Hafan

Cyfnodolyn Ymchwil y Coleg Cymraeg

Cyfnodolyn academaidd sy'n cyhoeddi ymchwil ysgolheigaidd o'r Celfyddydau, y Dyniaethau a’r Gwyddorau trwy gyfrwng y Gymraeg ac yn gydnaws â gofynion y ‘Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil’.

Rhaglenni Hyfforddi

Mae'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn cynnal dwy raglen hyfforddiant ar gyfer ymchwilwyr a staff.

Y Rhaglen Sgiliau Ymchwil yw'r unig raglen hyfforddiant ymchwil ar gyfer myfyrwyr ôl-radd ac academyddion gyrfa gynnar a geir yn gyfan gwbl drwy gyfrwng y Gymraeg. Cynhelir sesiynau drwy gydol y flwyddyn academaidd ac maent yn agored i unrhywun sydd yn ymchwilio drwy gyfrwng y Gymraeg. Cliciwch yma am ragor o fanylion.

Mae'r Rhaglen Datblygiad Staff yn gyfres o weithgareddau hyfforddiant misol ar gyfer darlithwyr, boed yn staff newydd neu'n staff profiadol, sy'n addysgu trwy gyfrwng y Gymraeg. Mae'r hyfforddiant yn agored i bawb o unrhyw sefydliad addysg uwch, ac yn fodd i bobl rannu profiadau wrth iddynt feithrin arferion academaidd da a datblygu eu sgiliau addysgu. Cliciwch yma am fanylion pellach.

​Darllen Mwy...

Rhifyn arbennig rhithiol newydd

Dydd Gwyl Dewi hapus i ddarllenwyr Gwerddon!

I nodi gŵyl ein nawddsant rydym yn parhau gyda’r traddodiad a gychwynwyd y llynedd o gyhoeddi rhifyn arbennig rhithiol sydd yn dwyn ynghyd erthyglau mewn maes penodol a gyhoeddwyd yn Gwerddon ers ei sefydlu dros ddegawd yn ôl.

Yn dilyn y rhifyn arbennig rhithiol ar gerddoriaeth y llynedd, tro daearyddiaeth a’r gwyddorau amgylcheddol yw hi eleni, gyda deg erthygl amrywiol iawn o ran pynciau yn cael eu casglu ynghyd gyda rhagair newydd gan yr Athro Rhys Jones o Adran Daearyddiaeth a Gwyddorau Daear Prifysgol Aberystwyth ac aelod o Fwrdd Golygyddol Gwerddon. Mae’r rhifyn yn nodi canmlwyddiant yr Adran yn Aberystwyth ond hefyd yn dystiolaeth o fywiogrwydd ac amrywiaeth y pwnc ar draws Cymru heddiw. Gobeithio y cewch chi hwyl yn pori drwy’r erthyglau sydd yn amrywio o ddaearyddiaeth wleidyddol i geocemeg, a gobeithio y bydd y rhifyn yn adnodd gwerthfawr i fyfyrwyr daearyddiaeth yng Nghymru a thu hwnt.

Cliciwch yma i ddarllen y rhifyn arbennig rhithiol.

​Darllen Mwy...

Croeso i Gwerddon

Mae Gwerddon yn e-gyfnodolyn academaidd cyfrwng Cymraeg.

Cyhoeddir Gwerddon ar y we o leiaf ddwywaith y flwyddyn ac mae’n cynnwys ymchwil ysgolheigaidd yn y Gwyddorau, y Celfyddydau a’r Dyniaethau.

Dau brif amcan sydd i Gwerddon, sef symbylu a chynnal trafodaeth academaidd ar draws ystod eang o feysydd a chreu cronfa o waith ysgolheigaidd at ddefnydd myfyrwyr ymchwil ac academyddion cyfrwng Cymraeg.

Cyhoeddwyd y rhifyn cyntaf o Gwerddon ym mis Ebrill 2007 ac ar y wefan hon gellir darllen pob rhifyn o'r cyfnodolyn oddi ar hynny.

Cyllidir Gwerddon gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol.


Cyhoeddi Rhifyn 26


Mae Gwerddon Rhifyn 25 wedi cael ei gyhoeddi. Dyma rifyn arbennig ar Y Blynyddoedd Cynnar, wedi'i gydlynu gan Dr Gwenllian Lansdown Davies, Prif Weithredwr Mudiad Meithrin.

​Rhifynnau

 

Lisa Sheppard yn dod i'r brig  


Darlithydd ifanc o Adran y Gymraeg, Prifysgol Caerdydd, yw enillydd Gwobr Gwerddon. Mae Dr Lisa Sheppard yn derbyn y wobr am yr erthygl orau a gyhoeddwyd yn Gwerddon yn ystod 2015-17. Cyflwynir y wobr gan Fwrdd Golygyddol Gwerddon gyda chefnogaeth Cymdeithas Ddysgedig Cymru.

​Newyddion