Lisa Sheppard


Derbyniodd Dr Lisa Sheppard ei doethuriaeth o Brifysgol Caerdydd am draethawd a oedd yn archwilio’r berthynas rhwng aralledd, dwyieithrwydd, ac amlddiwylliannedd mewn ffuglen gyfoes o dde Cymru. Cyn hynny, graddiodd o Gaerdydd â BA yn y Gymraeg a Llenyddiaeth Saesneg, ac MPhil mewn Ysgrifennu Creadigol. Erbyn hyn, mae’n gweithio i Ysgol y Gymraeg, Prifysgol Caerdydd fel Cydymaith Ymchwil ar brosiect ‘Y Gymraeg yng Nghaerdydd’ ar ôl treulio cyfnod yn yr Ysgol fel Darlithydd y Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn y Gymraeg. Ymddiddora mewn theori a beirniadaeth lenyddol, y nofel Gymreig (yn y Gymraeg a’r Saesneg), portreadau llenyddol o Gaerdydd, ac amlddiwylliannedd mewn cymunedau ieithyddol lleiafrifol.

Lisa Sheppard, ‘Troi Dalen “Arall”: Ail-ddehongli’r berthynas rhwng cymunedau Cymraeg a Saesneg de Cymru mewn dwy nofel ddiweddar yng ngoleuni ffigwr yr “arall”’, Gwerddon, 21, Ebrill 2016, 26–46.