Ailddiffinio cyfeillgarwch yn nofel Michael Roes Geschichte der Freundschaft (2010)


Ailddiffinio cyfeillgarwch yn nofel Michael Roes Geschichte der Freundschaft (2010)
Seiriol Dafydd

Mae’r erthygl hon yn dadansoddi’r modd y mae Michael Roes yn ailddiffinio cyfeillgarwch yn ei nofel Geschichte der Freundschaft (Hanes Cyfeillgarwch) drwy ddefnyddio testunau llenorion ac athronwyr eraill. Ar ôl gosod nofel Roes yn ei chyd-destun hanesyddol a diwylliannol, bydd yr erthygl yn cymharu Geschichte der Freundschaft â nofel Tahar Ben Jelloun, Partir / Leaving Tangier (2006). Mae rhan olaf yr erthygl yn dadansoddi defnydd Roes o ryngdestunau sy’n ymwneud â chyfeillgarwch rhwng dynion. Canolbwyntir ar ddefnydd Roes o elfennau a fenthycodd o destunau Friedrich Nietzsche a Michel Foucault, er mwyn yn taflu goleuni ar ymdriniaeth Roes ar thema ganolog y nofel, sef cyfeillgarwch rhwng dynion, a natur perthynas gyfunrywiol.


Cyfeiriad:

 
 	Seiriol Dafydd, 'Ailddiffinio cyfeillgarwch yn nofel Michael Roes Geschichte der Freundschaft (2010)', Gwerddon, 15, Gorffennaf 2013, 25-40.
  

Allweddeiriau

 
  Cyfeillgarwch, rhywioldeb, rhyng-ddiwyllianol, Nietzsche, Foucault.
  

Llyfryddiaeth:

 
 	
 1. Abbey, Ruth (2000), ‘Circles, Ladders and Stars: Nietzsche on Friendship’, yn King, Preston T. a Devere, Heather (goln.), The Challenge to Friendship in Modernity (Ilford: Frank Cass), tt. 50-73.
 2. Benjamin, Roger (gol.), (2001), Orientalism: Delacroix to Klee (Sydney: Art Gallery of New South Wales).
 3. de Montaigne, Michel (2004), On Friendship (Llundain: Penguin).
 4. Derrida, Jaques (1997), The Politics of Friendship, cyfieithwyd o’r Ffrangeg gan Collins, George (Llundain: Verso).
 5. Eichler, Klaus-Dieter (gol.) (1999), Philosophie der Freundschaft (Leipzig: Reclam).
 6. Evans, Martin a Phillips, John (2007), Algeria: Anger of the Dispossessed (New Haven a Llundain: Gwasg Prifysgol Yale).
 7. Foucault, Michel (1998), The Will to Knowledge. The History of Sexuality: Volume 1, cyfieithwyd o’r Ffrangeg gwreiddiol gan Hurley, Robert (Llundain: Penguin).
 8. Foucault, Michel (2010), ‘Sex, Macht und die Politik der Identität’, yn Kritik des Regierens: Schriften zur Politik [Trosiad o’r Ffrangeg heb gydnabyddiaeth] (Berlin: Suhrkamp), tt. 386- 400.
 9. Jelloun, Tahar Ben (2009), Leaving Tangier, cyfieithwyd o’r Ffrangeg gwreiddiol, Partir (2006), gan Coverdale, Linda (Llundain: Arcadia).
 10. Koch, Manfred (2010), ‘Der kurze Sommer des Libesglücks: Michael Roes’ philosophischethnologischer Roman über Männerfreundschaft’, Neue Zürcher Zeitung, 12 Hydref, 17.
 11. Kritzman, Lawrence D. (gol.), (1988), Michel Foucault: Politics, Philosophy, Culture: Interviews and Other Writings 1977-1984 (Efrog Newydd; Llundain: Routledge).
 12. Lützeler, Paul Michael (2005), Postmoderne und postkoloniale deutschsprachige Literatur: Diskurs – Analyse – Kritik (Bielefeld: Aisthesis).
 13. Massad, Joseph A. (2007), Desiring Arabs (Chicago: Gwasg Prifysgol Chicago).
 14. Nietzsche, Friedrich (1999), Sämtliche Werke / Friedrich Nietzsche. Hrsg. Von Giorgio Colli und Mazzino Montinari. Band 2: Menschliches Allzumenschliches (Munich: dtv).
 15. Pratt, Mary Louise (1992), Imperial Eyes: Travel Writing and Transculturation (Llundain: Routledge).
 16. Roes, Michael (2010), Geschichte der Freundschaft (Berlin: Matthes & Seitz).
 17. Rosenstock, Bruce (2010), ‘Derrida Polutropos: Philosophy as Nostros’, yn Leonard, Miriam (gol.), Derrida and Antiquity (Rhydychen: Gwasg Prifysgol Rhydychen), tt. 235-266.
 18. Smith, Sophie Catherine (2009), Negotiations of Masculinity in Francophone Men’s Writing (Traethawd Doethuriaeth: Prifysgol Abertawe).
 19. Spurr, David (1993), The Rhetoric of Empire: Colonial Discourse in Journalism, Travel Writing and Imperial Administration (Durham, Gogledd Carolina: Gwasg Prifysgol Duke).
 20. Stone, Martin (1997), The Agony of Algeria (Llundain: C. Hurst).
 21. Teraoka, Arlene Akiko (1999), ‘Detecting Ethnicity: Jakob Arjouni and the Case of the Missing Detective Novel’, The German Quarterly, 72 (3), Haf 1999, 265-89.
 22. Whitaker, Brian (2006), Unspeakable Love: Gay and Lesbian Life in the Middle East (Llundain: Saki).