Daniel Roberts


Dilynodd Daniel Roberts gwrs MEng Peirianneg Electronig ym Mhrifysgol Bangor, gan raddio gydag Anrhydedd Dosbarth Cyntaf yn 2012. Gwnaeth ymchwil ar ddeuodau laser ar gyfer ei brosiect yn y drydedd flwyddyn, a daniodd ei ddiddordeb mewn laserau. Derbyniodd Ysgoloriaeth y Coleg Cymraeg Cenedlaethol er mwyn ymgymryd â PhD mewn laserau. Mae bellach wedi cyflwyno ei ddoethuriaeth ac yn disgwyl am yr arholiad terfynol. Mae’n darlithio dau fodiwl blwyddyn gyntaf drwy gyfrwng y Gymraeg yn yr Ysgol Peirianneg Electronig ym Mhrifysgol Bangor.

Daniel Roberts ac Iestyn Pierce, ‘Cynllunio “Laser Tonfedd Ddeuol”’, Gwerddon, 22, Hydref 2016, 75-93.