Iaith a hunaniaeth yng ngwaith Grazia Deledda


Iaith a hunaniaeth yng ngwaith Grazia Deledda
Rhianedd Jewell

Bwriad yr erthygl hon yw tynnu sylw at nodweddion diddorol gwaith Grazia Deledda (1871-1936), awdures o Sardinia sydd heb dderbyn sylw beirniadol digonol. Mae’r erthygl yn trafod y berthynas rhwng hunaniaeth, iaith ac adrodd mewn dwy nofel bwysig gan Deledda, sef La madre (Y Fam) ac Il segreto dell'uomo solitario (Cyfrinach y dyn unig). Dadansoddir sut y mae’r ddau brif gymeriad yn ceisio deall eu hunaniaethau, gan wynebu eu gofidion a’u gobeithion am fywyd. Gwelwn ar y naill law bod rhyngweithio ieithyddol yn hanfodol i rai, tra bod iaith ei hun yn arf sy’n galluogi eraill i reoli hunaniaeth.


Cyfeiriad:

 
 	Rhianedd Jewell, 'Iaith a hunaniaeth yng ngwaith Grazia Deledda', Gwerddon, 15, Gorffennaf 2013, 9-24.
  

Allweddeiriau

 
  Eidaleg, llenyddiaeth menywod, hunaniaeth, iaith, moderniaeth.
  

Llyfryddiaeth:

 
 	
 1. Deledda, Grazia (1920, 2007a), La madre (Nuoro: Il Maestrale).
 2. Deledda, Grazia (1921, 2007b), Il segreto dell’uomo solitario (Nuoro: Il Maestrale).
 3. Hall, Donald E. (2004), Subjectivity (Efrog Newydd; Llundain: Routledge).
 4. Kristeva, Julia (1991), Strangers to Ourselves, cyfieithwyd gan Roudiez, Leon S. (Hertfordshire: Harvester Wheatsheaf).
 5. Pirandello, Luigi (1993), Il fu Mattia Pascal (Milano: Mondadori).
 6. Pirandello, Luigi (1992), Uno, nessuno e centomila (Milano: Mondadori).
 7. Ricoeur, Paul (1992), Oneself as Another, cyfieithwyd gan Blamey, Kathleen (Chicago; Llundain: Gwasg Prifysgol Chicago).
 8. Simborowski, Nicoletta (2003), Secrets and Puzzles: Silence and the Unsaid in Contemporary Italian Writing (Rhydychen: Legenda).