'Meiddio Byw': Agwedd y llenor at fywyd yng ngohebiaeth George Sand, Gustave Flaubert, Kate Roberts a Saunders Lewis


'Meiddio Byw': Agwedd y llenor at fywyd yng ngohebiaeth George Sand, Gustave Flaubert, Kate Roberts a Saunders Lewis
Manon Mathias

Yn yr erthygl hon, cymherir llythyron adnabyddus Kate Roberts a Saunders Lewis â gohebiaeth dau o awduron blaenllaw Ffrainc y bedwaredd ganrif ar bymtheg, Gustave Flaubert a George Sand, gan ystyried gwerth a phwrpas gohebiaeth i lenorion. Yn ogystal â dyfnhau ein dealltwriaeth o waith Kate Roberts a Saunders Lewis, y mae’r erthygl hefyd yn gosod gohebiaeth Sand a Flaubert mewn cyd-destun gwahanol ac yn ystyried datblygiad gohebiaeth lenyddol ar hyd y blynyddoedd. Deuir i gasgliadau gwreiddiol drwy ddangos bod llythyron llenyddol yn parhau i gyflawni swyddogaeth hollbwysig i awduron yn yr ugeinfed ganrif: cynnig anogaeth a chyngor, cyfle i ddianc rhag eu hamgylchiadau, ac arf hanfodol yn eu brwydr yn erbyn gwagedd cymdeithas fodern.


Cyfeiriad:

 
 	Manon Mathias, '“Meiddio Byw”: Agwedd y llenor at fywyd yng ngohebiaeth George Sand, Gustave Flaubert, Kate Roberts a Saunders Lewis', Gwerddon, 12, Rhagfyr 2012, 79-95.
  

Allweddeiriau

 
  Gohebiaeth lenyddol, awduraeth, llenyddiaeth Ffrangeg, llenyddiaeth Gymraeg, bywyd a gwaith.
  

Llyfryddiaeth:

 
 	
 1. Ambrière-Fargeaud, M. (1984), ‘Bilan des éditions de correspondances des XIXe et XXe siècles’, yn Françon, A. a Goyard, C. (goln.), Les Correspondances inédites (Paris: Economica), tt. 81-92.
 2. Barnes, J. (1985), Flaubert’s Parrot (Llundain: Picador).
 3. Barthes, R. (2002), ‘The Death of the Author’, yn Finklestein, D. a McCleery, A. (goln.), The Book History Reader (Llundain: Routledge), tt. 221-224.
 4. Brombert, V. (1966), The Novels of Flaubert: A Study of Themes and Techniques (Princeton: Gwasg Prifysgol Princeton).
 5. Burke, S. (1992), The Death and Return of the Author: Criticism and Subjectivity in Barthes, Foucault and Derrida (Caeredin: Gwasg Prifysgol Caeredin).
 6. Chapman, T. R. (2006), Un Bywyd o Blith Nifer (Llandysul: Gomer).
 7. Davies, G. (1999), Sefyll yn y Bwlch: Cymru a’r Mudiad Gwrth-Fodern. Astudiaeth o Waith T.S. Eliot, Simone Weil, Saunders Lewis ac R.S. Thomas (Caerdydd: Gwasg Prifysgol Cymru).
 8. Diaz, B. (1998), ‘Penser la littérature. Le dialogue épistolaire Sand-Flaubert, 1866-1876’, yn Melançon, B. (gol.), Penser par lettre (Quebec: Fides), tt. 361-373.
 9. Diaz, B. (2002), L’Epistolaire, ou la pensée nomade: formes et fonctions de la correspondance dans quelques parcours d’écrivains au XIXe siècle (Paris: Presses Universitaires de France).
 10. Dubuc, A. (1963), ‘Les critiques parisiens de 1862 et Salammbô’, Les Amis de Flaubert, 22 (Ebrill 1963), tt. 3-18.
 11. Duncan, I. (1927,1968), My Life (Llundain: Gollancz).
 12. Flaubert, G. (1973), Correspondance, golygwyd gan Bruneau, J., 5 cyfrol (Paris: Gallimard).
 13. Garval, M. (2004), ‘A Dream of Stone’: Fame, Vision and Monumentality in Nineteenth Century French Literary Culture (Newark: Gwasg Prifysgol Delaware).
 14. Hywel, E. (2007), Annwyl D.J.: Detholiad o’r Ohebiaeth rhwng D. J. Williams, Kate Roberts a Saunders Lewis, 1924–69 (Talybont: Y Lolfa).
 15. Ifans, D., (gol.) (1993), Annwyl Kate, Annwyl Saunders (Aberystwyth: Llyfrgell Genedlaethol Cymru).
 16. Jacobs, A., (gol.) (1981), Gustave Flaubert–George Sand. Correspondance (Paris: Flammarion).
 17. James, H. (1878,1919), ‘George Sand’, yn French Poets and Novelists (Llundain; Efrog Newydd: Macmillan and Co.), tt. 149-185.
 18. Le Guillou, L. (1990), ‘Epistolarité et histoire littéraire’, yn Bossis, M. (gol.), L’Épistolarité à travers les siècles, geste de communication et/ou d’écriture (Stuttgart: Steiner), tt. 99-105.
 19. Lloyd, R. (2004), ‘Flaubert’s correspondence’, yn Unwin, T. (gol.), The Cambridge Companion to Flaubert (Caergrawnt: Gwasg Prifysgol Caergrawnt), tt. 67-84.
 20. Llwyd, A. (2011), Kate: Cofiant Kate Roberts 1891-1985 (Talybont: Y Lolfa).
 21. Morgan, D. L. (1974), Kate Roberts (Caerdydd: Gwasg Prifysgol Cymru, ar ran Cyngor Celfyddydau Cymru).
 22. Mozet, N. (1994), George Sand. Une Correspondance (Paris: Christian Pirot).
 23. Perrot, M. (1994), ‘Le « troisième sexe »’, yn Mozet, N. (gol.), George Sand. Une Correspondance, (Paris: Christian Pirot), tt. 219-24.
 24. Reid, M. (2002), ‘George Sand: l’art et le métier’, Travaux de littérature, 15, tt. 57-75.
 25. Roberts, E. L. (2008), Dyna fy Mywyd. Kate Roberts (1891–1985), Darlith Flynyddol Cae’r Gors, 2008 (Canolfan Dreftadaeth Cae’r Gors).
 26. Sainte-Beuve, C. (1956-1960), ‘Diderot’, yn Œuvres, 2 gyfrol (Paris: Gallimard), I, tt. 867-888.
 27. Sand, G. (1992), Questions d’art et de littérature, golygwyd gan Colwell, D. J. (Egham: Runnymede Books).
 28. Sand, G. (1964-1991), Correspondance, golygwyd gan Lubin, G., 26 cyfrol (Paris: Garnier).
 29. Sassoon, D. (2006), The Culture of the Europeans from 1800 to the Present (Llundain: Harper Collins).
 30. Staffe, B. de (1895), La Correspondance dans toutes les circonstances de la vie (Paris: Flammarion).
 31. Van Rossum-Guyon, F. (1994), ‘Correspondance et Littérature’, yn Mozet, N. (gol.), George Sand. Une Correspondance, (Paris: Christian Pirot), tt. 13-17.
 32. Unwin, T. (gol.) (2004), The Cambridge Companion to Flaubert (Caergrawnt: Gwasg Prifysgol Caergrawnt).