Hafan

Cyfnodolyn Ymchwil y Coleg Cymraeg

Cyfnodolyn academaidd sy'n cyhoeddi ymchwil ysgolheigaidd o'r Celfyddydau, y Dyniaethau a’r Gwyddorau trwy gyfrwng y Gymraeg ac yn gydnaws â gofynion y ‘Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil’.

Croeso i Gwerddon

Mae Gwerddon yn e-gyfnodolyn academaidd cyfrwng Cymraeg.

Cyhoeddir Gwerddon ar y we o leiaf ddwywaith y flwyddyn ac mae’n cynnwys ymchwil ysgolheigaidd yn y Gwyddorau, y Celfyddydau a’r Dyniaethau.

Dau brif amcan sydd i Gwerddon, sef symbylu a chynnal trafodaeth academaidd ar draws ystod eang o feysydd a chreu cronfa o waith ysgolheigaidd at ddefnydd myfyrwyr ymchwil ac academyddion cyfrwng Cymraeg.

Cyhoeddwyd y rhifyn cyntaf o Gwerddon ym mis Ebrill 2007 ac ar y wefan hon gellir darllen pob rhifyn o'r cyfnodolyn oddi ar hynny.

Cyllidir Gwerddon gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol.


Rhifyn 23 'Gwerddon' ar-lein


Mae Gwerddon Rhifyn 23 wedi'i gyhoeddi. Dyma rifyn amrywiol sy'n cynnwys erthyglau ar gyfieithu, dementia, hanes crefyddol a hanes Cymru.

​Rhifynnau

 

Enillwyr Gwobr Gwerddon  


Gwyddonydd ifanc yw enillydd cyntaf gwobr newydd Gwerddon. Mae Dr Nia Blackwell a’i chydawduron yn derbyn y wobr am yr erthygl orau a gyhoeddwyd yn Gwerddon yn ystod 2014. Cyflwynir y wobr gan Fwrdd Golygyddol Gwerddon gyda chefnogaeth Cymdeithas Ddysgedig Cymru.

​Newyddion