D.J. a fi


D.J. a fi
Mike Pearson

Mae ‘D.J. a fi’ yn tynnu ar agweddau ar waith yr awdur Cymraeg, D.J. Williams, ac yn archwilio eu potensial i ysbrydoli’r broses o greu perfformiad cyfoes sy’n benodol i safle, a hysbysu’r dadansoddiad ohono. Mae hunangofiant Williams, Hen Dŷ Fferm, yn rhoi cipolygon unigryw ar dirwedd plentyndod, natur leoledig y cof, dramayddiaeth adrodd storïau a rôl y storïwr. Mae’r awdur yn defnyddio’r cipolygon hyn i ddatblygu ac awgrymu nifer o ddulliau ymarferol a damcaniaethol o ran defnyddio cofiant, hanes teuluol, saernïaeth ddomestig a gwybodaeth leol mewn perfformiad a ddyfeisir.

Gan gyfeirio’n helaeth at ei waith ei hun, ‘Bubbling Tom’ (2000), sef perfformiad unigol peripatetig a lwyfannwyd ym mhentref ei fagwraeth yn Swydd Lincoln wledig: taith dywysedig o amgylch y lleoedd yr oedd yn eu hadnabod yn saith oed – mae’n trafod pwysigrwydd gwaith Williams o ran ysbrydoli ffurfiau dramatig sy’n ceisio datgelu graen profiad drwy roi sylw i’r personol a’r cyfarwydd, manylion bywyd pob dydd a’i gyfansoddiad.


Cyfeiriad:

 
 	Mike Pearson, 'D.J. a fi', Gwerddon, 1, Ebrill 2007, 13-26.
  

Allweddeiriau

 
  D. J. Williams, Hen Dŷ Fferm, Bubbling Tom
  

Llyfryddiaeth:

 
 	
 1. Bachelard, G., The Poetics of Space (Efrog Newydd, 1964).
 2. Barthes, R., Image Music Text (Llundain, 1977).
 3. Benjamin, W., Illuminations (Llundain, 1999).
 4. Hart, R., ‘Children know best’, Landscape Architecture, 65, 5 (1974), 354-5.
 5. James, S., ‘Is there a “place” for children in geography?’ Area, 22, 3 (1990), 278-83.
 6. Macnaghten, P. a Urry, J., (goln.), Contested Natures (Llundain, 1998).
 7. Metcalfe, A. a Ferguson, L., ‘Half-opened being’ yn May, J. a Thrift, N., (goln.), Timespace: Geographies of Temporality (Llundain ac Efrog Newydd, 2001).
 8. Pearson, M., ‘Bubbling Tom’, yn Heathfield, A., (gol.), Small Acts: Performance, the Millennium and the Marking of Time (Llundain, 2000).
 9. Perec, G., Species of Spaces and Other Pieces (Harmondsworth, 1997).
 10. Pearson, M. a Shanks, M., Theatre/Archaeology (Llundain ac Efrog Newydd, 2001).
 11. Philo, C., ‘Neglected rural geographies: a review’, Journal of Rural Studies, 8, 2 (1992), 193- 207.
 12. Roms, H., ‘Making Landscapes’, Planet, 126 (1998), 79-92.
 13. Sibley, D., ‘Families and domestic routines: constructing the boundaries of childhood’, yn Pile, S. a Thrift, N., (goln.), Mapping the Subject: Geographies of Cultural Transformation (Llundain ac Efrog Newydd, 1995).
 14. Thomas, N., The Welsh Extremist (Tal-y-bont, 1973).
 15. Tuan, Y-F., Topophilia: A Study of Environmental Perception, Attitudes, and Values (Englewood Cliffs, 1974).
 16. Turner, C., ‘Palimpsest or potential space? Finding a vocabulary for site-specific performance’, New Theatre Quarterly, 20, 4 (2004), 373-90.
 17. Ward, C., The Child in the Country (Llundain, 1990).
 18. Wilkie, F., ‘Archaeologies of memory: Mike Pearson’s Bubbling Tom’, papur heb ei gyhoeddi (2002)
 19. Williams, D.J., Hen Dy Ffarm (Llandysul, 2001).
 20. Williams, R., The Country and the City (Llundain, 1993).