Carys Moseley


Astudiodd Dr Carys Moseley y clasuron a diwinyddiaeth ym Mhrifysgol Caergrawnt, Prifysgol Rhydychen a Phrifysgol Caeredin. Bu’n dysgu diwinyddiaeth ym Mhrifysgol Caeredin a Choleg Sarum, a Lladin canoloesol ym Mhrifysgol Abertawe. Bu’n gymrawd ymchwil yr Academi Brydeinig yng Nghaeredin. Mae wedi cyhoeddi ym meysydd diwinyddiaeth a moeseg gyfoes a chanoloesol drwy’r Saesneg a’r Gymraeg.

Carys Moseley, ‘Moeseg Cyfraith Naturiol Johannes Duns Scotus: a oes ganddi gysylltiadau “Cymreig”?’, Gwerddon, 21, Ebrill 2016, 48–64.