall S. (1974), The Venture of Islam: Conscience and History in a World Civilization, 3 cyfrol, The Classical Age of Islam, cyfrol i (Chicago a Llundain: Gwasg Prifysgol Chicago, 1974-1978).
 11. Mernissi, Fatima (2003), Beyond the Veil: Male/Female Dynamics in Modern Muslim Society (Llundain: Saqi Books).
 12. Miescher, Stephan F., a Lindsay, Lisa A. (goln.) (2003), Men and Masculinities in Modern Africa (Portsmouth, New Haven: Heinemann).
 13. Savran, David (1998), Taking it like a Man: White Masculinity, Masochism, and Contemporary American Culture (Princeton, New Jersey: Gwasg Prifysgol Princeton).
 14. Whitehead, Stephen M. a Barrett, Frank J. (goln.) (2001), The Masculinities Reader (Caergrawnt: Gwasg Polity), tt. 1-26.